Tri oddelenia majú nových primárov

Po uskutočnení výberových konaní prevzali na niektorých oddeleniach štafetu mladšie generácie a preto sa od 1.8. 2019 ujali na troch oddeleniach funkcie noví primár a primárky:

MUDr. Zuzana Bečková – Centrálny laboratórny komplex
MUDr. Michal Urda – Oddelenie pneumológie a ftizelógie
MUDr. Martina Flašková – Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Predchodcom MUDr. Dáši Albertyovej, MUDr. Jurajovi Mazalovi a MUDr. Gabriele Majeríkovej úprimne ďakujeme za roky odvedenej práce, za vedenie oddelení a starostlivosť o pacientov, ktoré posunuli tieto pracoviská medzi významné oddelenia vo svojich odboroch na Slovensku. Ostatné oddelenia zostávajú bez zmeny. 
Hlasujte za lekára z našej nemocnice v ankete Top lekári na Slovensku

HLASUJTE V ANKETE TOP LEKÁRI NA SLOVENSKU
Podporte hlasom svojho kolegu:

Hlasuj tu
https://mediweb.hnonline.sk/…/hlasujte-za-svojho-top-lekara…

Nominovaní za FNsP FDR sú:

Chirurgia            MUDr. František Hampl
ORL                    
MUDr. Martin Švec (in memoriam)
Rádiológia        
MUDr. Stanislav Okapec
Reumatológia  
MUDr. Zlata Kmečová, PhD. 
Urológia            
MUDr. Milan Švec

 Hlasovať môžete na uvedenom linku do 21. júla 2019

 
S mechanickým spriechodnením upchatých ciev v mozgu sme začínali ako prví na Slovensku

Prvé skúsenosti s endovaskulárnymi intervenciami (trombektómiami) pri cievnych mozgových príhodách získavali rádiologóvia vo FNsP FDR už v roku 2010 a boli prví, ktorí ju na Slovensku zavádzali. 
V roku 2018 neurointervenčný tím pod vedením primára Oddelenia rádiológie MUDr. Stanislava Okapca, uskutočnil 110 mechanických rekanalizácii. Pre porovnanie, v roku 2016 ich bolo len 31. 
Dve tretiny z tohto počtu boli pacienti mimo spádovej oblasti banskobystrického kraja.

Tieto zákroky poskytuje banskobystrická nemocnica nielen pre spádovú oblasť celého Banskobystrického kraja a niektoré vzdialenejšie nemocnice ako Bojnice a Liptovský Mikuláš. „V prípade, že z technických alebo personálnych príčin neposkytuje služby košické neurointervenčné centrum, preberáme kompetencie aj tohto centra a zabezpečujeme mechanické trombektómie pre pacientov prakticky celého východoslovenského regiónu. V tomto období tvorí našu spádovú oblasť 2,1 milióna obyvateľov,“ zdôraznil docent Vladimír Donáth, prednosta II. Neurologickej kliniky SZU.
O pacientov s cievnou mozgovou príhodou sa postaráme 24 hodín 7 dní v týždni

Možností ako pomôcť pacientovi postihnutému cievnou mozgovou príhodou je viacero. V našej nemocnici poskytujeme najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť v nepretržitom režime a pod jednou strechou, ako v jednej z mála nemocníc v SR.

V 85 % prípadoch CMP zapríčiňuje arteriálny uzáver, ostatných 15 % spôsobuje krvácanie do mozgu.
Akonáhle nám záchranná zdravotná služba z terénu avizuje príchod pacienta s predpokladanou CMP, vo FNsP FDR sa aktivizuje celý stroke tím, čiže zdravotníci od sanitára na urgentnom príjme, neurológa, laboratórny diagnostici, až po intervenčného rádiológa na angiografickom pracovisku.

Pacient nestráca čas a ide po vstupe do nemocnice rovno na CT vyšetrenie a dostáva ihneď infúznu trombolýzu na rozpustenie krvnej zrazeniny. Ak neurológ zhodnotí, že konzervatívna liečba upchatú cievu nespriechodní, pacienta indikuje na zákrok a ihneď ho prevezme intervenčný rádiológ, ktorý odstráni zrazeninu mechanicky (trombektómia). Ministerstvo zdravotníctva SR vytvorilo zoznam 43 pracovísk, ktoré dokážu v nepretržitom režime poskytnúť pacientom s CMP intravenóznu trombolýzu a 9 špecializovaných pracovísk vykonávajúcich mechanickú trombektómiu.

