56 účastníkov z celého Slovenska sa zišlo na prvom sympózium o Miniinvazívnej chirurgii pri ochoreniach gastrointestinálneho traktu

Ústrednou témou podujatia, organizovaného II. Chirurgickou klinikou SZU boli miniinvazívne možnosti riešenia ochorenia hrubého čreva, konečníka a rôznych ochorení žalúdka.
Sympózium sa uskutočnilo 25. júna 2020 v modernom vzdelávacom centre FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici – EDUKA. Sympózium pozostávalo z ôsmich prednášok obohatených o krátke videá z praxe . Zúčastnilo sa ho 56 účastníkov z celého Slovenska. Cieľom je, vytvoriť zo sympózia podujatie, ktoré sa bude konať pravidelne každý rok.
Chirurgia za posledných 30 rokov nezmenila výrazne indikácie (dôvod prečo sa má operácia vykonať) na operačné výkony, ale v snahe čo najviac zlepšiť výsledok operácie, došlo k rapídnemu pokroku najmä v 3 oblastiach, a to miniinvazívny prístup, výrazne lepšia perioperačná starostlivosť o pacienta (ERAS odporúčania), sústredenie pacientov do “High volume” špecializovaných centier.
Dodržaním týchto postupov sa snažíme na II. Chirurgickej klinike SZU poskytnúť pacientom čo najlepšiu kvalitu života, excelentný kozmetický výsledok, urýchliť čo najskôr návrat do bežného produktívneho života a pri ochoreniach s rakovinou hrubého čreva, konečníka a žalúdka samozrejme potrebnú onkologickú radikalitu a kvalitnú onkochirurgickú operáciu,” povedal odborný garanta podujatia – doc. MUDr. Ľ. Marko, PhD., prednosta II. Chirurgickej kliniky SZÚ
Okrem toho sústreďujeme pacientov z celého Slovenska s potrebou operačného výkonu pri refluxnej chorobe pažeráka a hiátovej hernii. Vykonávame miniinvazívne operácie na žalúdku pri všetkých nezhubných ale aj nádorových ochoreniach. II. Chirurgická klinika SZU patrí taktiež medzi jedno z mála pracovísk, ktoré vykonávajú rutinné chirurgické operácie pre morbídnu obezitu.
Reumatologická ambulancia I. a Denzitometria sú presťahované

Vážení pacienti,
chceli by sme vás informovať, že Reumatologická ambulancia I. a Denzitometria je od 1.7.2020 presťahovaná.
Nemajte však obavy, že by ste museli nové priestory hľadať. Ambulancia sa nachádza na tom istom, 1. poschodí, v poliklinickej časti, len o pár metrov ďalej.

Ambulancie nájdete:

▶️MUDr. Kmečová, PhD. – číslo dverí 1123
▶️MUDr. Kanianska – č. dverí 1135
▶️Sestry – č. dverí 1133
▶️Denzitometria – č. d. 1114

Ambulancii neustále pribúdajú pacienti a pôvodné priestory už prestali kapacitne vyhovovať.
Novinka: Našli ste si kliešťa? Vyšetríme, či bol infikovaný baktériou Borrelia.

Z pobytu v prírode si môžete okrem príjemných zážitkov doniesť aj nechcený suvenír v podobe kliešťa. Okrem nepríjemností s jeho odstránením Vás môže infikovať a spôsobiť nepríjemné ochorenie Lymskú boreliózu. Či vás kliešť mohol nakaziť, môžete teraz zistiť skôr ako sa prejavia prvé príznaky. Vo FNsP F. D. Roosevelta máme k dispozícii vyšetrenie kliešťa na prítomnosť DNA Borrelia.
Kliešťa po vytiahnutí, vložte do suchej skúmavky a odošlite ho prostredníctvom Vášho všeobecného lekára, ktorý kliešťa odstránil.

Alebo ho môžete osobne doniesť do laboratória: CLK- Pracovisko klinickej mikrobiológie, budova polikliniky 1. Poschodie, Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica.

Výsledky testu budú do 3 pracovných dní. Cena za vyšetrenie kliešťa je 32€.
V prípade potreby kontaktujte: 0915 831 554

V prípade pozitívneho výsledku u kliešťa, najmä ak bol dlhšie prisatý, je vhodné odsledovať kožné zmeny v mieste prisatia a kontaktovať ošetrujúceho lekára. Pri výskyte nešpecifických príznakov ako únava, bolesti svalov a zvýšená teplota je doporučený odber krvi na dôkaz prítomnosti protilátok proti boreliam a pri pozitivite začatie adekvátnej antibiotickej terapii.

