Výberové konania na miesta prednostov kliník

Slovenská zdravotnícka univerzita v spolupráci s Fakultnou nemocnicou F.D. Roosevelta Banská Bystrica uskutočňuje výberové konania na miesta prednostov kliník.

 

Viac informácii nájdete:

 

http://www.szu.sk/printpage.php?menu=&id=21&tid=1&egid=8&eid=9974

http://www.szu.sk/index.php?id=21&action=show&page=16&mid=1&menu=&wid=&egid=8&page=1

 

Podklady k vypracovaniu projektu  – ukazovatele výkonnosti kliník sú dostupné na:

https://www.fnspfdr.sk/nemocnica/otvorena-nemocnica/ukazovatele-vykonnosti/  

Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

Žiadosti s prílohami prosíme zaslať v zalepenej obálke s vyznačením „výberové konanie – neotvárať“ na adresu:
 
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Sládkovičova 21
974 05  Banská Bystrica
Termín odovzdania prihlášok:  31. mája 2022 (vrátane).

Uchádzači budú písomne pozvaní predsedom komisie do výberového konania.

 
Viac času pre návštevy

Trvalo to viac ako dva roky, čo sme boli nútení z dôvodu šíriaceho sa ochorenia Covid-19 obmedziť možnosť návštev a stretávania sa hospitalizovaných pacientov s príbuznými. Bolo to však nevyhnutné nielen pre bezpečie pacientov, ale aj personálu.

 

Od 1. mája 2022 sú návštevy aj v našej nemocnici opätovne povolené a radi by sme našim pacientom toto obdobie zákazu vynahradili a pridali čosi navyše.

 

Je preukázateľné, že podpora a kontakt s blízkymi má pozitívne účinky na liečebný proces a zlepšuje duševnú pohodu pacientov.

 

Rozhodli sme sa teda, zároveň s povolením návštev, rozšíriť trvanie návštevných hodín. Pacienti budú mať možnosť týždenne stráviť s rodinou alebo priateľmi o dvanásť hodín viac ako bol pôvodný rozsah.

 

 

NÁVŠTEVNÉ HODINY PO NOVOM

 

Pondelok        13.00 – 17.00

Utorok            13.00 – 17.00

Streda             13.00 – 17.00

Štvrtok             13.00 – 17.00

Piatok              13.00 – 17.00

Sobota            13.00 – 17.00

Nedeľa            13.00 – 17.00
Od prvej transplantácie pečene na Slovensku ubehlo dnes 25. rokov

 1. mája 1997 sa uskutočnila v SR vôbec prvá transplantácia pečene. Pred dvadsiatimi piatimi rokmi ju uskutočnili odborníci z  FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica.

 

Súčasťou operačného tímu boli ďalej vtedajší primár kardiocentra MUDr. Vršanský, CSc., ktorý obsluhoval mimotelový obeh krvi, hepatológov zastupoval MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. ktorý je dnes prednostom II. Internej kliniky SZU a anestéziu pacienta mal na starosti MUDr. Jozef Valky, PhD., jeden z vedúcich členov centra a súčasný prednosta II. Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU. Pri transplantácií asistoval aj transplantačný tím z ostravskej Fakultnej nemocnice.

              

Transplantácia pečene vráti ťažko chorého človeka späť do plnohodnotného života. Máloktorá liečba dokáže tak radikálne zvrátiť zdravotný stav.

Napriek týmto výhodám sa z dôvodu viacerých vplyvov program transplantácii pečene na Slovensku naplno rozbehol až od roku 2008. K dnešnému dňu sme v Banskobystrickom transplantačnom centre uskutočnili už 330 transplantácii pečene,“ zhodnotil prednosta Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny MUDr Jozef Valky, PhD., ktorý bol pri prvej transplantácii ako anestéziológ.

 

„Transplantácia pečene je náročná svojou komplexnosťou. Je to zložitý chirurgický výkon, v ktorom je skĺbená celá brušná – hepatobiliárna a cievna chirurgia. Veľmi zložitá je aj intenzivistická starostlivosť o pacienta. Sú to urgentné operácie, ktoré sa nedajú naplánovať, sú náročné na logistiku a personál, takmer vždy sa operuje v nočných hodinách. Jedná sa o život zachraňujúci výkon, podobne ako transplantácia srdca alebo pľúc,“ uviedol vedúci transplantačného centra MUDr. Vladimír Baláž, PhD.  

