Máme prvého vyliečeného pacienta

Jeden zo šiestich pacientov hospitalizovaných na Oddelení infektológie s potvrdeným Covid – 19 je zdravý.
39 – ročný muž z okresu Zvolen, ktorý bol už pred pár dňami prepustený do domácej karantény, absolvoval ambulantne dva kontrolné odbery. Laboratórne vyšetrenie vzorky na prítomnosť koronavírusu bolo v oboch prípadoch negatívne.
Spolu bolo u nás hospitalizovaných šesť pacientov s ochorením Covid 19, piati boli už prepustení do domácej karantény. K dnešnému dňu leží na infekčnom oddelení už len jeden pacient.
Foto: ilustračné
Do nemocnice prišlo 300 ks ochranných štítov

ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa podieľali na výrobe a dodaní 300 kusov ochranných štítov, ktoré budú rozdelené zdravotníckym zamestnancom a zamestnancom prichádzajúcim do kontaktu s pacientmi:

💚 iniciatíva Pomôž nemocnici
💚 Mesto Banská Bystrica
💚 aj všetkým ostatným, ktorých nepoznáme 🙂

Mesto Banská Bystrica sa zapojilo do iniciatívy Pomôž nemocnici, ktorej cieľom je vyrábať ochranné štíty pomocou 3D tlačiarní. Do finálnej podoby takýto ochranný štít spracúvajú odsúdení vo väzniciach na Slovensku. Mestu v pondelok 30. marca doručil presne 320 kusov bystrický Ústav na výkon väzby. Časť štítov putovala do Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Bystrica, zvyšok k nám do nemocnice.

Štíty sú pomôcky, ktoré sú dôležitou súčasťou ochrany zdravotníkov pri kontakte s pacientom s podozrením na ochorenie Covid 19, alebo s nakazeným pacientom.
Ak by sa počet chorých náhle zvýšil, v nemocnici sme nachystali aj ďalšie lôžka.

Postupne prijímame zásadné opatrenia, ako znížiť riziko šírenia koronavírusu v nemocnici, zabezpečiť ochranu personálu a samozrejme, byť pripravený na prípadné zvýšenie počtu chorých na Covid 19.

Momentálne máme v nemocnici hospitalizovaného už len jedného pacienta s potvrdeným ochorením Covid 19.

Oddelenie infektológie zatiaľ plne zvláda pokryť potrebu starostlivosti o pacientov s ochorením spôsobeným koronavírusovou infekciou. Ak by sa však situácia náhle zhoršila, sme pripravení aj na takýto vývoj, hoci pevne veríme, že k nemu nedôjde.

📌Nemocnica uzatvorila oddelenie infektológie pre bežné prípady. Celý pavilón oddelenia so 45 lôžkami bol reprofilizovaný pre pacientov s potvrdenou alebo suspektnou diagnózou Covid 19 .

📌V novom nemocničnom areáli sme pre prípad výrazného nárastu chorých infekčných pacientov reprofilizovali lôžka dvoch ošetrovacích jednotiek, a už teraz máme pripravených ďalších 33 lôžok.

📌V prípade výrazného nárastu už máme nastavené procesy, ako okamžite reprofilizovať ďalšie lôžka.

📌Vytvorili sme samostatný anestéziologicko – resuscitačný a operačný Covid tím, ktorý je vyhradený pre prípad príjmu pozitívneho pacienta vyžadujúceho chirurgický zákrok a intenzívnu starostlivosť, pričom sa samozrejme vieme postarať aj o pozitívne alebo suspektné rodičky.

📌Vytvorili sme interný konzultačný tím, zložený z infektológa, internistu a pneumológa, ktorý poskytuje odborné telefonické poradenstvo našim ostatným zdravotníkom.

📌Zároveň sme pristúpili k zaúčaniu stredného zdravotníckeho personálu na prácu s ventilovanými pacientmi.

📌Zdravotníckych zamestnancov sme rozdelili na tímy, tak aby sa mohli v práci striedať a zabezpečiť tak plynulé poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

📌Vďaka zrekonštruovanému a modernému urgentnému príjmu vieme zabezpečiť zónovanie tak, aby sme pri príjme infekčného pacienta neohrozili ostatných (neinfekčných) pacientov na urgente.

Buďme k sebe aj voči druhým zodpovední, tolerantní, rešpektujme pokyny a nariadenia. Sme presvedčení, že spoločnými silami všetko zvládneme.

