Oznam: Hematologické ambulancie sa presťahovali

Vážení pacienti, 

hematologické ambulancie sú od pondelka 17.2.2020 presťahované na 2. poschodie polikliniky, oproti dermatovenerologickým ambulanciám.  
Naši zdravotníci si dnes na urgentnom príjme trénovali prijatie pacienta s podozrením na koronavírus

Prijatie pacientov s podozrením na ochorenie spôsobné koronavírusom si naši infektológovia zažili už naostro v pondelok ráno.  Títo pacienti však už boli identifikovaní a privezení priamo na infekčné oddelenie.  Dnes sa uskutočnilo cvičenie personálu, ako postupovať v prípade, že pacient príde sám na urgentný príjem.

Cieľom dnešného cvičenia bolo, aby každý lekár, sestra, záchranár, sanitár pri kontakte s pacientom s podozrením na koronavírus vedel ako má k pacientovi pristupovať,  ako pred nákazou chrániť seba aj pacientov nachádzajúcich sa v blízkosti.

Ako to prebiehalo

Figurantka sa nahlásila na recepcii, uviedla cestovateľskú anamnézu a ostatné príznaky a nasadila si ochranné rúško, aby nešírila potenciálnu nákazu. Triážny pracovník v ochranných pracovných  prostriedkoch odviedol pacientku do izolačnej miestnosti, kde za ňou prišiel lekár a odobral anamnézu. Jednak cestovateľskú (miesto a dĺžka pobytu, cesta návratu/ letiská, dátum návratu, kontakt s osobami chorými na koronavírusovú infekciu) a jednak jeho subjektívne ťažkosti. Bola privolaná rýchla zdravotná pomoc  a prebehol nácvik prevozu pacienta, jeho prijatie na oddelenie infektológie a dekontaminácia priestorov.

Nácviku sa zúčastnil personál Oddelenia urgentného príjmu, Oddelenia infektológie a  Zdravotnej záchrannej služby v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva a Ministerstvom zdravotníctva SR.

Ďakujeme zdravotníkom, ktorí sa na dnešnom cvičení podieľali, za ich profesionálny a zohratý prístup.

Sme pripravení aj na závažnejšie nákazy

Personál nemocnice absolvuje takéto cvičenia pravidelne, v štvrťročných intervaloch, nakoľko naša nemocnice je jedným z troch pracovísk v SR, ktoré je schopné zabezpečiť vyšší stupeň ochrany pred vysoko virulentnými nákazami. Koronavírus je oproti takýmto nákazam menej nebezpečný a na jeho zvládnutie sme maximálne pripravení.
Môžem mať koronavírus? Čo robiť ak mám podozrenie?

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že aktuálne je na Slovensku rozšírený výskyt akútnych respiračných ochorení a chrípky. Prejavy ako horúčka, kašeľ, dýchavičnosť sú pravdepodobne prejavom týchto ochorení.

Dôvod na obavy môžu mať ľudia,  ktorí sa v posledných dňoch vrátili z rizikovej oblasti alebo prišli do kontaktu s človekom u ktorého koronavírus potvrdili  laboratórne výsledky. Na Slovensku sa zatiaľ u žiadneho obyvateľa koronavírus nepotvrdil.

Ak si ale predsa nie ste istí, máte možnosť poradiť sa na jednej z infoliniek zriadených Úradom verejného zdravotníctva.

Pre obyvateľov Banskobystrického samosprávneho kraja poskytne informácie o ochorení a prípadnom postupe Regionálny úrad verejného zdravotníctva na tel.čísle: 0918 659 580
DVAJA SLOVÁCI, KTORÍ SA VRÁTILI Z ČÍNY SÚ UŽ PREVENTÍVNE PRIJATÍ NA ODDELENÍ INFEKTOLÓGIE

