Venujme modlitbu tým, ktorí darovaním orgánu umožnili iným žiť

Pozývame Vás v mene Transplantačného centra Banská Bystrica uctiť si tichou modlitbou pamiatku tých, ktorí svojim nečakaným odchodom a darovaním životne dôležitého orgánu umožnili žiť iným nevyliečiteľne chorým pacientom.
V nedeľu 15.12.2019 o 18.00 sa v Katedrále sv. Františka Xaverského uskutoční svätá omša za všetkých zosnulých darcov, ktorí darovaním orgánov umožnili iným žiť.
Omše sa budú konať aj v ďalších 3 mestách na Slovensku, v ktorých sú transplantačné centrá Bratislava, Martin a Košice.
Myšlienka svätých omší vznikla v Bratislave, ale už niekoľko rokov si ju počas adventu všetky centrá spoločne pripomínajú.
Pozvánka na – IV. Mikrovaskulárny workshop
Ocenenie Moja sestra pre Beátu Bachovú

Ocenenie Moja sestra aj tento rok získala jedna zo sestier našej nemocnice.
Beatu Bachovú poznajú najmä pacienti Hepatologickej ambulancie, ktorým je nápomocná. Ocenenie získala za profesionálny a ľudský prístup pri prekonávaní zložitého obdobia počas ochorenia pacientov, vzdelávanie verejnosti, zavádzanie inovácií a skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti v prospech pacientov. Za jej prácu jej takýmto spôsobom vyslovili veľké ďakujem. SRDEČNE BLAHOŽELÁME! 🎊
Ocenenie udeľuje Asociácia na ochranu práv pacientov a Beatu Bachovú nominovalo pacientske združenie Šanca pre pečeň. Ocenenie udelila asociácia spolu desiatim sestrám a desiatim lekárom. Ceny si víťazi prevzali na Tretej celoslovenskej pacientskej konferencii AOPP, ktorá sa uskutočnila minulý víkend v Bratislave za účasti ministerky zdravotníctva SR Andrey Kalavskej.
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk bola oznámená uchádzačom o realizáciu zákazky – REKONŠTRUKCIA FNSP FDR BANSKÁ BYSTRICA

Radi by sme Vás informovali, že dňa 02.12.2019 bola po vyhodnotení ponúk oznámená Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom, ktorí predložili ponuku vo verejnej súťaži s názvom REKONŠTRUKCIA FNSP FDR BANSKÁ BYSTRICA a zároveň bola zverejnená v profile verejného obstarávateľa Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk na stránke ÚVO https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3068829 (ide o verejne dostupnú, publikovateľnú informáciu). Toho času plynie desaťdňová lehota na podanie námietok proti vyhodnoteniu ponúk. Po uplynutí tejto lehoty a po poskytnutí súčinnosti víťazného uchádzača bude kompletná dokumentácia vrátane zmluvy pred podpisom zaslaná verejným obstarávateľom na konanie o preskúmanie úkonov v procese verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie. Ide o dobrovoľnú aktivitu z našej strany, pričom sme si plne vedomí, že výsledok kontroly úradu bude pre nás záväzný. Záleží nám, aby bol proces VO transparentný, verejnosť mala o jeho priebehu dostatok informácii a v čo možno najväčšej miere sme sa vyhli zbytočným pochybnostiam.
Ocenenie Purpurové srdce pre neonatologičku MUDr. Miladu Moškovú