Foto: ilustračné
Covid 19 – Odporúčania pre budúce mamičky

Milé budúce mamičky,

radi by sme Vás ubezpečili, že aj napriek aktuálnej epidemiologickej situácii, sme urobili všetky potrebné opatrenia, aby Vaše dieťatko prišlo na svet za bezpečnej asistencie našich pôrodníkov, neonatológov a pôrodných asistentiek. Takisto aj na šestonedelí a neonatologickej klinike boli prijaté opatrenia, aby bolo o Vás a Vaše dieťatko postarané ako za bežných okolností ale zároveň za dodržiavania dôsledného hygienicko-epidemiologického režimu. 

Samozrejme,  bezpečné podmienky nie je možné zabezpečiť bez určitých obmedzení. Chápeme, že narodenie dieťatka je pre Vás očakávaná chvíľa, napriek tomu vás prosíme o porozumenie a trpezlivosť, pretože tieto obmedzenia sú dôležité najmä pre bezpečnosť vás, vášho dieťatka ale aj nášho personálu.

Sme samozrejme pripravení poskytnúť rovnako bezpečnú starostlivosť aj rodičke, u ktorej je podozrenie na ochorenie na Covid 19.

Obmedzenia a pokyny

 • V nemocnici platí prísny zákaz návštev a zároveň sme museli pristúpiť k zamedzeniu možnosti mať počas pôrodu pri sebe doprovod.
 • Pri  začínajúcom pôrode sa dostavíte do nemocnice. Príde po vás personál gynekologicko-pôrodníckej kliniky a odprevadí Vás na oddelenie.  Doprovod s vami žiaľ nemôže ísť na oddelenie.
 • Na šestonedelí  je potrebné dôsledne dodržiavať pokyny personálu a hygienu.

 !!! Ak ste prišli do kontaktu s osobou s potvrdeným ochorením alebo podozrením na ochorenie Covid 19, dodržte prosím tieto pokyny:

 • Platia tie isté pravidlá, ako u iných osôb – informácie na stránke MZ SR
 • Nechodiť bez ohlásenia do zdravotníckeho zariadenia! Kontaktovať svojho gynekológa alebo praktického lekára.
 • V prípade nutnosti návštevy pôrodnice počas doby, kedy je tehotná v karanténe (pôrod, nutná kontrola…), je NEVYHNUTNÉ kontaktovať telefonicky pôrodnicu, 048/441 2881 – pôrodný sál, 048/441 3423 – vedúca sestra, dopraviť sa do pôrodnice vlastným dopravným prostriedkom s použitím ochranných prostriedkov – rúško, rukavice – pri príchode do nemocnice prejdete filtrom urgentného príjmu, oznámite svoj zdrav. stav, prevezme Vás  zdrav. personál hneď pri vstupe, aby sa minimalizoval kontakt s inými pacientkami, rodičkami a zdravotníkmi.

 Odporúčania a pokyny  počas tehotenstva

Podľa najnovších dostupných štúdií a odporúčaní neexistuje dôkaz, že tehotné ženy sú náchylnejšie ochorieť závažnejšou formou ochorenia COVID-19 a nebol doteraz potvrdený ani prenos ochorenia na plod (britská štúdia Royal College of Obstetricians and Gynaecologists).

 • Epidemiologická situácia je vážna a podrobné a presnejšie informácie získate na stránke Ministerstva zdravotníctva
 • Napriek tomu, že počet nakazených pacientov nielen vo svete ale aj v SR stúpa, u žiadnej tehotnej ženy zatiaľ na Slovensku nebola pozitivita dokázaná  (vo svete minimálny počet)
 • Tehotné ženy nie sú náchylnejšie ako bežná populácia, zvýšenú opatrnosť treba venovať, ak má tehotná nejaké pridružené ochorenie
 • Treba mať vždy na zreteli fakt, že pravdepodobne existujú ľudia bez akýchkoľvek príznakov, ktorí môžu vírus prenášať
 • Hygiena a prevencia je najdôležitejšiapravidelné a dôkladné umývanie rúk a nosenie ochranného rúška!
 • Tehotné by sa mali vyhýbať miestam s väčšou koncentráciou ľudí, určite necestovať do ohrozených oblastí, vyhýbať sa aj verejnej doprave
 • Dobre vetrať miestnosti, minimalizovať – najideálnejšie neprijímať návštevy
 • Dbať na správnu životosprávu, zvýšiť príjem vitamínov, pohyb na čerstvom vzduchu – osamote, nie v preľudnenej zóne

V prípade otázok týkajúcich sa Covid 19, môžete využiť nepretržitú činnosť na nasledovných telefónnych linkách Úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov verejného zdravotníctva:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580
ĎAKUJEME ZA POMOC