 

Skrátenie čakania

 

Transplantačné centrum a s ním aj program transplantácii pečene prešiel za posledné roky niekoľkými organizačnými zmenami a jedným z pozitívnych výsledkov je skrátenie času zaradenia pacientov na čakaciu listinu (waiting list) z deväť mesiacov na tri, čo môže pre pacienta znamenať vyššie šance na úspešnú transplantáciu.

K vývoju a zmenám došlo aj v postupoch pri samotnom výkone. „V tom období sa odstraňovala s pečenou aj časť dolnej dutej žily, preto bolo potrebné napojiť pacienta na veno-venóznu pumpu, laicky povedané, na mimotelový obeh. To predlžovalo operáciu a zhoršovalo krvné straty.

Dnes sa časť dolnej dutej žily nevyberá, ale nová pečeň sa napojí priamo na ňu, netreba teda mimotelový obeh. Krvné straty sú menšie, operácia trvá kratšie, je teda aj menej zaťažujúca pre pacienta. Dnes vieme lepšie kontrolovať a liečiť zrážanlivosť krvi počas operácie, krvácavosť u pacienta je omnoho menšia,vysvetlil prednosta Kliniky transplantačnej chirurgie SZU MUDr. Július Janek, PhD.

Ročná potreba transplantácií pečene je v celosvetovom rozmedzí 10 až 20 transplantácii pečení na milión obyvateľov. Závisí to, samozrejme, od množstva ochorení pečene v danej krajine, počtu pacientov na čakacej listine a úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti. Prevažná väčšia čakajúcich pacientov na čakacej listine v SR sa tohto život zachraňujúceho výkonu dočká.

 
Nové pravidlá: Do nemocnice bez testu, návštevy sú už povolené

Epidemiologická situácia s Covid-19 sa neustále zlepšuje a Úrad verejného zdravotníctva SR spolu s Ministerstvom zdravotníctva SR vydali nové pravidlá a usmernenia aj pre nemocnice.

 

V súhrne platí:

 • Do nemocnice je povolený vstup len s respirátorom.
 • Ak nemáte príznaky Covid-19, nič viac pri návšteve lekára alebo nemocnice nepotrebujete (žiadny test, doklad o očkovaní).
 • V prípade, že máte nejaké príznaky, ktoré by mohli súvisieť s Covid-19, otestujeme Vás priamo v nemocnici.

 

Vstup do nemocnice

Ambulancie:

– Vstup nie je podmienený očkovaním ani testovaním.

Povinný respirátor (okrem výnimiek ÚVZ SR).

– Pri príznakoch, testovanie vykonáme priamo na ambulancii.

 

Hospitalizácia:

Povinný respirátor (okrem výnimiek ÚVZ SR).

– Nerozlišuje sa, či ide o pacienta očkovaného/neočkovaného/testovaného.

– Indikácia na testovanie je v kompetencii lekára nemocnice.

– Ak test bude lekár vyžadovať z titulu Vašich symptómov, vykonáme ho priamo v nemocnici.

 

Sprevádzajúce osoby pri hospitalizácii:

– Ich vstup nie je podmienený očkovaním alebo testovaním.

Povinný respirátor (okrem výnimiek ÚVZ SR).

– V prípade klinických príznakov môžeme otestovať túto osobu antigénovým testom (dodá ich MZ SR).

 

Návštevy

– Povolené, pondelok až nedeľa – od 13:00 – 17:00 h

Povinný respirátor (okrem výnimiek ÚVZ SR).

– Vstup nie je podmienený očkovaním alebo testovaním.

