COVID – 19: Opatrenia gynekologicko – pôrodníckej kliniky

Vážené a milé klientky, tehotné ženy a budúce mamičky,

Milé budúce mamičky, radi by sme Vás ubezpečili, že aj napriek aktuálnej epidemiologickej situácii, sme urobili všetky potrebné opatrenia, aby Vaše dieťatko prišlo na svet za bezpečnej asistencie našich pôrodníkov, neonatológov a pôrodných asistentiek. Takisto aj na šestonedelí a neonatologickej klinike boli prijaté opatrenia, aby bolo o Vás a Vaše dieťatko postarané ako za bežných okolností ale zároveň za dodržiavania dôsledného hygienicko-epidemiologického režimu. 

Samozrejme,  bezpečné podmienky nie je možné zabezpečiť bez určitých obmedzení. Chápeme, že narodenie dieťatka je pre Vás očakávaná chvíľa, napriek tomu vás prosíme o porozumenie a trpezlivosť, pretože tieto obmedzenia sú dôležité najmä pre bezpečnosť vás, vášho dieťatka ale aj nášho personálu.

Sme samozrejme pripravení poskytnúť rovnako bezpečnú starostlivosť aj rodičke, u ktorej je podozrenie na ochorenie na Covid 19.

Prijaté opatrenia sú nasledovné:

SPRIEVODNÁ OSOBA  počas pôrodu je povolená za nasledovných podmienok:

 • Sprievodná osoba musí mať negatívnu epidemiologickú anamnézu na COVID-19 (vyplní Čestné prehlásenie) a nesmie mať žiadne príznaky akútnej infekcie dýchacích ciest. Na základe zváženia môže lekár od sprevádzajúcej osoby požadovať podrobiť sa vyšetreniu na dôkaz vírusovej RNA (výter z nosohltanu a hrdla).
 • Sprievodná osoba  musí používať osobné ochranné pomôcky, ktoré budú poskytnuté nemocnicou.
 • Sprievodná osoba bude zaevidovaná do zoznamu sprievodov pri pôrode.
 • Sprievodná osoba sa bude striktne zdržiavať vo vymedzených priestoroch s minimalizáciou pohybu na oddelení a v ústavnom zdravotníckom zariadení.
 1. Od 14.4.2020 na klinike končí poskytovanie ambulantnej starostlivosti tehotným ženám s fyziologickým priebehom tehotenstva, ktorú sme doposiaľ u nás realizovali od 36. týždňa tehotenstva. Všetku potrebnú predpôrodnú starostlivosť v plnom rozsahu budú ženám poskytovať ich zmluvní gynekológovia. Poskytovať však môžeme ambulantný CTG skríning po 40+0 týždni tehotenstva v prípade, že ho nebude vykonávať zmluvný gynekológ.
 2. Konzultácie a ambulantné sledovanie tehotných žien s rizikovou a patologickou graviditou bude prebiehať u nás ako doposiaľ cestou Ambulancie rizikovej gravidity (pondelky a štvrtky).
 3. Naďalej vykonávame odbery vzoriek plodovej vody a tkaniva placenty v rámci vyšetrovania genetického stavu plodu (amniocentéza, biopsia choria). Ide o všetky stavy na základe indikácie klinického genetika, tak ako doposiaľ.
 4. V rozsahu platnej legislatívy a jej podmienok naďalej poskytujeme ženám v rámci spádovej oblasti možnosť umelého ukončenia tehotenstva.
 5. Do odvolania zastavujeme činnosť ambulancií, ktoré riešia odkladnú zdravotnú starostlivosť (napr. urogynekologická). Neodkladné stavy budú riešené v rámci Urgentného príjmu nemocnice.
 6. Všetky pacientky a ich prípadný sprievod (max. 1 osoba) majú povinnosť používať ochranné tvárové rúško a pred vyšetrením vyplniť vstupný formulár týkajúci sa možnosti COVID-19 ochorenia.

Pevne veríme, že nami prijaté opatrenia sa stretnú s Vašim pochopením a akceptujete ich pre dobro nás všetkých.

Váš tím zamestnancov II. Gynekologicko – pôrodníckej  kliniky SZU a FNsP FDR Banská Bystrica
Oznámenie k výzve na zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok pre FNsP FDR

Oznamujeme všetkým hospodárskym subjektom na relevantnom trhu, že Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica (ďalej FNsP FDR BB) má záujem zabezpečiť nákup  ochranných osobných pracovných pomôcok nevyhnutných pre zabezpečenie úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku v súvislosti so znižovaním rizík ohrozenia zamestnancov, pacientov a verejnosti pri zabezpečovaní prevencie a pri odstraňovaní následkov prenosného ochorenia COVID-19 počas trvania mimoriadnej situácie.