Dvaja občania Slovenskej republiky, ktorí sa nachádzali v Číne, boli po prílete do Prahy prevezení na Slovensko a dnes ráno prijatí na Oddelenie infektológie vo FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica nachádzajúcom sa v starom nemocničnom areáli.
Stav oboch je dobrý, neprejavujú sa u nich nijaké príznaky akútneho respiračného ochorenia. Sú umiestnení v izolovanej izbe a v starostlivosti vyhradeného personálu, ktorý k nim bude pristupovať v osobných ochranných prostriedkoch. Ich vzorky boli odoslané na laboratórnu diagnostiku. Výsledky by mali byť známe do 48 hodín. Obaja pobudnú v 14 dňovej karanténe. Ďalší postup a starostlivosť budú prebiehať v koordinácii s hlavným hygienikom SR.
Treba opäť zdôrazniť, že karanténa je štandardné preventívne opatrenie vzhľadom na ich cestovateľskú anamnézu..
Personál oddelenia infektológie je na takéto situácie pripravený a má s ich zvládnutím dostatok skúseností.
V nemocnici platí zákaz návštev

Vážení príbuzní,

na základe aktuálnej epidemiologickej situácie v kraji a na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva platí od 29. januára 2020  zákaz návštev na všetkých oddeleniach FNsP  F.D. Roosevelta Banská Bystrica.

Zákaz platí do odvolania.

Ďakujeme vám za pochopenie a ohľaduplnosť.
Neurológ docent Donáth je ako jediný zo Slovenska ambasádorom medzinárodného odborného podujatia

V našej nemocnici pracujú odborníci, ktorí svojimi rozsiahlymi skúsenosťami a znalosťami pomáhajú riešiť našim pacientom najzložitejšie zdravotné problémy a diagnózy. Vďaka svojim výsledkom sú uznávanými autoritami  nielen v rámci Slovenska, ale aj v odbornej obci na medzinárodnej úrovni.  Jedným z nich je aj doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc., prednosta II. Neurologickej kliniky SZU, ktorý je niekoľko rokov po sebe ambasádorom  jedného z najvýznamnejších svetových neurologických kongresov – KONTROVERZIE V NEUROLÓGII – CONy, ktorý sa tento rok uskutoční v metropole Anglicka v Londýne. Docent Donáth je ako jediný Slovák členom organizačného výboru tohto prestížneho odborného podujatia.  Ambasádorom sa stal za svoj prínos pri organizácii kongresu.
Ambasádori – http://cony.comtecmed.com/ambassadors/

 
Rekonštruujeme, renovujeme, opravujeme

Počas roka 2019 sme sa Vám snažili poskytovať nielen čo najlepšiu zdravotnú starostlivosť, ale investovali sme našu snahu aj financie do obnovy oddelení a priestorov.

✅Najrozsiahlejšou komplexnou rekonštrukciou prešla druhá časť II. Kliniky anestéziologie a intenzívnej medicíny SZU, ktorá slúži ako jednotka intenzívnej starostlivosti pre operovaných pacientov.
✅Rozšírili sme a vynovili verejnú lekáreň, aby ste na svoje lieky nemuseli čakať.
✅Začali sme rekonštrukciu premostenia vedúceho do lôžkovej časti , ktoré bolo dlhodobo v havarijnom stave a je dôležitým vstupom hlavne pre návštevy príbuzných.
✅Vymenili sme okná na ortopedickej ambulancii, na časti II. Psychiatrickej kliniky SZU a banke ženského mlieka.
✅Vybudovali edukačné centrum, kde sa budú vzdelávať a rozširovať si svoje zručnosti zdravotníci z celého Slovenska.

Zaháľať určite nemienime ani v tomto roku.
Neuroaxiálne techniky regionálnej anestézie a riešenie ich komplikácií bolo témou už IV. Bystrického mikulášskeho kurzu