 

OČKOVANIE

vždy v STREDU

 • 9.00 – 10.00 h registrovaní,
 • 10.00 – 11.00 h neregistrovaní

 

Kde: Infektologická ambulancia

Oddelenie infektológie

Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica

 
Pozvánka pre odbornú verejnosť – 14. DEŇ KLINIKY ALGEZIOLÓGIE

Slovenská lekárska spoločnosť Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti pod odbornou garanciou Algeziologickej kliniky SZU FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

 

Vás pozývajú na 14. DEŇ KLINIKY ALGEZIOLÓGIE, ktorý sa bude konať v piatok, dňa 6. mája 2022 o 14.00 hod. v hoteli Dixon, Banská Bystrica

 

Organizátor: Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti, SLS

Odborný garant: doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.

 

Kontakt:

doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.

Algeziologická klinika SZU, FNsP F.D.Roosevelta,

Nám. gen. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

tel. 048/441 2780,

 E-mail: imartuliak@nspbb.sk

 

Miesto konania: Hotel DIXON, Švermova 32, 974 01 Banská Bystrica

 

Téma: „Diagnostika a liečba chronickej viscerálnej bolestí“.

 

Podujatie bude ohodnotené CME kreditmi.

Účastnícky poplatok: 10,- € (prednášajúci a organizátori sú od poplatku oslobodení). Platba len elektronicky na účet SLS:

Názov účtu: Slovenská lekárska spoločnosť IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012 Variabilný symbol: 22 1033 069

Do správy pre prijímateľa: Vaše priezvisko a meno.

Uhradenie kongresového poplatku na účet SLS (poštou, internet bankingom) je potrebné pri registrácii doložiť potvrdením o úhrade (v telefóne, vytlačený prevod a pod.).

 

Odborný program seminára:

 

14.00 Otvorenie seminára: Martuliak I.

 

14.00 – 16.00 Blok prednášok – Diagnostika a liečba chronickej viscerálnej bolesti. predsedníctvo: Skladaný Ľ., Marko Ľ., Petrovičová A., Flašková M., Venglarčík M., Martuliak I.

 

 1. Skladaný Ľ.: Diferenciálna diagnostika chronickej viscerálnej bolesti z pohľadu vnútorného lekárstva. (MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD., prednosta II. Internej kliniky SZU, BB)

 

 1. Marko Ľ.: Najčastejšie príčiny chronickej viscerálnej bolesti z pohľadu chirurga. (doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD., prednosta II. Chirurgickej kliniky SZU, BB)

 

 1. Petrovičová A.: Chronická viscerálna bolesť z pohľadu neurológa. (MUDr. Andrea Petrovičová, PhD., Neurologická klinika, FNsP Nitra)

 

 1. Flašková M.: Príčiny chronickej viscerálnej bolesti a ich liečba z pohľadu fyziatra. (MUDr. Martina Flašková, primárka OFBLR BB)

 

 1. Martuliak I.: Možnosti liečby chronickej viscerálnej bolesti u algeziológa

 

 1. Venglarčík M.: Postupy intervenčnej algeziológie v liečbe chronickej viscerálnej bolesti. (MUDr. Michal Venglarčík, PhD., zástupca prednostu II. KAIM SZU pre anestéziológiu, BB)

 

 1. panelová diskusia – moderuje: Martuliak I.

 

16.00 – 16.20 Prestávka

16.20 – 17.30 Blok prednášok – Kazuistiky pacientov s chronickou viscerálnou bolesťou. predsedníctvo: Geistová T., Ščesná M.

 1. kazuistika: Červenková A., BA
 2. kazuistika: Plachá K, Gelnica
 3. kazuistika: Schefferová B., BA
Prebytočný majetok na predaj – hematologický analyzátor

FNsP FDR ponúka na predaj nasledovný prebytočný hnuteľný majetok: zdravotnícky Analyzátor ADVIA 2120 hematologický plnoautomatický, výrobné  číslo IR 128511110, rok výroby: 2011.

Minimálna ponúknutá cena: 3597,60 Eur.

V prípade záujmu je potrebné predložiť cenovú ponukou v minimálnej výške 3597,60 Eur v uzatvorenej obálke s označením „PREDAJ-NEOTVÁRAŤ“ do 5.5.2022 do 11.00 hod, pričom rozhodujúci je čas prijatia ponuky.

FNsP FDR vstúpi do rokovania o uzatvorení zmluvy s uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššiu cenovú ponuku.