Oznámenie k výzve na zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok pre FNsP FDR

Príloha č. 1- OOPP

Foto: ilustračné
Pred vstupom na urgentný príjem vás najprv vyšetria v triediacom stane

Ak potrebujete ošetrenie na oddelení urgentného príjmu, skôr ako vstúpite do priestorov oddelenia, zastaví vás personál v triediacom stane, kde:

 • vám lekár zmeria telesnú teplotu,
 • lekár vyplní vstupný dotazník o vašom zdravotnom stave a zistí vaše zdravotné ťažkosti,
 • lekár následne rozhodne, v ktorej časti urgentného príjmu budete vyšetrený.

Toto opatrenie sme zaviedli už minulý týždeň vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu.

Je to veľmi dôležitý krok, ktorý nám pomôže identifikovať riziko nákazy  koronavírusom u pacienta. Na základe tohto vyšetrenia, môžeme pacienta aj s minimálnym podozrením vyšetriť v izolovanej časti oddelenia urgentného príjmu a za prísnych bezpečnostných podmienok. Pacientovi bude poskytnutá potrebná zdravotná starostlivosť, ale bez ohrozenia nákazou ďalších pacientov a personálu.  

Prosíme vás o trpezlivosť a rešpektovanie tohto vyšetrenia. Robíme ho najmä pre vašu bezpečnosť, pre bezpečnosť ostatných pacientov a nášho personálu.

Pozor! Tento stan neslúži na odber vzoriek na testovanie. Odber vzoriek na testovanie  realizuje Slovenský červený kríž v starom nemocničnom areáli na ul. Cesta k nemocnici 1,  pred Oddelením infektológie.
Máme ďalších dvoch vyliečených pacientov

Ďalšia správa, z ktorej sa veľmi tešíme. Máme ďalších dvoch vyliečených pacientov z Covid – 19.

Muž vo veku 58 rokov z Banskej Bystrice a 43-ročný muž z Brezna boli hospitalizovaní na oddelení infektológie a priebežne prepustení do domácej karantény.

Včera sme dostali výsledky ich druhého kontrolného odberu, v oboch prípadoch boli negatívne, teda sú zdraví.

Spolu sa tak z tohto ochorenia vyliečili už traja zo šiestich , u nás hospitalizovaných, pacientov.
Darovali nám respirátory a rúška

Zložitá situácia a sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia značne ovplyvnili potrebu a spotrebu osobných ochranných pomôcok u zdravotníckeho personálu. Hoci sa nám priebežne darí ako – tak zásoby ochranných pomôcok dopĺňať, pri vyše 2000 zamestnancoch ich nie je nazvyš.
Nesmierne vhod nám padne každá jedna pomoc. Ešte viac si vážime, keď táto pomoc príde nezištne.
Slovami je ťažko opísať vďaku, ktorú v posledných týždňoch pociťujeme za všetku pomoc , podporu a dary, ktoré prichádzajú z rôznych strán.
Dostali sme už štíty aj finančnú výpomoc na nákup dezinfekcie.

V posledných pár dňoch k našim zásobám pribudli aj rúška a respirátory.
Úprimne a zo ❤ďakujeme:

• Dôvera zdravotná poisťovňa za respirátory FFP2
• Japitex za rúška
• Kooperativa za rúška
• Moje Slovensko za kvalitné jednorázové rúška
Máme prvého vyliečeného pacienta

Jeden zo šiestich pacientov hospitalizovaných na Oddelení infektológie s potvrdeným Covid – 19 je zdravý.
39 – ročný muž z okresu Zvolen, ktorý bol už pred pár dňami prepustený do domácej karantény, absolvoval ambulantne dva kontrolné odbery. Laboratórne vyšetrenie vzorky na prítomnosť koronavírusu bolo v oboch prípadoch negatívne.
Spolu bolo u nás hospitalizovaných šesť pacientov s ochorením Covid 19, piati boli už prepustení do domácej karantény. K dnešnému dňu leží na infekčnom oddelení už len jeden pacient.
Foto: ilustračné
Do nemocnice prišlo 300 ks ochranných štítov

ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa podieľali na výrobe a dodaní 300 kusov ochranných štítov, ktoré budú rozdelené zdravotníckym zamestnancom a zamestnancom prichádzajúcim do kontaktu s pacientmi:

💚 iniciatíva Pomôž nemocnici
💚 Mesto Banská Bystrica
💚 aj všetkým ostatným, ktorých nepoznáme 🙂

Mesto Banská Bystrica sa zapojilo do iniciatívy Pomôž nemocnici, ktorej cieľom je vyrábať ochranné štíty pomocou 3D tlačiarní. Do finálnej podoby takýto ochranný štít spracúvajú odsúdení vo väzniciach na Slovensku. Mestu v pondelok 30. marca doručil presne 320 kusov bystrický Ústav na výkon väzby. Časť štítov putovala do Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Bystrica, zvyšok k nám do nemocnice.

Štíty sú pomôcky, ktoré sú dôležitou súčasťou ochrany zdravotníkov pri kontakte s pacientom s podozrením na ochorenie Covid 19, alebo s nakazeným pacientom.
Ak by sa počet chorých náhle zvýšil, v nemocnici sme nachystali aj ďalšie lôžka.

Postupne prijímame zásadné opatrenia, ako znížiť riziko šírenia koronavírusu v nemocnici, zabezpečiť ochranu personálu a samozrejme, byť pripravený na prípadné zvýšenie počtu chorých na Covid 19.

Momentálne máme v nemocnici hospitalizovaného už len jedného pacienta s potvrdeným ochorením Covid 19.

Oddelenie infektológie zatiaľ plne zvláda pokryť potrebu starostlivosti o pacientov s ochorením spôsobeným koronavírusovou infekciou. Ak by sa však situácia náhle zhoršila, sme pripravení aj na takýto vývoj, hoci pevne veríme, že k nemu nedôjde.

📌Nemocnica uzatvorila oddelenie infektológie pre bežné prípady. Celý pavilón oddelenia so 45 lôžkami bol reprofilizovaný pre pacientov s potvrdenou alebo suspektnou diagnózou Covid 19 .

📌V novom nemocničnom areáli sme pre prípad výrazného nárastu chorých infekčných pacientov reprofilizovali lôžka dvoch ošetrovacích jednotiek, a už teraz máme pripravených ďalších 33 lôžok.

📌V prípade výrazného nárastu už máme nastavené procesy, ako okamžite reprofilizovať ďalšie lôžka.

📌Vytvorili sme samostatný anestéziologicko – resuscitačný a operačný Covid tím, ktorý je vyhradený pre prípad príjmu pozitívneho pacienta vyžadujúceho chirurgický zákrok a intenzívnu starostlivosť, pričom sa samozrejme vieme postarať aj o pozitívne alebo suspektné rodičky.

📌Vytvorili sme interný konzultačný tím, zložený z infektológa, internistu a pneumológa, ktorý poskytuje odborné telefonické poradenstvo našim ostatným zdravotníkom.

📌Zároveň sme pristúpili k zaúčaniu stredného zdravotníckeho personálu na prácu s ventilovanými pacientmi.

📌Zdravotníckych zamestnancov sme rozdelili na tímy, tak aby sa mohli v práci striedať a zabezpečiť tak plynulé poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

📌Vďaka zrekonštruovanému a modernému urgentnému príjmu vieme zabezpečiť zónovanie tak, aby sme pri príjme infekčného pacienta neohrozili ostatných (neinfekčných) pacientov na urgente.

Buďme k sebe aj voči druhým zodpovední, tolerantní, rešpektujme pokyny a nariadenia. Sme presvedčení, že spoločnými silami všetko zvládneme.

Foto: ilustračné
Covid 19 – Odporúčania pre budúce mamičky

Milé budúce mamičky,

radi by sme Vás ubezpečili, že aj napriek aktuálnej epidemiologickej situácii, sme urobili všetky potrebné opatrenia, aby Vaše dieťatko prišlo na svet za bezpečnej asistencie našich pôrodníkov, neonatológov a pôrodných asistentiek. Takisto aj na šestonedelí a neonatologickej klinike boli prijaté opatrenia, aby bolo o Vás a Vaše dieťatko postarané ako za bežných okolností ale zároveň za dodržiavania dôsledného hygienicko-epidemiologického režimu. 