Lymská borelióza

Lymská borelióza je ochorenie zapríčinené baktériou Borrelia burgdorferi. Prenáša sa infikovaným kliešťom, prisatým aspoň 12-24 hodín.
Lymská borelióza prebieha v troch štádiách a lieči sa antibiotikami zo skupiny betalaktámových, tetracyklínových alebo makrolidových antibiotík.
Prvé štádium nastupuje 2-6 týždňov po prisatí kliešťa a môže pripomínať chrípku, alebo prebieha ako typické začervenanie kože s priemerom nad 10 cm a centrálnym vyblednutím – erytema migrans. Môže však prebiehať aj bezpríznakovo.
Ak sa nelieči, pokračuje o týždne až mesiace druhým štádiom. Toto prebieha ako postihnutie kĺbov so zápalovým opuchom a bolestivosťou, alebo postihnutie centrálneho nervového systému – ako meningitída s parézami (typicky s parézou tvárového nervu), výnimočne ako postihnutie srdca.
Kým v prvom štádiu postačí perorálne užívanie antibiotík, postihnutie nervového systému vyžaduje niekoľkotýždňovú intravenóznu liečbu s hospitalizáciou.
Posledné štádium prebieha mesiace, častejšie roky po druhom štádiu. Typické je postihnutie kože- acrodermatitis chronica atrophicans, postihnutie kĺbov – opakujúce sa ataky artritídy veľkých kĺbov, najčastejšie kolien alebo postihnutie nervového systému – ako encefalopatia s poruchami spánku, pamäti a zmenami nálady. Jeho liečba je problematická.
Aj po úspešnej liečbe v druhom alebo treťom štádiu môžu príznaky pretrvávať, nakoľko regenerácia tkanív poškodených boréliami trvá dlhšie.
Z týchto dôvodov je dôležitá prevencia – vyhýbanie sa vysokým trávnatým porastom s výskytom kliešťov alebo používanie účinných repelentov.
Krásne slová a poďakovanie od našej pacientky

„Hodiny ležiac na posteli si uvedomujem, koľko ľudí musí naplno pracovať, aby bolo o pacientov postarané.

Dovoľte mi, aby som touto cestou odovzdala z celého srdce úprimné POĎAKOVANIE a vyjadrila veľký obdiv všetkým lekárom, zdravotníkom a ostatným za profesionalitu, nasadenie pri práci v neľahkých podmienkach súčasného zdravotníctva a krásny ľudský prístup.

Všetkým želám veľa zdravia , radosti z práce, pokoja v rodine a verím, že čoskoro aj reálneho spoločenského ohodnotenia🍀.

Pandémia priniesla mladým aj starým nové nepoznané situácie. Väčšina popustila uzdu fantázie, vyhrnuli rukávy a našli si bez problémov svoje užitočné miesto.

Aj v školách nastali nevídané aktivity, zmeny a hlavne pribudlo veľa práce s technikou. Obdivujem učiteľov, ktorí hodiny pripravujú materiály na vyučovanie a ďalšie hodiny potom opravujú, komentujú a konzultujú odovzdané úlohy. Mne pandémia pripravila iný výcvik.
Korona vládne svetom a zdravotníctvo bojuje v neľahkých podmienkach.

Ale pozor – ostatné choroby – tie chronické alebo akútne nevymizli. A tak každodenne tisícky pacientov bojujú o svoje zdravie a život.

Ja som sa od vyučovania cez počítač dostala na nemocničnú posteľ do Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Najprv na neurochirurgické oddelenie a teraz som pacientkou hematologického oddelenia.

Po náročnej operácii pozerám pokorne do hadičky infúzie a sledujem, ako mi do tela prúdi chemoterapia, aby zrevitalizovala boľavé telo.“

RNDr. Anna Macková, Pliešovce

(pozn. FNsP FDR: pacientka je učiteľka)

❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Milá pani Macková, úprimne Vám želáme skoré zlepšenie Vášho zdravia🍀 Ďakujeme Vám za Vaše krásne a povzbudzujúce slová🙂

FNsP . F. D. Roosevelta
Pravidelné poučenie o podávaní epidurálnej analgézie počas pôrodu býva každý štvrtok

Budúce mamičky by sme radi informovali, že od štvrtku 11. júna 2020 začínajú opäť prebiehať poučenia o podávaní epidurálnej analgézii počas pôrodu.
Poučenie sa koná každý štvrtok o 13.00 h na 5. poschodí lôžkovej časti nemocnice v monobloku B2.