Pre väčšinu rodičov je narodenie dieťatka tým najkrajším a najvzácnejším životným okamihom. Niekedy sa však veci skomplikujú a dieťatko sa na svet vypýta predčasne. Ešte pred desiatimi rokmi, by niektoré bábätká nemali šancu na prežitie. Dnes dokážu odborníci za asistencie modernej medicíny zachrániť aj extrémne nezrelých novorodencov.
Jedna z týchto úžasných ľudí, neonatologička MUDr. Milada Mošková získala ocenenie Purpurové srdce 2019. Ocenenie, ktoré každoročne udeľuje OZ Malíček osobnostiam, ktoré významne prispeli k zlepšeniu podmienok v starostlivosti, osvety o predčasných pôrodoch a následnej starostlivosti o predčasne narodené deti. Milada Mošková bola ocenená v kategórii osobnosť Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti.
MUDr. Milada Mošková patrí k významným odborníkom, ktorí väčšinu svojho profesijného života pôsobili v našej nemocnici. Svojimi skúsenosťami prispela k rozvoju Perinatologického centra, ktoré patrí už dlhé roky k najúspešnejším centrám v rámci znižovania novorodeneckej úmrtnosti a starostlivosti o extrémne nezrelých novorodencov. Začínala ako lekárka, bola zástupkyňou primára a v rokoch 2005 – 2015 aj primárkou Novorodeneckého oddelenia, na ktorom (dnes už Neonatologickej klinike SZU) pôsobí dodnes.
PANI DOKTORKE ÚPRIMNE BLAHOŽELÁME A V MENE NAŠICH NAJMENŠÍCH PACIENTOV ĎAKUJEME ZA JEJ LÁSKAVÚ STAROSTLIVOSŤ.
Daniel Petelen, banskobystrický lekár s veľkým srdcom. Pripomíname si na 50. výročie jeho úmrtia.

V uplynulých dňoch sme si pripomenuli 50-te výročie úmrtia významného banskobystrického, ale aj slovenského lekára s veľkým srdcom, Daniela Petelena. Už za svojho života bol legendou banskobystrickej chirurgie, preslávil Banskú Bystricu svojim lekárskym umením a ľudskosťou. Vyhľadávali ho pacienti zo širokého okolia i z cudziny.
Dr. Daniel Petelen študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici. Medicínu vyštudoval na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Internistickú lekársku prax nadobudol na polročnom študijnom pobyte vo Viedni u profesora Schlesingera. Odtiaľ prešiel pracovať na gynekologicko-pôrodnícku kliniku profesora Šeligu v Bratislave, kde získal gynekologicko–pôrodnícku špecializáciu. Chirurgickú prax získal počas študijného pobytu vo Viedni a na klinike u profesora Kostlivého v Bratislave v rokoch 1930 – 1936.
Od 1. januára 1936 nastúpil na post primára monoprimariátnej štátnej nemocnice v Banskej Bystrici, kde od roku 1939 súčasne vykonával aj funkciu riaditeľa nemocnice. Nemocnicu viedol až do roku 1945, kedy sa rozdelila na dve oddelenia: Chirurgicko-pôrodnícke (primár MUDr. Petelen) a interné oddelenie (primár Dr. Čulen). V roku 1952 sa z chirurgicko-pôrodníckeho primariátu, príchodom primára Dr. Scholtza, vyčlenilo samostatné gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. MUDr. Petelen ako primár chirurgického oddelenia pôsobil 31 rokov (1937-1968). Počas II. svetovej vojny slúžila ako Divízna chirurgická nemocnica pre vojakov I. Československej armády. Primár Petelen bol aj veľký letecký nadšenec, po vojne stál na čele podbočky Slovenského národného aeroklubu v Banskej Bystrici.
V uplynulých dňoch sme si pripomenuli 50-te výročie úmrtia významného banskobystrického, ale aj slovenského lekára s veľkým srdcom, Daniela Petelena. Už za svojho života bol legendou banskobystrickej chirurgie, preslávil Banskú Bystricu svojim lekárskym umením a ľudskosťou. Vyhľadávali ho pacienti zo širokého okolia i z cudziny.
Dr. Daniel Petelen študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici. Medicínu vyštudoval na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Internistickú lekársku prax nadobudol na polročnom študijnom pobyte vo Viedni u profesora Schlesingera. Odtiaľ prešiel pracovať na gynekologicko-pôrodnícku kliniku profesora Šeligu v Bratislave, kde získal gynekologicko–pôrodnícku špecializáciu. Chirurgickú prax získal počas študijného pobytu vo Viedni a na klinike u profesora Kostlivého v Bratislave v rokoch 1930 – 1936.