Viac ako 48 anestéziológov z celého Slovenska, Poľska, Rakúska, Českej republiky a Veľkej Británie privítal počas víkendu 07.-08.12.2019 už šiesty Bystrický Mikulášsky kurz (BMK) regionálnej anestézie, ktorý už tradične organizuje II. Kliniky anestéziólogie a intenzívnej medicíny SZU FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica v spolupráci s II.KPAIM SZU DFNsP Banská Bystrica, FZ SZU Banská Bystrica a SKARA SSAIM.
Témou BMK 2019 boli neuroaxiálne techniky regionálnej anestézie a riešenie ich komplikácií. Tohtoročný kurz obohatili svojou  prítomnosťou naši vzácni hostia : Dr. Ivan Grgač, LKH Wiener Neustand, Rakúsko, Dr. Andrzej Daszkiewicz, vedecký sekretár ESRA Polska, Dr. Peter Merjavý, prezident SKARA a NIRAS, EDRA Examiner a EDRA Board Member z Craigavon Area University Teaching Hospital Portadown Northern Ireland, United Kingdom a Dr. Peter Jankovič z Neurochirurgickej kliniky SZU FDR BB. Účastníci kurzu sa okrem teoretickej časti venovali aj praktickému nácviku neuroaxiálnych blokád formou ultrazvukového workshopu vrátane možnosti vykonania jednotlivých techník na biomodely. Samostatná pozornosť bola venovaná problematike PDPH a jej manažmentu v klinickej praxi. Touto cestou chceme poďakovať lektorom SKARA, kolegom z KAIM BB, KPAIM BB a NCHK BB ako aj FZ SZU BB za pomoc pri organizácii BMK 2019.

Veríme, že o rok sa opäť stretneme spoločne v decembri na VII. BMK 2020.

MUDr. Michal Venglarčík, PhD.
II. KAIM SZU FDR BB
SKARA SSAIM
Mikulášska nádielka neobišla ani detičky našich zamestnancov

Viac ako osemdesiat detí zamestnancov nemocnice sa zišlo minulú stredu v návštevnej hale lôžkovej časti, aby si počkali na príchod Mikuláša.
O navodenie vianočnej atmosféry sa už tradične postaralo Divadlo pod balkónom, ktoré detičkám v úvode spríjemnilo čakanie na Mikuláša bábkovým predstavením Keď vyjde hviezdička. Po predstavení prišiel Mikuláš ako vystrihnutý z rozprávky. Nedočkavým drobcom rozdával balíčky plné sladkých dobrôt. Odvážnejšie deti mu poďakovali pesničkou alebo básničkou. Sviatočnú atmosféru návštevnej haly dotvorili výtvarnými prácami so zimnou a vianočnou tematikou žiaci Základnej umeleckej školy Róberta Tatára.
Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie organizovalo IV. Mikrovaskulárny workshop

Súčasná medicína umožňuje rekonštruovať defekty v oblasti tváre, ktoré pred pár rokmi nebolo ešte možné operovať. Pacient nemal inú možnosť len žiť so znetvorenou tvárou. Boli to najmä defekty, ktoré vznikli následkom úrazu, alebo po odstránení nádoru. Dnes chýbajúcu oblasť mäkkej časti tváre dokážu chirurgovia nahradiť odobratým lalokom z inej časti tela pacienta. Náročnou časťou zákroku je prišiť cievy laloku tak, aby boli funkčné a pretekala cez ne plynule krv.
Takéto mikrovaskulárne lalokové rekonštrukcie v oblasti tváre a krku patria ku ťažiskovej náplni Oddelenia maxilofaciálnej chirurgie, ktorého odborníci práve tento týždeň organizujú už IV. Mikrovaskulárny workshop. Svoje bohaté skúsenosti odovzdávajú počas piatich dní lekárom rôznych špecializácii, ktorí sa chcú venovať práve tomuto typu chirurgie. Desať plastických chirurgov a maxilofaciálnych chirurgov z rôznych kútov Slovenska ale aj našej nemocnice malo v edukačnom centre nemocnice možnosť nácviku presného šitia s profesionálnym inštrumentáriom a šitím aké sa používa na operačnej sále.

Workshop bol organizovaný v spolupráci Asociácie mikrochirurgie a mikroskopickej medicíny (o.z.) a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave s garantom prof. MUDr. Peter Stankom, PhD.
Mikrovaskulárne prenosy voľných lalokov sú neoddeliteľnou súčasťou rekonštrukčných operácií v oblasti hlavy, krku, ale i vo všetkých ostatných anatomických oblastiach ľudského teľa . Rekonštrukčné mikrovaskulárne operačné výkony sú komplexnou a technicky náročnou chirurgickou disciplínou, ktorá si vyžaduje dôslednú predoperačnú prípravu a skúsenosť celého operačného tímu. Cieľom praktického kurzu je osvojiť si základné mikrovaskulárne techniky v laboratórnych podmienkach, čo je kľúčové pre bezpečný priebeh operačného výkonu.