  • Epidurálna analgézia je využívanou formou tlmenia bolesti počas pôrodu.
  • Je však potrebné vopred absolvovať prednášku, ktorej súčasťou je podpísanie informovaného súhlasu.
  • Súhlas je potrebné podpísať ešte pred spustením pôrodnej činnosti.

Želáme Vám veľa šťastia príchod Vášho bábätka na svet.
Nádory budeme operovať s pomocou dvoch nových robotických chirurgických systémov

V máji sme nahradili deväť rokov používaný robotický chirurgický systém da Vinci za dva nové, modernejšie. Dva prístroje umožnia zvýšiť počet výkonov, a tým budú šetrné operácie dostupnejšie väčšiemu počtu pacientov v SR. Dokonalejšie technologické vlastnosti štvrtej generácie umožnia operovať ešte precíznejšie a bezpečnejšie. V piatok 12. júna 2020 sme ich za účasti ministra zdravotníctva SR Mareka Krajčího  predstavila verejnosti.

Roboticky asistovaná chirurgia predstavuje vyšší stupeň chirurgickej liečby a  pacientom prináša množstvo výhod.

Skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti znamená kvalitnejšiu liečbu pre pacienta a ten je pre nás prioritou. Od svojho nástupu do funkcie ministra sa osobne zaujímam o prácu lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych pracovníkov priamo v teréne a mám radosť, keď vidím výsledky v prospech pacientov,“ uviedol minister zdravotníctva SR Marek Krajčí.

Naša nemocnica operuje touto technológiou ako jediná nemocnica. Centrum robotickej chirurgie vyhľadávajú pacienti z celého Slovenska. „Záujem pacientov o robotické operácie enormne vzrástol, niektorí musia čakať aj niekoľko mesiacov. Prístroj, ktorý sme mali už od roku 2011, bol technicky opotrebovaný a vyťažený na maximum. Štandardný počet operácií na jednom robotickom prístroji je 250 za rok. V našej nemocnici sme ich v roku 2019 uskutočnili 413,“ vysvetľuje generálna riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.

Z tohto dôvodu vedenie nemocnice požiadalo zriaďovateľa nielen o jeho výmenu,  ale aj o zakúpenie dvoch nových robotických chirurgických systémov. Na dvoch prístrojoch vykonajú operatéri dvakrát viac zákrokov ako doteraz.

Na Slovensku sa táto metodika najviac využíva pri odstránení nádorov prostaty, močového mechúra, maternice, konečníka, hrtana a iných.  „Oproti klasickým a laparoskopickým operáciám je robotom asistovaný zákrok omnoho šetrnejší, dochádza k  nižšej traumatizácii tkaniva a stratám krvi, pacient je kratšie hospitalizovaný, má menej pooperačných komplikácii, rýchlejšie sa vracia do bežného života, nehovoriac o excelentných onkologických výsledkoch,vysvetlil Vladimír Baláž, vedúci centra.

Príkladom výhod je, že robotickým odstránením nádoru na prostate dosahujeme nielen vynikajúce dlhodobé onkologické výsledky, ale aj funkčné, ako je zachovanie kontinencie a erekcie u mužov. Pri nádore močového mechúra možno odstrániť celý orgán a následne vytvoriť nový močový mechúr z čreva, čím sa pacient vyhne umelému vývodu. Nádor v hrtane umožňujú ramená robota operovať cez ústnu dutinu. Nie je potrebné resekovať celú sánku a spôsobiť tak pacientovi trvalé deformácie tváre.

Výhody operácií za asistencie robotického systému môže potvrdiť už 2555 pacientov, ktorí boli v centre operovaní.

Cena dvoch systémov vrátane súvisiacich služieb bola 2 760 000 EUR s DPH, nákup bol hradený z kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu.

Robotický systém 4. generácie da Vinci X™ System

 Systém da Vinci tvoria tri časti – ovládacia konzola, operačná konzola a videoveža. Lekár ovláda ramená robota na diaľku pomocou ovládacej konzoly, kde má zobrazené operačné pole v 3D HD kvalite. Nové prístroje ponúkajú všetky výhody svojho predchodcu, avšak svojou jedinečnou architektúrou pracovných robotických ramien s väčším pohybovým rozsahom, s pokročilými technológiami, modernejším portfóliom „endowrist“ inštrumentária  a s vylepšenou 3D HD „crystal clear“ optikou s automatickým zaostrovaním umožňuje bezpečne operovať aj náročnejšie, komplexnejšie výkony, čím sa rozširuje ponuka mini-invazívnych operačných prístupov pre väčšie portfólio pacientov.