Od 1. januára 1936 nastúpil na post primára monoprimariátnej štátnej nemocnice v Banskej Bystrici, kde od roku 1939 súčasne vykonával aj funkciu riaditeľa nemocnice. Nemocnicu viedol až do roku 1945, kedy sa rozdelila na dve oddelenia: Chirurgicko-pôrodnícke (primár MUDr. Petelen) a interné oddelenie (primár Dr. Čulen). V roku 1952 sa z chirurgicko-pôrodníckeho primariátu, príchodom primára Dr. Scholtza, vyčlenilo samostatné gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. MUDr. Petelen ako primár chirurgického oddelenia pôsobil 31 rokov (1937-1968). Počas II. svetovej vojny slúžila ako Divízna chirurgická nemocnica pre vojakov I. Československej armády. Primár Petelen bol aj veľký letecký nadšenec, po vojne stál na čele podbočky Slovenského národného aeroklubu v Banskej Bystrici.
Stál tiež pri založení pôvodnej budovy Roooseveltovej nemocnice, výstavbu ktorej významne podporila americká Rooseveltova nadácia, ktorej správkyňou bola prezidentova manželka Eleanor. Jej základný kameň bol položený po II. svetovej vojne dňa 20. júna 1947. Nový chirurgický pavilón postavený podľa projektu arch. Václava Houdka, bol dokončený v roku 1954. V dôsledku politických zmien v bývalej Československej republike musel byť už v roku 1954 tento názov zmenený, opätovne sme sa k nemu vrátili až v roku 1991. V banskobystrickej nemocnici primár Petelen pracoval až do svojej náhlej smrti v roku 1969.
Bol autorom množstva odborných prác, organizátor slovenského zdravotníctva. Vychoval viacerých popredných chirurgov, ako napr. Dr. Ľudovít Szabó (neskôr primár v Brezne) a Dr. Ján Pavúr (neskôr primár vo Zvolene). Vykonával kompletnú abdominálnu chirurgiu, počnúc resekciami žalúdka a končiac náhlymi brušnými príhodami. Vykonával aj gynekologické a urologické operácie i niektoré traumatologické výkony.
Počas SNP bol povereníkom (ministrom) pre zdravotníctvo. MUDr. Petelen úzko spolupracoval aj s vo¬jenskými organizátormi Povstania, predovšetkým s bratmi Veselovcami, pplk. Milanom Polákom, pplk. Jánom Golianom. Výsledkom spoločného rokovania bolo, že skupina MUDr. Šrobára podporila pplk. Goliana a jeho menovanie za veliteľa povstaleckých vojsk.
V tomto politicky zložitom období liečil alebo pod falošnou identitou ukrýval vojakov, partizánov, politicky činných civilov a prenasledovaných židov, vrátane lekárov židovského pôvodu. Deti dr. Petelena sa túto vzácnu históriu dozvedeli až v roku 1999, keď ich pozvali na ocenenie otca in memoriam titulom Spravodlivý medzi národmi.
MUDr. Daniel Petelen pôsobil aj ako cirkevný dozorca a presbyter evanjelickej cirkvi v Slovenskej Ľupči. Dr. Petelen bol za túto svoju humanitnú činnosť ocenený v r.1947 Radom SNP I. triedy, v r. 1964 medailou J.E. Purkyně a v r. 1999 in memoriam titulom „Spravodlivý medzi národmi“ (Jad va-Šem). Na jeho počesť bola na budove pôvodnej nemocnice, Cesta k nemocnici č. 51, v r. 1998 umiestnená pamätá tabuľa.

