Porucha na telefónnej ústredni je odstránená. Ospravedlňujeme sa za vzniknuté nepríjemnosti.

Vážení pacienti,
dnes (30.3) v dopoludňajších hodinách došlo k poruche na strane dodávateľa telefonických služieb. Z tohto dôvodu bol problém dovolať sa na pevné linky v nemocnici. Porucha bola v maximálnej súčinnosti oboch strán odstránená v čo najkratšom možnom čase odstránená.
 
Ospravedlňujeme sa vám za spôsobené nepríjemnosti.
 
Ďakujeme vám za pochopenie.
Prezidentka Zuzana Čaputová vyjadrila podporu unaveným zdravotníkom

V piatok 26. marca na poludnie navštívila nemocnicu prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá prišla v rámci oficiálneho programu Banskej Bystrice vyjadriť podporu a vďaku aj našim zdravotníkom.

 

Na spoločnú návštevu pozvala prezidentka aj povereného ministra zdravotníctva SR Eduarda Hegera.

Prezidentka sa na nádvorí nemocnice stretla s vedením najvyťaženejších oddelení, ktoré mesiace zápasia s Covidom-19, prihovorila sa aj tímu zahraničných lekárov, ktorí momentálne vypomáhajú v našej nemocnici. Pri rozhovore s vakcinačným tímom sa zaujímala o ich skúsenosti s očkovaním.

 

Prezidentka s ministrom si s veľkou empatiou z úst lekárov a sestier vypočuli svedectvá o ich náročnom postavení, ktorému čelia už celé mesiace, ich únave a nedostatku síl. „Vaša práca je náročná aj psychicky, pretože to čo riešite je často otázka života a smrti, neviem si predstaviť väčšiu mieru zodpovednosti aj osobného tlaku, ktorý denne podstupujete. Veľmi si to vážim, chcem sa Vám poďakovať a vzdať úctu aj Vašim kolegom, prosím keby ste im to odkázali,“ vyjadrila prezidentka.

 

„Ako minister zdravotníctva, hoci som ním krátko a zrejme aj budem, ale ako zostávajúci na financiách, urobím všetko preto, aby sme Vám do zdravotníctva priniesli lepšie podmienky a lepšie ohodnotenie. Plán obnovy je zameraný nato, aby sme mohli Slovensko pozdvihnúť, aby sa Vám lepšie pracovalo,“ nadviazal minister.

Obaja sa zhodli na nevyhnutnosti stabilizácie situácie v zdravotníctve v súvislosti s pandémiou.

 

Ďakujeme za prejavený záujem a povzbudenie pre našich zdravotníkov.

Je to vôbec po prvýkrát, čo sme na pôde nemocnice privítali prezidenta štátu.
Kyslíkové koncentrátory od lekárov bez hraníc

Ich aktivita väčšinou prebieha mimo záberu médií, avšak ich pomoc zachraňuje životy v situáciách, ktoré sme my mali to šťastie nikdy nezažiť.

 

Mimovládna organizácia Lekári bez hraníc vysiela dobrovoľníkov zasahovať do vojnových oblastí a chudobných krajín tretieho sveta, kde je lekárska starostlivosť viac luxus ako štandard.

 

V dôsledku pretrvávajúcej pandémie vyslali misie do najviac postihnutých oblastí, akou sa stalo, žiaľ, aj Slovensko. Od januára pomáhajú Lekári bez hraníc prvý krát aj v slovenských domovoch sociálnych služieb, rómskych osadách a pomohli so zabezpečením kyslíkových koncentrátorov.

 

Lekári bez hraníc v rámci aktivít spojených s aktuálnym zásahom na Slovensku zapožičali zdarma Oddeleniu pneumológie a ftizeológie štyri výkonné kyslíkové koncentrátory, ktoré poslúžia nielen pri liečbe COVID pacientov, ale najmä umožnia skoršie prepustenie do domácej starostlivosti takým, ktorí pri svojej rekonvalescencii ešte potrebujú vyššiu dávku kyslíka aj doma.