Zároveň sa urýchlila a zjednodušila príprava či pripojenie robotického systému k pacientovi, čím sa celková dĺžka operácie skracuje. 
Zo srdca ďakujeme

Toľko podpory, spolupatričnosti, solidarity a snahy pomôcť s akou sme sa stretli počas obdobia pandémie koronavírusu nás hreje pri srdci a na vyjadrenie našej vďaky slová ani nestačia.

Mnoho spoločností a jednotlivcov, ktorí to sami nemali jednoduché, mysleli na našich odvážnych zdravotníkov a snažili sa im nezištne a zdarma spríjemniť ich náročnú prácu zabezpečením pitného režimu, dostatku energie,  komfortu a zo začiatku aj osobných ochranných pomôcok.

Podpora, spolupatričnosť, solidarita a snaha pomôcť budú tým krásnym, načo budeme spomínať z obdobia troch mesiacov, počas ktorých sme sa museli vyrovnávať s absolútne novou situáciou. V obdobiach neistoty z toho čo nás čaká, bolo to pekné a ľudské tým, čo nám dodávalo energiu a odvahu.

ZO SRDCA ĎAKUJEME všetkým, ktorí ste nám pomohli:

Bioderma
Cafepoint
Coca Cola
Cartel BB
Coop Jednota
Dedoles
Dôvera zdravotná poisťovňa 
GAMO
Gevorkyan
Grand via
Japitex
Kofola
Kooperativa
L ´Oréal
La Roche
Marius Pedersen
Maxsport
Mesto BB
Mestská polícia
Mgr. Ivan Piliar – KR PZ BB
mixit
Moje Slovensko 
Nadácia Tatrabanky
Novofruct – dayup
Passionis
Pepsi Cola
Pierre Baguete
Redbull
REGAL BURGER
SCP Ružomberok
SHP Harmanec
Slovnaft
Sofia Gajdošová
Still mass, s.r.o
Stredná odborná škola elektotechnická – Ing. Ján Žuffa
Tesco
Trenčianske minerálne vody
Weleda
Zvolenská mliekáreň
Vďaka daru od spoločnosti Coop Jednota Krupina SD má nemocnica ďalšie nové prístroje

Vďaka daru slovenského obchodného reťazca Coop Jednota Krupina SD, sme mohli zakúpiť ďalšie nové prístroje. Coop Jednota Krupina SD je príkladom spoločnosti, ktorá sa dlhodobo zaujíma aj o spoločenské hodnoty. Ako veľký zamestnávateľ pôsobiaci na území Banskobystrického kraja, si uvedomuje dôležitosť zdravia.

Reťazec už niekoľko rokov svoju podporu smeruje do našej nemocnice, ako najväčšieho a koncového zdravotníckeho zariadenia v kraji. „Naša spoločnosť pôsobí v regióne, ktorý je spádovou oblasťou tohto významného zdravotníckeho zariadenia. Či už sa jedná o našich zamestnancov, členov nášho družstva, či našich každodenných zákazníkov, pre mnohých z nich je toto zariadenie posledná nádej na vyriešenie ich zdravotného problému,“ uviedol Jozef Vahančík, predseda predstavenstva spoločnosti.

Symbolický šek v hodnote 12 000 € odovzdal predseda predstavenstva Jozef Vahančík ešte vo februári do rúk generálnej riaditeľky nemocnice Miriam Lapuníkovej. „Dlhodobú podporu Coop Jednota Krupina SD si veľmi vážime a s hlbokou vďakou prijímame. Vďaka ich spolupatričnosti, sme mali možnosť zakúpiť už niekoľko dôležitých prístrojov a vybavenia, ktoré významne prispeli k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti,“ uviedla riaditeľka.
Prostriedky darované vo februári  poputovali na zakúpenie lupových operačných okuliarov pre lekárov Oddelenia centrálnych operačných sál a riadiacej jednotky na ohrev pacienta pre II. Kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU.

Vďaka každoročnej finančnej pomoci reťazca slúžia pacientom aj transportný urgentný vozík, nové pôrodné lôžko, parný sterilizátor, injekčné dávkovače, nefroskop aj niekoľko polohovateľných postelí.
Obnovujeme transplantačný program

Pandémia koronavírusu skomplikovala prácu aj nášmu Transplantačnému centru. Koronavírus predstavoval pre pacientov po transplantácii s výrazne oslabenou imunitou riziko závažných komplikácii. Transplantácie pečene, obličiek ale aj odbery orgánov boli od polovice marca obmedzené.

Keďže sa epidemiologická situácia vyvíja pozitívne, odborníci z transplantačného centra od pondelka 18.5.2020 opätovne rozbiehajú procesy na obnovenie orgánových transplantácii aj odberov orgánov.