V prípade potreby kontaktujte Právne oddelenie FNsP FDR, tel. č. 048/4412339, email: pravne@nspbb.sk
Zmodernizované pracovisko a kvalitnejšia rádioterapia pre onkologických pacientov

Onkologickí pacienti Banskobystrického kraja sa dočkali zmodernizovaného rádioterapeutického pracoviska s dvomi novými lineárnymi urýchľovačmi. Vo FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica ho dnes otvorili za prítomnosti ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského.

Rádioterapeutické pracovisko Onkologickej kliniky SZU prešlo počas dvoch rokov komplexnou rekonštrukciou priestorov a modernizáciou prístrojového vybavenia. Jedná sa o jednu z najväčších investícii za posledné obdobie.
Som rád, keď vidíme skvalitňovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov v praxi a dnes sme toho svedkami. Z kapitálových výdavkov štátu sme investovali do nákupu prístrojov a stavebných prác viac ako 4 milióny eur. Ide o investíciu do skvalitnenia onkologickej starostlivosti pre obyvateľov stredného Slovenska, ale aj pre ľudí z iných častí našej krajiny, ktorí sa môžu adresne liečiť a diagnostikovať práve v banskobystrickej fakultnej nemocnici,“ uviedol minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.

Onkologické ochorenia patria stále medzi jedny z najčastejšie sa vyskytujúcich u obyvateľstva na Slovensku. Jednou z možností život zachraňujúcej liečby je práve rádioterapia. Inštalované moderné technológie sú, oproti pôvodným z roku 2008, obrovským technologickým krokom vpred. Nové funkcie zlepšujú kontrolu nad zvládnutím choroby, predlžujú prežívanie pacientov a výrazne znižujú nežiaduce účinky liečby žiarením. „Veľmi ma teší, že môžeme pacientom banskobystrického kraja sprístupniť modernú a kvalitnú radiačnú liečbu, byť im oporou a nádejou v ťažkej životnej chvíli a zároveň ich sprevádzať na ceste k zlepšeniu zdravotného stavu. Chcela by som pri tejto príležitosti poďakovať okolitým zdravotníckym zariadeniam zato, že sa postarali o našich pacientov počas doby, kedy bolo nevyhnutné úplne prerušiť poskytovanie rádioterapie vzhľadom na prebiehajúce stavebné a inštalačné práce,“ dodala riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.

Výmena zdravotníckej techniky bola naozaj komplexná. Starý lineárny urýchľovač na ožarovanie nádorov nahradili dva nové. Pracovisko má po novom aj vlastný CT simulátor na presnú lokalizáciu nádorov. Novinkou je ožarovač krvi, ktorý využívajú ako prvá nemocnica v SR. Ten bude slúžiť na ožarovanie krvných derivátov pre pacientov s potlačenou imunitou. Na novom ožarovači trvá ožiarenie cca 7 minút, čo umožňuje ožiarenie viac krvných derivátov za deň.
Ožarovanie nádorov bude teraz omnoho presnejšie, účinnejšie a bezpečnejšie. Benefity pre pacienta znamenajú o čosi viacej práce pre lekárov, klinických fyzikov a rádiologických technikov. Čím má byť liečba presnejšia a šetrnejšia, tým viac času treba venovať lokalizácii nádoru na CT simulátore, kontúrovaniu pacienta s využitím obrazových fúzii lokalizačného CT s MR, PET, plánovaniu liečby a jej samotné uskutočnenie. Zvyšujú sa nároky na presnosť, reprodukovateľnosť, pokrytie cieľového objemu, zníženie dávky do rizikových štruktúr, dozimetrickú verifikáciu plánov, nastavenie pacienta pri liečbe atď.,“ vysvetľuje prednosta kliniky Vladimír Malec.

Maximálna odporúčaná kapacita ožiarených pacientov na oboch urýchľovačoch je 70 pacientov denne. Liečba trvá od 1 do 7 týždňov v závislosti od diagnózy.
Renovácia a vybavenie rádioterapeutického pracoviska si vyžiadala investície do nákupu prístrojov 3,7 mil. eur s DPH a stavebných prác v hodnote 708 tisíc eur s DPH. Tieto výdavky pomohlo nemocnici uhradiť Ministerstvo zdravotníctva SR z kapitálových výdavkov štátu. Nákup ožarovača krvi a súboru fixačných pomôcok v celkovej výške 889 tis. eur s DPH uhradila nemocnica zo svojho rozpočtu.