O ľudskosti a profesionalite primára Petelena svedčia aj viaceré spomienky zranených účastníkov povstaleckých bojov:
Zachránil napr. aj p. Jakuba Bachnára, ktorého väčšina rodiny zahynula v Osvienčime a počas fašistických popráv v októbri 1944 pri Kremničke, ktoré akoby zázrakom prežil. Občania Kremničky ho ráno našli a odviezli na rebriňáku do Banskej Bystrice do nemocnice, kde ho liečil doktor Daniel Petelen. Keď odmietol ponúkané falošné dokumenty, zavrel ho do izby s nápisom „škvrnitý týfus“. Tá choroba sa vtedy nedala liečiť a pri kontrole nemocnice sa gardisti aj Nemci vyhli tejto miestnosti oblúkom. Tak sa pán Jakub Bachnár zachránil.
Po jednom z nemeckých útokov v bojoch počas SNP bol ťažko ranený aj Vladimír Strmeň, strelec ľahkého guľometu, ktorý bojoval pri Veľkých Bieliciach a v Turci. Iba vďaka odvahe spolubojovníkov a zhode šťastných náhod bol s črepinami v tele prevezený do nemocnice v Banskej Bystrici. Tam mu ich úspešne vybral primár Daniel Petelen, hoci mnohí povstalci také šťastie nemali. O dramatickosti práce chirurga počas povstania svedčí aj výpoveď zraneného, ktorý spomína, že „Pod oknami operačky bola kopa rúk, nôh v kaluži krvi, ktoré museli odoperovať niektorým bojovníkom, ktorých tam priviezli zo zákopov.“
Pani Katarína Izáková spomína, že: „Doktor Petelen ako primár chirurgického oddelenia zachraňoval nielen chorých, ale aj prenasledovaných. Doslova tým ľuďom išlo o život. On svojou ľudskosťou a obrovskou autoritou, vybudovanou vlastnou prácou a osobnostnou výbavou, pomáhal všade, kde mohol. Pomáhal partizánom, ale aj tým, ktorých partizáni prenasledovali. Osobnou intervenciou zachránil život môjmu otcovi tým, že zabránil jeho deportácii na nákladiakoch na Mičinú, kde ostatných postrieľali.“ Opakovane zachránil aj ich mamu po viacerých zraneniach, ale celú ich rodinu, keď pomohol vybaviť zrušenie príkazu na ich vysťahovanie.

MUDr. Daniel Petelen
*29. marec 1904 Slovenská Ľupča
†26. október 1969 Banská Bystrica

Autor článku: Doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.

Použitá literatúra:
1. Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný. Mestská nemocnica. 2019. http://www.bbsoo.sk/mestska-nemocnica/
2. Mozolová D. Škvrnitý týfus. Encyklopédia spravodlivých, Rádio Slovensko, 2017, https://slovensko.rtvs.sk/relacie/encyklopedia-spravodlivych/130168/skvrnity-tyfus.
3. Kothaj, Peter a kol. 1999, Momenty z dejín slovenskej chirurgie. Prievidza: Patria I., 1999.107-108s. ISBN 80-85674-05-X
4. Lichý M, 2012. Spomienky na našu Bystricu Osobné príbehy ľudí, ktorí prežili časť svojho života v Banskej Bystrici. https://files.vlastnawebstranka.websupport.sk/89/93/89939e9e-ab75-46cb-b8c2-5ccc5b427ae0.pdf
5. Nedeľné Potulky mestom s legendou bystrickej chirurgie a humanistom Danielom Petelenom. HISTÓRIA. Banskabystrica.sk 2019. https://www.bystricoviny.sk/historia-2/nedelne-potulky-mestom-legendou-bystrickej-chirurgie-danielom-petelenom-marcove-potulky-mestom-nedelu-17-marca-2019-su-venovane-vyznamnemu/
6. Páleník M. Daniel Petelen. http://epsilon.sk/osobnosti/daniel-petelen.html
7. Plintovič, Vladimír: Spravodlivý medzi národmi. In Bystrický Permon, roč. II., č. 3 (2004), s. 11.
8. Postbellum.sk. Vladimír Strmeň: Nemci plameňometmi zabili veľa našich vojakov. Aktuality.sk, 2018.https://www.aktuality.sk/clanok/556787/vladimir-strmen-nemci-plamenometmi-zabili-vela-nasich-vojakov/
9. Slovenská nemocnica s menom amerického prezidenta https://www.fnspfdr.sk/slovenska-nemocnica-s-menom-americkeho-prezidenta/
10. Slovenský biografický slovník IV M – Q. Martin : Matica slovenská, 1990. S: 562.. ISBN 80-7090-070-9
11. Tomášiková, M: MUDr. Daniel Petelen sa narodil pred 100 rokmi. In Ľupčianske zvesti, roč. 6, č. 3 (2004), s. 6.
12. Uhorskai P. Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry 3. Liptovský Mikuláš: TRANOSCIUS. 2002. S: 504. ISBN: 8071401757
13. Verejná knižnica Mikuláša Kováča, Banská Bystrica, Regionálne osobnosti VKMK
14. Wikipedia. Daniel Petelen. https://sk.wikipedia.org/wiki/Daniel_Petelen
V článku sú použité osobné spomienky dcéry Daniela Petelena Evy.
Prvý živý prenos z operácie v našom edukačnom centre