Transplantácie sa rozbehnú, avšak prísne protiepidemiologické opatrenia bude nutné dodržiavať aj naďalej.

Transplantácia orgánu predstavu pre mnohých pacientov jediné možné riešenie ich ochorenia a naši odborníci už „počítali dni“,  aby mohli tieto život zachraňujúce výkony znovu rozbehnúť.
Výnimky k zákazu návštev

ZÁKAZ NÁVŠTEV V NEMOCNICI STÁLE PLATÍ, ALE SÚ POVOLENÉ VÝNIMKY

Na základe vývoja epidemiologickej situácie vydal Hlavný hygienik SR odporúčania, na základe ktorých môžu byť udelené výnimky zo zákazu návštev v nemocnici.

Povolenie
Návštevu pacienta môže povoliť prednosta/primár kliniky/oddelenia, na ktorej je pacient hospitalizovaný. Povolenie musí byť písomné.
• Príbuzný / blízka osoba pacienta deň vopred telefonicky požiada o vystavenie povolenia na sekretariáte kliniky/oddelenia. Sekretariát mu vystavené povolenie zašle na návštevou uvedený e-mail.
• Ak žiadateľ o návštevu e-mail nemá, bude mu formulár s povolením odovzdaný na recepcii Oddelenia urgentného príjmu.

Vstup návštevy
• Príbuzný / blízka osoba pacienta pacienta musí pred vstupom do nemocnice absolvovať v triážnom stane umiestneným pred Odd. urgentného príjmu odobratie epidemiologickej anamnézy a vyplnenie Čestného prehlásenia, zmerať si teplotu, vydezinfikovať ruky a mať nasadené rúško.
• Návšteva mu bude umožnená len v prípade, ak je jeho epidemiologická anamnéza negatívna a telesná teplota v norme.
• Príbuzný / blízka osoba pacienta vstupuje do nemocnice vchodom na Oddelení urgentného príjmu na -1. Podlaží.
V prípade ak nemá mailovú adresu, písomné povolenie si vyzdvihne na recepcii Odd. urgentného príjmu (po predchádzajúcej telefonickej dohode).
• Príbuzný / blízka osoba pacienta sa dostaví pred kliniku/oddelenie a po zazvonení, počká na príchod personálu.
• Personál návštevu zaeviduje do Knihy návštev a odvedie ju na izbu pacienta.
• Príbuzný / blízka osoba pacienta je povinná dodržať všetky hygienicko – epidemiologické pokyny zdravotníckeho zariadenia, vrátane časového obmedzenia trvania návštevy.

Povinnosti a pokyny pre návštevy pacienta
• Povolenie pre návštevu je vydané len pre jednu osobu a na jednu návštevu u jedného pacienta.
• Návšteva pacienta v terminálnom štádiu ochorenia – je povolená návšteva súčasne dvoma blízkymi osobami.
• Pohyb po iných miestach nemocnice, ktoré nie sú trasou vedúcou k oddeleniu/klinike, kde je hospitalizovaný jeho príbuzný, je zakázaný.
• Osoba prichádzajúca na povolenú návštevu je povinná poskytnúť pravdivé údaje o o svojej epidemiologickej anamnéze a príznakoch akútneho respiračného ochorenia, či ostatných okolnostiach vzťahujúcich sa na riziko ochorenia COVID19.
• Návšteva sa povoľuje na vlastné riziko návštevníka.

Výnimku zo zákazu návštev na základe predchádzajúceho súhlasu zdravotníckeho zariadenia tvoria nasledovné okolnosti:

Pre lôžkové zariadenia pre dospelých pacientov:
– návšteva pacienta v terminálnom štádiu ochorenia – je povolená návšteva súčasne dvoma blízkymi osobami,
– návšteva kňaza alebo duchovného u ťažko chorých a zomierajúcich pre vysluhovanie sviatostí,
– jeden sprievod pri pôrode a popôrodnej starostlivosti,
– jedna osoba pre sprevádzanie pacienta pri prepustení z nemocnice,
– jedna osoba u pacienta s poruchami duševného zdravia, ako je demencia, porucha učenia alebo autizmus (ak by neprítomnosť spôsobila stavy úzkosti osoby),
– s psychickými ochoreniami podľa indikácie lekára v prípade, ak neprítomnosť osoby môže nepriaznivo vplývať na výsledky liečebného procesu,
– návšteva pacienta v umelom spánku na OAIM v prípade, ak z liečebného hľadiska je táto návšteva indikovaná napr. stavy po ťažkých traumatických poraneniach, coma vigile a pod.