 

Medicínsky koordinátor misie Lekárov bez hraníc na Slovensku Leo Ho a Jaroslav Volšický, koordinátor logistiky odovzdali koncentrátory primárovi oddelenia Michalovi Urdovi a anestéziologičke Eve Kušíkovej, ktorá sama absolvovala niekoľko misií.

Lekári bez hraníc, ĎAKUJEME
Bezpečný spánok novorodencov chráni 10 nových monitorov dychu

 

Vďaka spolupráci s Nadáciou križovatka a vďaka anonymnému darcovi má Neonatologická klinika SZU desať nových monitorov dychu. Zariadenia monitorujú dych novorodenca a sú účinnou zdravotníckou pomôckou pri prevencii Syndrómu náhleho úmrtia dojčiat (SIDS).

 

Na neonatologickej klinike sú, vďaka dlhoročnej spolupráci s nadáciou, vybavené monitormi dychu už všetky lôžka a zabezpečujeme aj ich výpožičky.

 

Nadácia Križovatka je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 2008 šíri ako jediná v SR povedomie o Syndróme náhleho úmrtia dojčiat (SIDS) a o možnostiach ochrany ohrozených detí do 1 roku veku. Vďaka darcom a sponzorom pomáha vybaviť slovenské nemocnice a pôrodnice monitorom dychu.

 

Tento monitor dychu nielen stráži zástavu dychu, ale tiež apnoe pauzy, a akékoľvek nepravidelnosti dychu dieťaťa a okamžite spustí alarm, aby privolal pomoc rodiča, ktorý môže v prípade potreby včas poskytnúť dieťaťu prvú pomoc.

 

ĎAKUJEME!!!
Pandémiu nám počas troch týždňov pomáhali zvládať zdravotníci z Dánska a Belgicka

“ Boli sme veľmi milo prijatí a je o nás dobre postarané. Ľudia sú k nám veľmi priateľskí a nápomocní. Sme radi, že tu môžeme byť a môžeme byť podporou pre kolegov z nemocnice. Vždy je to výzva, ísť do inej nemocnice, ale sme zdravotníci.

A keď niekto požiada o pomoc a vy viete pomôcť, urobíte to,“ zhrnula svoje dojmy Grit Klan, členka prvej dánskej výpravy zdravotníkov, ktorí od piatku 12. Marca 2021 pomáhajú v našej nemocnici.

 

Pomáhajú na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny zdravotníci. Misia zahraničných zdravotníkov v našej nemocnici ešte nekončí, pôsobenie zahraničných zdravotníkov v nemocnici je naplánované do 2. apríla, ale jednotlivé tímy sa vystriedajú.

 

V nemocnici sa v 7 a 10- dňových intervaloch vystriedali štyri tímy lekárov a sestier z Dánska a Belgicka, ktoré boli rozdelené do skupín a v nemocnici boli zaradení v 12 – hodinových službách podľa toho, kedy to bolo najviac potrebné.

 

Zo začiatku bolo potrebné prelúskať sa rôznymi nuansami ako napríklad vedenie dokumentácie a v akom jazyku, či budú na klinike v zmiešaných tímoch spolu s našimi zdravotníkmi alebo vytvoria vlastnú skupinu pri lôžku pacienta, zosúladiť a odkomunikovať si postupy pri liečbe, pretože v jednotlivých krajinách sa môžu mierne líšiť.

 

Samostatnou kapitolou bolo vyriešenie aj každodennej komunikácie, ale tú nám bravúrne pomáha zvládnuť 9 tlmočníkov – dobrovoľníkov.

 

Každopádne príchod a pôsobenie zahraničného tímu si veľmi vážime a veríme, že bol pre obe strany nezabudnuteľnou skúsenosťou.