Vo FNsP FDR je navyše v režime 24/7 k dispozícii aj neurochirurgický tím, ktorý sa postará o pacienta ak mu cieva praskne a zapríčiní život ohrozujúce krvácanie do mozgu. V prípade komplikácii po intervenčnom zákroku, sú ihneď k dispozícii aj cievni chirurgovia.
Ďalšou veľkou výhodou banskobystrického stroke centra je, že všetky liečebné metodiky sú pacientovi k dispozícii v jednej budove. Postihnutý pacient tak nestráca vzácne minúty prevozom z budovy do budovy ako je tomu u niektorých nemocníc pavilónového typu.
Za liečbu pacientov s cievnou mozgovou príhodou získal tím stroke centra prestížne medzinárodné ocenenie

V stredu 3. júla 2019 si odborníci stroke centra prevzali medzinárodne udeľované ocenenie – Diamantovú plaketu za vysokú kvalitu liečby pacientov s cievnou mozgovou príhodou.

Cievna mozgová príhoda (CMP) je 3. najčastejšia príčina úmrtia a najčastejšia príčina invalidity dospelých ľudí v rozvinutých krajinách. Každých 30 minút zomrie alebo sa stane trvale poškodeným pacient s CMP, ktorého bolo možné zachrániť, ale nedostal sa včas do správnej nemocnice. Lekár má na účinný zásah len niekoľko hodín. Možností ako pomôcť postihnutému pacientovi je viacero. Najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť vieme poskytnúť pod jednou strechou v nepretržitom režime ako v jednej z mála nemocníc v SR.

OCENENIE ZA KVALITU

Práve za kvalitu poskytovanej liečby pacientom postihnutých CMP získala nemocnica na European Stroke Organisation Conference v Miláne medzinárodné ocenenie ESO ANGELS Awards. Na pôde nemocnice, priamo tímu kliniky, ocenenie odovzdala konzultantka Angels Initiative pre Slovensko Diana Urbáni.

Je pre nás veľkou cťou, že toho roku získala toto prestížne ocenenie naša nemocnica. Za posledné obdobie sme uskutočnili opatrenia, ktorými sa nám podarilo urýchliť procesy a manažment pacienta, pretože práve čas je pre pacientov s CMP najväčší nepriateľ. A opäť je to vysoká odbornosť našich multidisciplinárnych tímov a ich schopnosť plynule spolupracovať, čo zaručuje vysokú kvalitu zdravotnej starostlivosti pri liečbe aj tejto skupiny našich pacientov“, vysvetlila Miriam Lapuníková, generálna riaditeľka nemocnice.

Na základe kontinuálne zaznamenávaných výsledkov do národných a medzinárodných registrov sa za každý štvrťrok udeľuje nemocniciam zlatý, platinový alebo diamantový status.
ESO ANGELS Awards sú ocenenia, ktoré slúžia na uznanie a ocenenie tímov a jednotlivcov, ktorí sú ochotní zlepšovať starostlivosť o pacientov s cievnou mozgovou príhodou a na zavedenie priebežného monitorovania kvality. Sme nesmierne hrdí, že Rooseveltova nemocnica, ktorá je súčasťou Angels Iniciatívy, získala tento rok najvyššie diamantové ocenenie v rámci udeľovania ESO ANGELS Awards! Chceli by sme sa veľmi pekne poďakovať každému jednému členovi zdravotníckeho tímu a tiež záchranným zložkám, pretože len vďaka vzájomnej spolupráci sme boli schopní dosiahnuť naše doterajšie úspechy,“ priblížila Urbáni.

Cieľom iniciatívy Angels je zvýšiť počet nemocníc pripravených prijať a liečiť pacientov s CMP a tiež zvyšovať kvalitu liečby v existujúcich iktových centrách. Snahou je vybudovať globálnu sieť nemocníc a zabezpečiť pacientom rovnakú úroveň liečby, bez ohľadu na to, kde vo svete žijú.
OZNAM: Počas víkendu dôjde na Urgentnom príjme k zmene organizácie vstupu. Opravujeme podlahu.  

Informujeme pacientov a návštevníkov FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, že od piatku 21.6.2019 ( od 16.00 hod.) do nedele 23.6.2019 ( do 17.00 hod.) budú na Oddelení urgentného príjmu prebiehať práce na prvej etape repasácie podlahy.
Počas prác bude vstup na urgentný príjem zabezpečený cez hlavný vchod do monoblokov lôžkovej časti na -1. podlaží. Pacientov bude usmerňovať strážna služba.

Ospravedlňujeme sa za sťažené podmienky a prosíme pacientov o trpezlivosť a porozumenie, pripravujeme pre nich krajšie priestory.