Špičkové technické možnosti novootvoreného edukačného centra využili mladí urológovia z II. Urologickej kliniky SZU, ktorí pod záštitou Slovenskej urologickej spoločnosti organizovali IX. Slovenský endourologický workshop. Predchádzajúce ročníky organizovali v priestoroch urologickej kliniky, avšak edukačné centrum ponúka na vzdelávacie podujatia vhodnejšie podmienky, vďaka ktorým sa tohto ročníka mohlo zúčastniť aj viac lekárov.

Perkutánnu extrakcii konkrementu, mini – perkutánnu extrakciu a flexibilnú ureteroskopiu s laserovou dezintegráciou konkrementu uskutočnili MUDr. Kováčik, MUDr. Chudý a MUDr. Kňazík. Počas dvoch dní mohlo naraz 15 lekárov z celého Slovenska sledovať priamy priebeh operácií, klásť operatérovi otázky a porovnávať výhody týchto miniinvazívnych techník odstránenia obličkových kamienkov. „Po dvaja účastníci mali možnosť byť pri zákrokoch a získavať tak technické zručnosti priamo pri operáciách,“ priblížil MUDr. Radoslav Kňazík, odborný garant workshopu.
„Tieto výkony robíme aj na našom pracovisku, ale urologická klinika je v tomto špička na Slovensku. Vedia nám ukázať výborné triky a tipy a je to iné vidieť a aj si to skúsiť ako len počuť. Som tu už tretíkrát, je tu priateľská atmosféra a výborná organizácia. Chodím na kongresy po Slovensku a okolitých krajinách, ale toto je naozaj vysoká úroveň,“ zhodnotil jeden z účastníkov workshopu, MUDr. Martin Mošon z Urologického oddelenia Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.

On-line prenos počas IX. Slovenského endourologického workshopu bol prvým živým prenosom z operačného zákroku vysielaný v novootvorenom edukačnom centre EDUKA.
Zrekonštruovali sme druhú časť anestéziologickej kliniky. Zavádzame nové trendy v zdravotnej starostlivosti o akútnych pacientov.

Zrekonštruovali sme druhú časť II. Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU. Na tejto časti kliniky budú centralizovaní pacienti po operačných výkonoch, vyžadujúci nepretržitý dohľad.

V priebehu októbra sa tak dokončila rekonštrukcia celého pracoviska, ktorá významne zlepší logistiku poskytovanej starostlivosti o pacientov, u ktorých je potrebné monitorovanie životných funkcií podpora dýchania, alebo vyžadujú neustále sledovanie. „Klinika pred rekonštrukciou fungovala niekoľko rokov na dvoch od seba vzdialených poschodiach, čo komplikovalo nielen logistiku pacienta, ale zvýšený bol aj nárok na počet personálu“, vysvetľuje MUDr. Jozef Valky, PhD., CETC, prednosta kliniky.
Do vynovenej, druhej časti kliniky s deviatimi lôžkami sa zo vzdialeného poschodia presťahovala centrálna jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS) pre operačné odbory. Centrálna JIS je pritom v nemocnici niekoľkomesačná novinka. Pacienti po operačnom zákroku, ktorí vyžadujú určitý čas po výkone neustály dohľad, sú centralizovaní z viacerých chirurgických kliník na jedno miesto. To znamená, že napríklad pacient po náročnejšom type urologického zákroku sa nevráti z operačnej sály hneď na urologickú kliniku, ako tomu bolo doteraz, ale jeho pooperačný stav sledujú na anestéziologickej klinike.
„Centralizácia akútneho pacienta na jedno miesto v blízkej dostupnosti zobrazovacej a laboratórnej diagnostiky ako aj operačných sál je pritom súčasťou budovania konceptu tzv. „hot floor“, ktorý je v západnej Európe štandardom a tomuto trendu sa postupne musíme prispôsobiť aj na Slovensku. Pre akútneho pacienta znamená kvalitnejšiu starostlivosť a vyššiu bezpečnosť. Pre nemocnicu zas predstavuje znížený tlak na počty špecializovaného stredného zdravotníckeho personálu, ktorého je nedostatok“, približuje Ing. Miriam Lapuníková, MBA, generálna riaditeľka nemocnice.