Nové funkcie lineárnych urýchľovačov, ktoré zvyšujú presnosť, šetrnosť a účinnosť liečby:
• Rtg zobrazenie pred každým ožiarením zlepšuje presnosť nastavenia pacienta.
• Možnosť kontroly dodanej dávky do pacienta pomocou portálovej dozimetrie.
• Použitie pohybovej terapie – VMAT umožní cielenejšie ožiarenie nepravidelných objemov, lepšie šetrenie blízkych zdravých tkanív, skrátenie ožarovacieho času a celkovej ožarovacej doby aj vďaka možnosti využitia súbežného ožarovania častí ožarovaného objemu rôznymi dávkami tzv. SIB (simultánny integrovaný boost).
• Možnosť využitia 4DCT v procese plánovania a pri liečbe pacientov vďaka monitorovaniu dýchacích pohybov.

 
Rekonštrukčné mikrovaskulárne operácie si vyžadujú tréning a cvik. skúsenosti odborníci naberajú aj nácvikom šitia na kuracích stehienkách.

Klinika maxilofaciálnej chirurgie SZU pri FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica v spolupráci s Asociáciou mikrochirurgie a mikroskopickej medicíny organizovali na pôde nemocnice v dňoch 11. – 14. apríla 2022 už VIII. Mirkovaskulárny workshop.

Mikrovaskulárne prenosy voľných lalokov sú neoddeliteľnou súčasťou rekonštrukčných operácií v oblasti hlavy, krku, ale i vo všetkých ostatných anatomických oblastiach ľudského teľa. Pre pacientov, ktorým tvár alebo telo zdeformoval úraz alebo onkologické ochorenie, prináša rekonštrukcia obrovskú funkčnú a estetickú korekciu a možnosti komfortného fungovania v spoločnosti.
Výmena dlhoročných skúsenosti odborníkov z FNsP F. D. Roosevelta prostredníctvom kurzu je vyhľadávaným vzdelávacím podujatím medzi lekármi i z okolitých krajín. Účastníci trénujú operáciu a spájanie drobných cievnych a nervových štruktúr na zvieracích modeloch, najčastejšie kuracích stehnách a morčacích krídlach, ktoré ideálne simulujú operačnú situáciu. Neustále zdokonaľovanie sa v operačných technikách je dôležité najmä preto, že veľká časť takéhoto zákroku prebieha na, voľným okom ťažko viditeľných cievach a nervoch, a tieto tkanivá je nutné operovať pod mikroskopom.
Na tohoročný workshop prišlo svoju chirurgickú erudíciu zdokonaľovať dvanásť lekárov z Poľska. Medzi účastníkmi bolo mnoho skvelých odborníkov, z ktorých šiesti sú „šéfmi“ kliník a oddelení v nemocniciach vo svojej domovine. „Sme veľmi príjemne prekvapení z technických možností vzdelávacieho centra a úrovňou kurzu. Zdokonaľovanie si zručností je pre mňa ako onkochirurga potrebné aj vzhľadom nato, že sa vo veľkej miere zaoberám rekonštrukčnými operáciami nádorom postihnutých prsníkov. Ako veľký prínos hodnotím aj možnosť sledovať živý prenos z rozsiahlej operácie rekonštrukcie dolnej časti tváre mikrovaskulárnym fibulárnym lalokom a možnosť počas nej komunikovať s oboma operačnými tímami súčasne,“ zhodnotil Dr. n. med. Daniel Maliszewski, Spital Wojewodski v Slupsku.

Rekonštrukčné mikrovaskulárne operačné výkony sú komplexnou a technicky náročnou chirurgickou disciplínou, ktorá si vyžaduje dôslednú predoperačnú prípravu a skúsenosť celého operačného tímu. Cieľom praktického kurzu je osvojiť si základné mikrovaskulárne techniky v laboratórnych podmienkach, čo je kľúčové pre bezpečný a úspešný priebeh takéhoto operačného výkonu,“ doplnil
MUDr. MDDr. Dr. med. dent. Adam Stebel, MHA, prednosta Kliniky maxilofaciálnej chirurgie .