 

Ďakujeme Vám, že ste nám prišli pomôcť v ťažkom období a nechali doma svojich blízkych, aby ste boli podporou pre vyčerpaných kolegov na Slovensku
2 mil. eur z fondov EÚ na zvládanie dopadov pandémie COVID-19

MZ SR vyhlásilo dňa 27. augusta 2020 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – výzva č.  IROP-PO2-SC214-2020-61 „Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie“. Oprávnenými žiadateľmi boli subjekty hospodárskej mobilizácie, pričom každý subjekt mal stanovenú max. výšku nenávratného finančného príspevku. V prípade FNsP FDR BB to bola čiastka 2 023 240 mil. eur (zo zdrojov EFRR a ŠR).

 

FNsP FDR BB podala žiadosť o NFP medzi prvými spomedzi fakultných nemocníc a dňa 11.01.2021 obdržala rozhodnutie o schválení. Pri hodnotení žiadosti získala plný počet bodov a získala tak maximálnu výšku príspevku v hodnote 2 023 240 mil. eur.

Hlavným cieľom projektu je posilnenie kapacity FNsP FDR BB v zdravotníckom systéme a zabezpečenie ochrany verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID19. Ako kľúčové boli v projekte stanovené 2 priority:

1) zabezpečiť vybavenie nemocnice zdravotníckou technikou a laboratórnym vybavením pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID19;

2) pokryť zvýšenú potrebu ochrany zdravia zdravotníckeho personálu využitím OOPP v rámci samotnej nemocnice a dvoch MOM; a tak zabezpečiť ochranu verejného zdravia.

 

Prostriedky tak budú použité v súlade s projektom na obstaranie zdravotníckej techniky a laboratórneho vybavenia. Konkrétne ide o :

–             automatizovaný systém pre RT-PCR laboratórnu diagnostiku COVID19

–             digitálne mobilné skiagrafické RTG zariadenia

–             prenosné ultrazvukové sonografické prístroje

–             anestéziologické prístroje s monitorom vitálnych funkcií (UPV)

–             monitorovací systém pre pľúcnu tomografiu ako nadstavba ÚPV,

ako aj nákup OOPP k zabezpečeniu ochrany zdravia pri zvládaní boja s COVID19.

 

Dňa 23. marca 2021 bola v Centrálnom registri zmlúv zverejnená Zmluva o poskytnutí NFP č. Z-302021AUZ8-336/2021 pre projekt „Vybavenie FNsP FDR BB pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19”. Zverejnenú zmluvu je možné dohľadať na tomto webovom odkaze:  https://www.crz.gov.sk/zmluva/5611726/

 

Od tohto obdobia dochádza k postupnej implementácii (príprava a realizácia verejného obstarávania) schváleného projektu, ktorý je financovaný z EŠIF, a tak k napĺňaniu jeho hlavného cieľa.

 

A o tom, ako sa nám darí, budeme postupne informovať.
Vďaka Vám a vďaka Rooseveltovej nemocnici sa mi podarilo uspieť vo výberovom konaní

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, drahí priatelia,

chcela by som sa Vám touto cestou úprimne poďakovať za silnú podporu a to množstvo energie, ktoré ste mi venovali pri Vašej neľahkej, každodennej práci, kým som sa pripravovala na výberové konanie. Snažila som sa pripraviť s plnou zodpovednosťou. Vďaka Vám a vďaka  Rooseveltovej nemocnici, ktorá mi umožnila získať také praktické vzdelanie aké mám, sa mi podarilo uspieť vo výberovom konaní. Uchádzači, ktorí sa ho spolu so mnou zúčastnili, sú veľmi erudovaní, boli a sú veľkým prínosom pri mojej práci a osobne si ich vážim. Verím, že aj do budúcna bude moja spolupráca s nimi tak prínosná ako doposiaľ.  Ešte raz všetkým ďakujem.