Samozrejme,  bezpečné podmienky nie je možné zabezpečiť bez určitých obmedzení. Chápeme, že narodenie dieťatka je pre Vás očakávaná chvíľa, napriek tomu vás prosíme o porozumenie a trpezlivosť, pretože tieto obmedzenia sú dôležité najmä pre bezpečnosť vás, vášho dieťatka ale aj nášho personálu.

Sme samozrejme pripravení poskytnúť rovnako bezpečnú starostlivosť aj rodičke, u ktorej je podozrenie na ochorenie na Covid 19.

 !!! Ak ste prišli do kontaktu s osobou s potvrdeným ochorením alebo podozrením na ochorenie Covid 19, dodržte prosím tieto pokyny:

 • Platia tie isté pravidlá, ako u iných osôb – informácie na stránke MZ SR
 • Nechodiť bez ohlásenia do zdravotníckeho zariadenia! Kontaktovať svojho gynekológa alebo praktického lekára.
 • V prípade nutnosti návštevy pôrodnice počas doby, kedy je tehotná v karanténe (pôrod, nutná kontrola…), je NEVYHNUTNÉ kontaktovať telefonicky pôrodnicu, 048/441 2881 – pôrodný sál, 048/441 3423 – vedúca sestra, dopraviť sa do pôrodnice vlastným dopravným prostriedkom s použitím ochranných prostriedkov – rúško, rukavice – pri príchode do nemocnice prejdete filtrom urgentného príjmu, oznámite svoj zdrav. stav, prevezme Vás  zdrav. personál hneď pri vstupe, aby sa minimalizoval kontakt s inými pacientkami, rodičkami a zdravotníkmi.

 Odporúčania a pokyny  počas tehotenstva

Podľa najnovších dostupných štúdií a odporúčaní neexistuje dôkaz, že tehotné ženy sú náchylnejšie ochorieť závažnejšou formou ochorenia COVID-19 a nebol doteraz potvrdený ani prenos ochorenia na plod (britská štúdia Royal College of Obstetricians and Gynaecologists).

 • Epidemiologická situácia je vážna a podrobné a presnejšie informácie získate na stránke Ministerstva zdravotníctva
 • Napriek tomu, že počet nakazených pacientov nielen vo svete ale aj v SR stúpa, u žiadnej tehotnej ženy zatiaľ na Slovensku nebola pozitivita dokázaná  (vo svete minimálny počet)
 • Tehotné ženy nie sú náchylnejšie ako bežná populácia, zvýšenú opatrnosť treba venovať, ak má tehotná nejaké pridružené ochorenie
 • Treba mať vždy na zreteli fakt, že pravdepodobne existujú ľudia bez akýchkoľvek príznakov, ktorí môžu vírus prenášať
 • Hygiena a prevencia je najdôležitejšiapravidelné a dôkladné umývanie rúk a nosenie ochranného rúška!
 • Tehotné by sa mali vyhýbať miestam s väčšou koncentráciou ľudí, určite necestovať do ohrozených oblastí, vyhýbať sa aj verejnej doprave
 • Dobre vetrať miestnosti, minimalizovať – najideálnejšie neprijímať návštevy
 • Dbať na správnu životosprávu, zvýšiť príjem vitamínov, pohyb na čerstvom vzduchu – osamote, nie v preľudnenej zóne

V prípade otázok týkajúcich sa Covid 19, môžete využiť nepretržitú činnosť na nasledovných telefónnych linkách Úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580
ĎAKUJEME ZA POMOC

V týchto pohnutých dňoch, sme potrebovali zariadiť a dodať veľmi rýchlo niektoré ochranné pomôcky a materiál, čo niekedy bolo skutočne náročné. O to viac si veľmi vážime operatívnu a rýchlu pomoc, ústretovosť a spolupatričnosť, vďaka ktorej sme mohli takmer zo dňa na deň pripraviť a zabezpečiť v našej nemocnici niektoré podmienky vyplývajúce z aktuálnej epidemiologickej situácie.
Ďakujeme aj za nezištné poskytnutie „proviantu“ pre Oddelenie infektológie a Oddelenie urgentného príjmu😊:

VEĽKÁ VĎAKA🙏🙏🙏

❤️SHP Harmanec
❤️Coop Jednota
❤️Mgr. Ivanovi Piliarovi z KR PZ BB
❤️Mestskej polícii
❤️Stredná odborná škola elektotechnická – Ing. Ján Žuffa
❤️Marius Pedersen
❤️Redbull
❤️REGAL BURGER
❤️Samuraj Sushi