V týchto pohnutých dňoch, sme potrebovali zariadiť a dodať veľmi rýchlo niektoré ochranné pomôcky a materiál, čo niekedy bolo skutočne náročné. O to viac si veľmi vážime operatívnu a rýchlu pomoc, ústretovosť a spolupatričnosť, vďaka ktorej sme mohli takmer zo dňa na deň pripraviť a zabezpečiť v našej nemocnici niektoré podmienky vyplývajúce z aktuálnej epidemiologickej situácie.
Ďakujeme aj za nezištné poskytnutie „proviantu“ pre Oddelenie infektológie a Oddelenie urgentného príjmu😊:

VEĽKÁ VĎAKA🙏🙏🙏

❤️SHP Harmanec
❤️Coop Jednota
❤️Mgr. Ivanovi Piliarovi z KR PZ BB
❤️Mestskej polícii
❤️Stredná odborná škola elektotechnická – Ing. Ján Žuffa
❤️Marius Pedersen
❤️Redbull
❤️REGAL BURGER
❤️Samuraj Sushi
Zostali sme v práci pre Vás, vy zostaňte v práci pre NÁS

Tak, pripájame sa k iniciatíve ostatných kolegov zdravotníkov a prosíme našich pacientov… Zostávame v nemocnici, aby sme sa mohli v týchto dňoch postarať o pacientov, ktorí potrebujú našu zdravotnú starostlivosť. Ale pacienti, návštevy a všetci, ktorí lekára a nemocnicu nevyhnutne nepotrebujete, zostaňte radšej teraz doma.
Ďakujeme, že chránite SEBA aj NÁS
Ambulancie internej kliniky fungujú v obmedzenom režime

Ambulancie internej kliniky fungujú od 18.3.2020 len v obmedzenom režime. Prioritne vybavujú len pacientov s akútnym zdravotným stavom. Svoj stav môžete v prípade potreby konzultovať s lekárom telefonicky. Telefonicky si môžete dať napísať aj recept na pravidelne užívané lieky a vyzdvihnete si rovno v lekárni. 

Ambulancia Zodopovedný lekár Telefonický kontakt Mailový kontakt
Interná ambulancia MUDr. Machová 048/441 3041 meridanus7@gmail.com
Kardiologická ambulancia MUDr. Hochmuthová 048/441 3756, 2353 akar@nspbb.sk
Angiologická ambulancia MUDr. Zúbek 048/441 2136 vzubek@nspbb.sk
Alergologická ambulancia MUDr. Hochmuth 048/441 3512 aler@nspbb.sk
Imunologická ambulancia MUDr. Hochmuth 048/441 3512 aimu@nspbb.sk
Reumatologická ambulancia MUDr. Kmečová, PhD. – piatky doobeda 048/441 3672 areu2@nspbb.sk
Diabetologická ambulancia I. MUDr. Okapcová,CSc. 048/441 3523 adia1@nspbb.sk
Endokrinologická ambulancia I. a II. MUDr. Wildová 048/441 3563 aend@nspbb.sk
Diabetologická ambulancia II. MUDr. Buková, PhD. – dočasne podľa situácie 048/441 2311, 3689 adia2@nspbb.sk
Endokrinologická ambulancia I. a II. MUDr. Wildová 048/441 3563 aend@nspbb.sk
Gastroenterologická ambulancia MUDr. Baláž 048/441 3038 gastro@nspbb.sk
Nefrologická ambulancia MUDr. Lacková, PhD. 048/441 3517,352 elackova@nspbb.sk
Geriatrická ambulancia MUDr. Stracová 048/441 3004,3742 geramb@nspbb.sk

 

 
Covid 19 – Čo robiť, ak ste chorý ? Čo robiť doma? Ako pomôcť druhým?

Podrobné pokyny ako postupovať, ak máte podozrenie,  ste chorí na Covid 19, ako postupovať v domácej liečbe a karanténe aj, ako môžete pomôcť druhým:

 

 
Informácie k postupu pri podaní sťažnosti v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a pri podaní podnetu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s epidemiologickou situáciou

Vážení pacienti,

najúčinnejšou ochranou pred šírením nákazy je prevencia a zodpovedné správanie sa obyvateľov. Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica (ďalej FNsP FDR) sa Vám snažíme aj počas mimoriadnej situácie poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Vo vypätej situácii môže tak z objektívnych, ako aj zo subjektívnych dôvodov, vzniknúť situácia, kedy pacient nie je spokojný. V takom prípade má právo dať najavo svoju nespokojnosť, okrem iného, aj podaním sťažnosti alebo podnetu.

Sťažnosť v zmysle zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov je možné podať výhradne v listinnej podobe (písomne s podpisom sťažovateľa) na adrese:Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Námestie L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

Podanie je možné zaslať písomne alebo elektronicky na e-mailovú adresu: iotahalova@nspbb.sk

V súvislosti so súčasnou epidemiologickou situáciou Vás žiadame o zasielanie prípadných sťažností poštou alebo ich odovzdanie v podateľni FNsP FDR v administratívnej budove na prízemí a o zasielanie podnetov, dotazov a pripomienok na uvedenú e-mailovú adresu. Vstup do administratívnych priestorov za účelom doručenia sťažnosti alebo podania je do odvolania zakázaný.