Ak dovolíte, zároveň by som chcela jedným dychom dodať, že v tomto okamihu intenzívne vnímam zodpovednosť, ktorá mne a teda aj nám všetkým,  padla na plecia. Našou spoločnou výzvou je „víťazný projekt“ rozmeniť na drobné a urobiť všetko preto, aby bolo možné ho reálne aj zhmotniť pretože:

„podľa mňa jedinou dlhodobou stratégiou rozvoja nemocnice, ktorá je finančne udržateľná a neovplyvní rozsah a kvalitu zdravotnej starostlivosti, je cesta zvyšovania efektívnosti procesov“.

Vážené kolegyne, Vážení kolegovia, drahí priatelia preto: „Hor sa do práce“ :-).
Desať rokov robotickej chirurgie v Rooseveltovej nemocnici – úspešný príbeh.

14. marca 2011 bola vo FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica, urobená prvá roboticky asistovaná operácia na Slovensku, robotickým systémom da Vinci.

 

 Po dôkladnej príprave operačných tímov, bol zakúpený a  9.marca 2011 dovezený operačný robot daVinci Si HD. Po jeho inštalácii a preškolení tímu,  vykonali prvú robotickú asistovanú radikálnu prostatektómiu pre karcinóm prostaty u vtedy 59 – ročného pacienta. Operáciu vykonal Vladimír Baláž,  prednosta Urologickej kliniky SZU, pod dohľadom proktora,  Jana Schramla z robotického pracoviska v Ústí nad Labem v Českej republike, kde sa bol celý tím školiť.

           

Robotické centrum v Banskej Bystrici sa od začiatku kreovalo ako multiodborové. Jeho súčasťou bola urológia, chirurgia a gynekológia. Neskôr pribudlo ešte krčné lekárstvo.       „Od prvej operácie, môžeme sledovať neustály rast počtu výkonov a v súčasnosti bolo urobených už takmer 3000 robotických výkonov pre pacientov celého Slovenska,“ priblížil prednosta Baláž, ktorý je zároveň vedúcim Centra robotickej chirurgie v Banskej Bystrici.  Vzhľadom na rastúci počet výkonov a enormný záujem pacientov z celého Slovenska, bol „starý“ robot Si, vymenený za dva najnovšie robotické systémy daVinci X, 4. generácie. Tieto robotické systémy prinášajú do nemocnice a na Slovensko najmodernejšie chirurgické technológie pre našich pacientov a zdravotníckych pracovníkov.

           

Robotické pracovisko je lokalizované v samostatných priestoroch, ktoré umožňujú plne efektívne využiť technológiu aj zdravotnícky personál. Operácie sú určené hlavne pre pacientov s onkologickými ochoreniami. Týmto pacientom prinášajú výhodu operačného výkonu s minimálnou traumatizáciou, presným a šetrným vedením operácie, výhodu minimálnych operačných komplikácií. Krátky pobyt v nemocnici a rýchlu rekonvalescenciu s návratom k normálnemu životu. Pre operatérov prináša výhodu presnej orientácie v operačnom poli, 3D videnie a možnosť zväčšenia oblasti, ktorú operujú, až desať násobne.

 

Lekári a sestry, ktoré pracujú  na robotickom systéme boli vyškolení na popredných robotických pracoviskách v Európe. „V súčasnosti mnoho našich lekárov chodí na stáže po celom svete a naše pracovisko navštevujú pracovníci z popredných robotických centier – Strasburg, Lipsko, Stokholm, Hamburg atď. Naša práca je zapojená do „ekosystému“ da Vinci celého sveta. Môžeme porovnávať naše výsledky s tými najlepšími a prípadne sa od nich učiť. V súčasnosti vlastníme najmodernejšiu robotickú operačnú technológiu, spolu so systémom simulátorov „SimNow“, ktoré umožňujú školenie na našom pracovisku pre lekárov z blízkych, či vzdialených robotických centier“, vysvetľuje prednosta.

 

V tomto čase prebieha certifikácia centra na „Case report and proctoring center“  pre strednú a východnú Európu.