Sú prijaté nasledovné opatrenia:

• dvere UP budú v tomto čase uzatvorené,
• je zabezpečená navigácia pre pacientov a doprovod,
• informáciu o zmene vchodu na UP budú podávať pracovníci VO na hlavnej bráne,
• pred dverami UP počas celej doby prác bude pracovník VO a druhý pracovník bude v priestore UP
• WC pre pacientov je zabezpečené vo vstupnej hale,
• zmena organizácie dopravy je nahlásená na Záchranný systém, FALCK, Políciu a ZVJS.
Simulačný CME workshop kritických situácií na operačnej sále je jediným podujatím svojho druhu na Slovensku

V sobotu 8. júna 2019 sa Banská Bystrica niesla nielen v duchu očakávaného BB maratónu ale aj očakávaného maratónu vo vzdelávaní anestéziológov v kritických situáciách na operačnej sále formou simulačného workshopu BBDA 2019.

Jubilejný piaty ročník sa podaril zorganizovať ako spoločný projekt II. Kliniky pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica a II. Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Účastníkov workshopu privítali prednosta II. KAIM SZU Banská Bystrica MUDr. Jozef Valky, PhD. CETC a MUDr. Miloslav Hanula, PhD., medicínsky riaditeľ DFNsP BB.

Ako uviedol vo svojom príhovore medicínsky riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica MUDr. Miloslav Hanula, PhD.: „Toto podujatie je svojim obsahom a rozsahom jediným a jedinečným edukačným projektom na Slovensku, napriek tomu že simulačný spôsob výučby je už v zahraničí štandardom. Preto aj Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica v spolupráci s Fakultnou nemocnicou F.D. Roosevelta Banská Bystrica pripravuje projekt vybudovania Bystrického simulačného centra, ktoré by napomáhalo zvyšovať bezpečnosť pacientov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na Slovensku.“

SW 2019 2Organizátorom sa aj tento rok podarilo zabezpečiť špičkových lektorov, ktorí sa podieľali na príprave a zabezpečení jednotlivých klinických stanovíšť. Ako príklad uvádzame lektorov z rakúskeho simulačného centra vo Wiener Neustadte, psychológov zo Slovenskej akadémie vied a Viedenskej univerzity, lekárov špecialistov z Detského kardiocentra Bratislava, lektorov zo Simulačného centra z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine, anestéziológov, pediatrických anestéziológov či súdnych znalcov v odbore anestéziológia.

Už tradične sa okrem lekárov a sestier z iných nemocníc Slovenska workshopu zúčastnili aj frekventanti z Českej republiky. Program workshopu bol zameraný na medicínske ale predovšetkým nemedicínske zručnosti účastníkov, keďže kritické situácie zlyhávajú práve nie na nedostatku teoretických vedomostí lekárov či sestier ale na efektivite tímovej spolupráce, komunikácii a organizácii riešenia situácie.

V mene organizačného tímu by sme radi poďakovali všetkým výnimočným ľudom, ktorí svojou profesionalitou a entuziazmom participovali organizačne na úspešnom priebehu simulačného workshopu BBDA 2019.

MUDr. Michal Venglarčík,PhD
II.KAIM SZU BB
10. Sympózium o portálnej hypertenzii za účasti zvučných mien z oblasti svetovej hepatológie

Špičkových odborníkov nevychováva len prax pri lôžku pacienta, lekári sa musia vzdelávať a sledovať rýchlo meniace sa trendy v medicíne počas celého svojho pôsobenia. Takmer stovka lekárov rôznych odborností nielen z našej nemocnice získavala v dňoch 7.- 8. júna 2019 najnovšie poznatky v liečbe ochorení pečene na 10. SYMPÓZIU O PORTÁLNEJ HYPERTENZII v historických priestoroch Starého zámku v Banskej Štiavnici. Podujatie sa konalo pod záštitou EASL – European Association for the Study of the Liver, čo je významná európska spoločnosť a  dodalo to celému podujatiu punc najvyššej úrovne. Organizátorom bola Slovenská hepatologická spoločnosť. 
Svoje skúsenosti s liečbou cirhózy, alkoholovej a tukovej choroby pečene, hepatocelulárneho karcinómu ale aj skúsenosti so závažnými komplikáciami ochorení pečene ako je krvácanie z portálnej žily, či zlyhávanie pečene tu prezentovali svetové špičky z Indie, Kanady, Chorvátska, Talianska, Belgicka, Veľkej Británie, ale aj skúsení lekári našej nemocnice.
Bezpochyby medzi najzaujímavejšie osobnosti z radov prednášajúcich patril profesor Shiv Kumar Sarin z Indie, ktorý skúmal a popísal účinky fekálnej mikrobiálnej transplantácie od zdravého darcu pacientom s akútnou alkoholovou hepatitídou. Je to pomerne nová metóda a pre postihnutých pacientov často jediná možná liečba. Vďaka profesorovi Sarinovi, ktorý odovzdal svoje skúsenosti odborníkom z FNsP FDR je táto metodika dostupná už aj pacientom na Slovensku. V našej nemocnici túto metódu zavádzame ako prví v SR pod vedením MUDr. Ľubomíra Skladaného, PhD., prednostu II. Internej kliniky SZU. Profesor Sarin mal na sympóziu svoje prednášky venované témam endotoxémie a novým možnostiam liečby alkoholovej hepatitídy.