Sťažnosti, ako aj podania, budú vybavené štandardne v zákonom stanovenej lehote. O ich vybavení budete informovaní písomne.

V Banskej Bystrici dňa 17. 03. 2020

                                                                     Ing. Miriam  L a p u n í k o v á, MBA

                                                                                 generálna riaditeľka
Covid 19 – OPATRENIA A ODPORÚČANIA

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sme pristúpili k zásadným preventívnym opatreniam. Našim cieľom je poskytnúť bezpečnú zdravotnú starostlivosť, ochrániť pacientov aj personál.
Žiadame pacientov, aby sa správali zodpovedne, racionálne a dôsledne dodržiavali pokyny personálu.

‼AK ZATAJUJETE INFORMÁCIE O SVOJOM ZDRAVOTNOM STAVE A CESTOVATEĽSKEJ ANAMNÉZE OHROZUJETE NIELEN SEBA ALE AJ SVOJE OKOLIE‼

VSTUP DO NEMOCNICE

Od 18.3. bude vstup do nemocnice povolený osobám,  ktoré budú mať ústa a nos  chránené ochrannými prostriedkami, poprípade ich adekvátnymi náhradami. Osoby bez ochranných prostriedkov nebudú do nemocnice vpustené! 

Od 9.3. je možné do nemocnice vstupovať len hlavným vchodom pod lôžkovou časťou na -1. podlaží. Vchod do poliklinickej časti bude otvorený len v čase od 5,30 – 17,00 h.

OPERAČNÉ VÝKONY
– Od pondelka 16.3 do 20.3.2020 odkladáme všetky naplánované chirurgické výkony okrem výkonov u onkologických pacientov.
– Pacientov budeme informovať telefonicky. V prípade potreby sa môžu obrátiť na príslušnú ambulanciu alebo oddelenie.
– Kontakty: https://www.fnspfdr.sk/kon…/kontakty-oddelenia-a-ambulancie/

AMBULANTNÉ VYŠETRENIA
– Predpis svojich liekov si pacienti môžu zabezpečiť telefonicky a prostredníctvom e-receptu si ho vyzdvihnú priamo v lekárni. Nechoďte do nemocnice.
– Vyšetrenia, ktoré nie sú nevyhnutné, odložte.
– Od 13.3 do odvolania sa ukončuje podávanie rehabilitačných procedúr na Oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.

Ambulancie Internej kliniky, ktoré fungujú v obmedzenom režime + kontakty

Pacienti pred lekárskym vyšetrením vyplnia Dotazník pacienta pred lekárskym vyšetrením, kde uvedú presné údaje o svojej epidemiologickej anamnéze. 

URGENTNÝ PRÍJEM
– Osoba s podozrením (príznaky, cestovateľská anamnéza, kontakt s potvrdeným chorým) konzultuje svoj stav telefonicky so svojim všeobecným lekárom, alebo Úradom verejného zdravotníctva SR. Nejde k lekárovi ani do nemocnice osobne‼
– Vstupy na urgentný príjem bude koordinovať strážna služba. Rešpektujte ich otázky a pokyny.
– Osoby, u ktorých je podozrenie na ochorenie Covid 19 budú vstupovať na urgentný príjem samostatným vchodom a budú umiestnení do izolovanej izby.

HOSPITALIZÁCIA
Hospitalizovaní pacienti musia striktne dodržiavať prijaté Pokyny

PÔROD
Do odvolania nebude možné využiť službu doprevádzajúcej osoby počas pôrodu.

OSTATNÉ OPATRENIA V NEMOCNICI
✔Od 29.1 platí v nemocnici zákaz návštev pacientov na všetkých klinikách a oddeleniach nemocnice
✔Od 9.3. je možné do nemocnice vstupovať len hlavným vchodom pod lôžkovou časťou na -1. podlaží. Vchod do poliklinickej časti bude otvorený len v čase od 5,30 – 17,00 h.
✔Od 9.3. zakazujeme návštevy obchodných zástupcov na ambulanciách a oddeleniach.
✔Od 9.3 rušíme prax a stáže študentov v našej nemocnici.
✔Od 9.3 je zatvorená ubytovňa pre sprevádzajúce osoby.

ČO ROBIŤ AK STE CHORÍ

Podrobné pokyny ako postupovať, ak máte podozrenie,  ste chorí na Covid 19, ako postupovať v domácej liečbe a karanténe aj, ako môžete pomôcť druhým:

ODPORÚČANIA A INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ O COVID 19: