Aktuality

Domov / Aktuality
Článok

Stanovisko Asociácie fakultných nemocníc

Hospodárska situácia v štátnych nemocniciach je naozaj veľmi vážna. Mnohé z nich dávajú drvivú väčšinu svojich príjmov na mzdové výdavky, čo je neudržateľný stav. Práve preto je dôležité uvedomiť si, že reštrukturalizácia a prijímanie racionalizačných opatrení sú nevyhnutné. Finančná situácia v žilinskej nemocnici je kritická. Rovnako ako aj iné fakultné a univerzitné nemocnice je zadlžená...

Onkologickí pacienti budú mať počas hospitalizácie viac pohodlia
Článok

Onkologickí pacienti budú mať počas hospitalizácie viac pohodlia

Z finančného daru 10 tis. € od charitatívnej organizácie Liga proti rakovine zakúpila Onkologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta 16 nových, polohovateľných postelí, ktoré zabezpečia pacientom počas náročnej onkologickej liečby väčšie pohodlie. Liga proti rakovine zo zbierok počas Dňa narcisov každoročne prispieva na zlepšenie podmienok liečby a hospitalizácie pacientov s onkologickými ochoreniami. Vďaka ich...

Pacienti  po amputácii sa dočkali adekvátnej rehabilitačnej starostlivosti
Článok

Pacienti po amputácii sa dočkali adekvátnej rehabilitačnej starostlivosti

FNsP F.D. Roosevelta uviedla do prevádzky rehabilitačné pracovisko pre pacientov po amputácií končatín. Na Oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie pre nich zrekonštruovali a vybavili individuálnu telocvičňu a vybudovali rehabilitačný náučný chodník, jediný svojho druhu na Slovensku.S rehabilitačným cvičením je nevyhnutné začať pod dozorom fyzioterapeuta už od prvých dní po ukončení hospitalizácie.Nie vždy má však...

Článok

Reakcia FNsP F.D. Roosevelta na reportáž o nemocnici a o robotickej technológii Da Vinci v spravodajstve TV Markíza

V spravodajstve TV Markíza boli dňa 24. a 25. 2012 odvysielané reportáže o robotickej technológii da Vinci, kde boli použité fakty vytrhnuté s kontextu, neobjektívne skresľujúce skutočnosť a FNsP F. D. Roosevelta prezentovali v obraze, ktorý nie je pravdivý. Robotická technológia je najnovším typom minimálne invazívnej chirurgie. Spája v sebe všetky výhody laparoskopickej a otvorenej...

Článok

Vernisáž výstavy robotickej chirurgie v reportáži TA3

Včera sa uskutočnila vernisáž jedinečnej výstavy – Roboticky asistované operácie, ktorej organizátorom je FNsP F.D. Roosevelta. Pozrite si jej priebeh v reportáži TA3. Výstava prebieha do 28. októbra 2012 v priestoroch Banskobystrickej novej Radnice na Námestí SNP 1. Cieľom je, priblížiť širokej verejnosti robotickú chirurgiu ako chirurgiu budúcnosti. Vstupné je zdarma. Vernisáž výstavy – klikni…...

FNsP F.D. Roosevelta rozšírila rehabilitačné procedúry o akupunktúru
Článok

FNsP F.D. Roosevelta rozšírila rehabilitačné procedúry o akupunktúru

Pacienti, ktorí sa rozhodli zveriť liečenie svojich zdravotných ťažkostí akupunktúre, nájdu túto metódu tradičnej čínskej medicíny už aj v ponuke Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (OFBLR) vo FNsP F.D. Roosevelta. Výhodou pre pacienta je, že mu najprv odborný lekár – fyziater urobí komplexnú diagnostiku jeho zdravotného problému a okrem ním požadovanej akupunktúry mu môže...

Vo FNsP F.D. Roosevelta sa opäť operuje
Článok

Vo FNsP F.D. Roosevelta sa opäť operuje

Vo FNsP F. D. Roosevelta sa po minulotýždňovom sťahovaní operačných sál do zrekonštruovaných priestorov opäť operuje. Po presťahovaní vybavenia sál, zabezpečení sterility a bezpečnosti práce v nových priestoroch, boli v spolupráci s dodávateľom stavby a vzduchotechniky oživené systémy ako klimatizácia, medicinálne plyny, osvetlenie, elektronické nastavenia dverí atď. Ku koncu týždňa si lekári a personál vyskúšali...

Slávnostné otvorenie jubilejného akademického roka
Článok

Slávnostné otvorenie jubilejného akademického roka

V priestoroch posluchárne FNsP F. D. Roosevelta sa uskutočnilo slávnostné otvorenie akademického roka 2012/2013 Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity (FZ SZU). Akademický rok slovami povzbudenia k úspešnému získavaniu vedomostí študentom otvorili: dekan FZ SZU prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., doc. PhDr. Beáta Frčová, PhD, MPH, prodekanka pre pedagogickú činnosť, MUDr. Vladimír Baláž, PhD, riaditeľ FNsP...

Článok

Návšteva ministerky zdravotníctva SR vo FNsP F. D. Roosevelta

V dopoludňajších hodinách dnes FNsP F. D. Roosevelta navštívila ministerka zdravotníctva SR Zuzana Zvolenská, kde sa stretla s vedením nemocnice. Účelom pracovného stretnutia bolo informovanie ministerky o aktuálnom stave projektu reštrukturalizácie, ktorým sa vedenie nemocnice snaží stabilizovať hospodársku situáciu. Na pôde nemocnice sa ministerka stretla aj s riaditeľom Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Jánom Noskom....

image_pdfimage_print