Nemenej zaujímavou súčasťou sympózia bola aj LETNÁ ŠKOLA HEPATOLÓGIE. Je to odborné vzdelávacie podujatie zamerané na postgraduálnu výučbu hepatológie a je venované najmä mladým lekárom z interných a gastroenterologických oddelení a kliník, alebo lekárom so špeciálnym záujmom o hepatológiu. Podujatie sa už tradične konalo pod záštitou Hepatogastroenterologického oddelenia vo FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica. Program bol rozdelený na klinickú časť, ktorá prebiehala priamo na oddelení a teoretickú časť ktorú účastníci absolvovali v Banskej Štiavnici.
Oznam pre pacientov s nedoplatkom na verejnom zdravotnom poistení

Pacienti, ktorí sú vedení príslušnou zdravotnou poisťovňou v zozname dlžníkov majú v zmysle platnej legislatívy majú právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti viac info…
Sestra z našej nemocnice získala významné ocenenie Biele srdce

Prestížne ocenenie BIELE SRDCE, ktoré každoročne udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier, získala aj sestra z FNsP F. D. Roosevelta PhDr. Monika Trnovcová.

Dvanásty ročník slávnostného odovzdávania prestížneho ocenenia BIELE SRDCE 2019 na celonárodnej úrovni sa uskutočnilo v piatok 17. mája 2019 v Senci a ocenenie si odnieslo spolu 17 sestier v rôznych kategóriách. Monika Trnovcová, ktorá pôsobí v nemocnici ako vedúca odboru ošetrovateľstva získala ocenenie v kategórii – sestra manažérka.

Získané ocenenie je pre mňa poctou, ale najmä veľkým záväzkom. Práca námestníčky pre ošetrovateľstvo predstavuje synergiu výsledkov práce sestier, pôrodných asistentiek, praktických sestier, sanitárov a ostatných nelekárskych zdravotníckych kategórii. Za najväčšiu pridanú hodnotu svojho povolania považujem možnosť vzájomného zdieľania skúseností, vedomostí, poznatkov z praxe, ale i pracovných vzťahov, z ktorých mnohé prerástli do priateľských vzťahov. Preto ocenenie, ktorého sa mi teraz dostalo právom patrí všetkým mojím kolegyniam a kolegom. Bez ich spolupráce a podnetov, nebolo by pre mňa možné vykonávať prácu námestníčky pre ošetrovateľstvo v našej nemocnici. Ocenenie prijímam s veľkou vďakou, ale najmä pokorou,“ popisuje svoje dojmy zo získaného ocenenia Monika Trnovcová.
„Naša pani námestníčka je človek na správnom mieste. Svojimi ľudskými a odbornými vlastnosťami je vzorom pre celý kolektív. Ja osobne si na nej veľmi cením pracovitosť a nadhľad. Z celého srdca jej blahoželám a prajem veľa veľa optimizmu ,“ dodáva Miriam Lapuníková, generálna riaditeľka nemocnice.
PhDr. Monika Trnovcová pôsobí ako sestra celý svoj profesijný život vo FNsP F.D. Roosevelta, z toho 15 rokov na pozícii námestníčky pre ošetrovateľstvo (v súčasnosti je táto pozícia pomenovaná ako vedúca odboru ošetrovateľstva). Riadi odbor, pod ktorý spadá vyše 800 sestier a pôrodných asistentiek ako aj ostatný zdravotnícky personál. Aktívne sa podieľa na zefektívňovaní procesov v ošetrovateľskej starostlivosti, spolupracuje pri návrhoch na zjednodušenie ošetrovateľskej dokumentácie, pri tvorbe študijných programov pre špecializačné študijné programy, na príprave legislatívnych zmien a postupov pre zdravotnícke zariadenia. V roku 2018 sa podieľala na zriadení Domu ošetrovateľskej starostlivosti.

Bola členkou pracovnej skupiny pre monitoring dekubitov v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Okrem práce manažéra sa venuje aj vzdelávaniu budúcich sestier. Úzko spolupracuje s Fakultou zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici.

„Ocenenie Biele srdce je symbolom starostlivosti, poznania a ľudskosti. Celosvetový symbol sestier Biele srdce bol oficiálne zvolený v roku 1999 pri príležitosti 100. výročia založenia Medzinárodnej rady sestier. Tvar srdca je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Biela farba srdca symbolizuje jeho nositeľom prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná, tak ako sestra prijíma všetkých ľudí sveta,“ vysvetľuje Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

Foto: Petr Bruchala