 

 „Robotická chirurgia je úspešným príbehom a príkladom, ako môže fungovať spolupráca s vizionárskym a odhodlaným vedením nemocnice a vysoko odborným a zapáleným zdravotníckym personálom.  Je to príbeh, ktorý môže motivovať zdravotníctvo na celom Slovensku a prinášať najmodernejšiu liečbu všetkým pacientom na Slovensku,“ dodáva prednosta Baláž na záver.

 

Centrum robotickej chirurgie je jediné, ktoré túto technológiu na Slovensku využíva.
Najviac pacientov s Covid-19 sme mali vo februári

Vo FNsP F. D. Roosevelta vyhodnotili doterajší priebeh druhej vlny pandémie koronavírusu. Za hodnotené obdobie august 2020 až február 2021 bolo v nemocnici spolu hospitalizovaných 869 pacientov s ochorením – Covid 19, najviac, 282 ich mali vo februári.

 

Analýzu hospitalizovaných pacientov s ochorením Covid-19 nemocnica vyhodnotila za obdobie 24.8.2020 až 26.2.2021.

Pacienti

Najviac, 393 pacientov s ochorením Covid-19, bolo  za celé obdobie hospitalizovaných na Oddelení infektológie. 71 pacientov s najzávažnejším priebehom ochorenia bolo hospitalizovaných na II. Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU (KAIM).  V nemocnici majú covid lôžka decentralizované, teda ďalší pacienti, ktorí si vyžadovali zdravotnú starostlivosť aj z iných dôvodov ako Covid-19 ale boli pozitívni, boli hospitalizovaní na reprofilizovaných lôžkach II. Internej kliniky, Oddelenia pneumológie, Oddelenia dlhodobochorých, II. Ortopedickej klinike SZU a ďalších.

Počty pacientov od augusta skokovo rástli. Najvyšší počet pacientov, 282, mali v nemocnici v mesiaci február.

August            1

September      8

Október          52

November       75

December       214

Január             237

Február           282

Nemocnica má aktuálne 338  lôžok, ktoré sú vyčlenené pre Covid pacientov.

 

Dĺžka hospitalizácie

Priemerná dĺžka hospitalizácie pacientov s Covid – 19 bola  na úrovni 9,37 dňa. Na KAIM  trvala dĺžka liečby podstatne dlhšie až 17,89 dňa.

 

Prepustení z nemocnice a úmrtia

Z celkového počtu prijatých pacientov bolo do domácej liečby prepustených 381, 136 bolo prepustených ako vyliečených, 142 bolo preložených na iné oddelenie, 64 do iného zariadenia a žiaľ, zosnulých bolo 146 pacientov.

 

Veková štruktúra hospitalizovaných pacientov

Najčastejšie mali hospitalizovaných sedemdesiatnikov.

 

Analýza prepustených COVID pacientov od 24.08.2020-26.02.2021 podľa vekovej kategórie

 

Veková kategória

Počet

% podiel

0-9

2

0,23%

10-19

4

0,46%

20-29

16

1,84%

30-39

39

4,49%

40-49

60

6,90%

50-59

124

14,27%

60-69

240

27,62%

70-79

245

28,19%

80-89

110

12,66%

90-

29

3,34%

Celkový súčet

869

100,00%

Zdroj: vlastné spracovanie

Celá analýza na stiahnutie
Hľadáme sestry a pôrodné asistentky

Byť zdravotnou sestrou je náročná a v mnohom neviditeľná práca.
My to vieme, vážime si vašu prácu a neustále rozširujeme kolektív sestier.
Poď pracovať s najlepšími špecialistami s modernými metódami liečby.
 
Ponúkame ti:
  • náborový príspevok pre sestry až do výšky 1000€
  • týždeň dovolenky navyše
  • doba neurčitá už po jednom roku
  • vlastná materská škola
  • regeneračné aktivity zdarma
 
 
Svoj životopis pošlite: nos@nspbb.sk
Kontakt: 048/441 2104