II. Klinika anestéziológie a intenzívnej starostlivosti SZU prešla od roku 2013 veľkými priestorovými úpravami. V rámci komplexnej rekonštrukcie operačných sál boli vybudované 2 dospávacie izby so 16 lôžkami, ktoré okrem sledovania pooperačného stavu, poskytujú priestor na rozširovanie počtu podávaných techník regionálnej a lokálnej anestézy. V roku 2017 bola otvorená prvá zrekonštruovaná časť lôžkovej časti kliniky, kde bola vybudovaná aj transplantačná jednotka. Klinika je najvyšším špecializovaným pracoviskom pre celý Banskobystrický kraj. Uskutočnené rekonštrukcie, zavádzanie nových postupov a trendov zaraďujú túto strategickú oblasť poskytovanej zdravotnej starostlivosti medzi najšpičkovejšie pracoviská na Slovensku.

Uskutočnená rekonštrukcia stála 571 tis. EUR a bola hradená z vlastných prostriedkov a kapitálových výdavkov štátu.

Foto: Eduard Genserek

 
OZNAM

Vážení pacienti,
 
z dôvodu zásadných technických obmedzení vo Všeobecnej nemocnici Zvolen môže dôjsť vo FNsP FDR BB  v dňoch  8. – 9.11.2019  (najmä na Oddelení urgentného príjmu a na CT) k nadmernému zvýšeniu počtu pacientov. 

Napriek vzniknutej situácii sme tu pre Vás a budeme sa snažiť poskytnúť komplexnú zdravotnú starostlivosť všetkým pacientom.

 Ďakujeme za pochopenie.   

 Tím FNsP   FDR BB
Stanovisko k procesu VO

Veľmi si vážime verejný dohľad nad fungovaním Rooseveltovej nemocnice, ktorý bol sprostredkovaný článkom v denníku SME. Ďakujem za túto spätnú väzbu, pretože to jasne svedčí o tom, že existuje verejný záujem o našu prácu. Práve preto, že rešpektujeme zákon, by sme chceli na tomto mieste upriamiť pozornosť na fakt, že proces verejného obstarávania sa riadi ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a teda verejný obstarávateľ má v jeho priebehu povinnosť sa vysporiadať so všetkými skutočnosťami, ktoré v tomto procese nastanú. Je nevyhnutné brať tento zákonný rámec na zreteľ aj v tomto prípade, rovnako ako skutočnosť, že o samotnom priebehu verejného obstarávania nie je možné v tomto štádiu podávať žiadne informácie. Chcela by som preto zdvorilo požiadať všetkých, aby bol hodnotiacej komisii daný priestor v procese vyhodnocovania ponúk, ktorý im zákon garantuje, a teda sa mohli v najlepšej vôli so všetkými procesnými skutočnosťami vysporiadať tak, ako im ukladá zákon a najlepšie ako vedia. Len si dovoľujem pripomenúť, že pred vypísaním VO, sme požiadali Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) o ex ante kontrolu. Rovnako, po ukončení celého procesu verejného obstarávania, z našej strany, požiadame ÚVO o kontrolu pred podpisom zmluvy. Som presvedčená, že týmto konaním od začiatku jasne deklarujeme vôľu zabezpečiť transparentnosť celého procesu verejného obstarávania. V prípade, ak kompetentný orgán rozhodne, že v procese verejného obstarávania došlo ku skutočnostiam, ktoré sú v rozpore s platnou legislatívou, sme pripravení zrušiť verejné obstarávanie, pretože nám ide v prvom rade o Rooseveltovu nemocnicu a našich pacientov.

Miriam Lapuníková
generálna riaditeľka

Článok SME:  https://domov.sme.sk/c/22245378/stomilionovy-tender-rooseveltovej-nemocnice-smrdi-konfliktom-zaujmov.html

Obrázok: Celé stanovisko nemocnice zaslané denníku SME