Počas kurzu si odborníci osvojili základy práce v optickom zväčšení, prácu s mikroinštrumentami, mikrosutúry, viazanie uzlov, modelový tréning a boli im predstavené viaceré techniky. Na záver kurzu obdržal každý účastník certifikát.
Zriadili sme ukrajinské ambulantné centrum

Od pondelka 11.4.2022 je u nás otvorená ambulancia pre utečencov z Ukrajiny, kde im poskytneme ambulantné vyšetrenie a predpíšeme lieky.
 
Ambulancia bude fungovať v pracovné dni v priestoroch Ambulancie pohotovostnej služby v lôžkovej časti na -1. poschodí, ktoré sú v tom čase nevyužité.
 
⏰Ordinačné hodiny
▶pondelok – piatok ▶8.00 – 15.00.
 
☎️ Kontakt: +421 48 414 6666
 

Na ambulancii budú ordinovať lekári nemocnice, ktorí sú pôvodom z Ukrajiny. Odbúra sa tak problém s jazykovou bariérou.

Úlohou ambulancie bude zistiť anamnestické údaje o zdravotnom probléme pacienta, vysvetliť mu ďalší postup, prípadne odoslať na ďalšie vyšetrenie. V prípade, že pacient berie pravidelne lieky, bude možné si ich tu dať predpísať.
Ambulancia uľahčí odídencom prístup k špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, zároveň sa však nebudú zvyšovať počty pacientov na ostatných ambulanciách nemocnice.

Veríme, že tento krok zjednoduší proces manažmentu pacientov z Ukrajiny. Od vypuknutia konfliktu vo februári, až doteraz, sme v nemocnici na urgentnom príjme ošetrili 42 pacientov ukrajinskej národnosti, špecializované ambulantné ošetrenie potrebovalo 32 a piati boli hospitalizovaní. Toto sú zatiaľ počty, ktoré dokážeme bez problémov zvládnuť a nijakým spôsobom neobmedzujú poskytovanie starostlivosti ostatným našim pacientom,“ informovala Ing. Miriam Lapuníková, MBA, riaditeľka nemocnice.

Je potrebné, aby sa pacienti preukázali dokladom o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti (preukaz cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska), alebo dokladom o tolerovanom pobyte („odídenec“). V uvedených prípadoch majú pacienti nárok na čiastočne hradenú zdravotnú starostlivosť.

Цент амбулантної допомоги для українців

Графік роботи:

Понеділок 8.00-15.00

Вівторок 8.00-15.00

Середа 8.00-15.00

Четвер 8.00-15.00

П’ятниця 8.00-15.00

 • Загальне обстеження у спеціалістів.
 • Ліки на рецепт.
Vakcinačné centrum sa sťahuje do infektologickej ambulancie v starom nemocničnom areáli

Vakcinačné centrum prevádzkované FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica sa od 13. apríla 2022 sťahuje zo vzdelávacie centra Eduka do starého nemocničného areálu na ulicu Cesta k nemocnici 1, kde bude očkovanie proti Covid-19 zabezpečovať Infektologická ambulancia.

Očkovať sa bude vždy v stredu. V čase od 9.00 – 10.00 budú očkovaní registrovaní záujemcovia a od 10.00 – 11.00 hodiny je vyhradený čas pre neregistrovaných. V stredu 13. apríla začnú vakcínou Janssen. Nasledujúci týždeň to bude vakcína Nuvaxovid a následne Comirnaty. „Na ďalšiu dávku rovnakej vakcíny môžu prísť záujemcovia po troch týždňoch,“ informuje MUDr. Diana Vološinová, PhD., primárka Oddelenia infektológie.

Očkovacie centrum nemocnica zriadila v čase vrcholiacej pandémie v priestoroch vzdelávacieho centra dočasne, vzhľadom na akútnu potrebu zabezpečenia vakcinácie vysokého počtu obyvateľstva v krátkom čase. „Vzhľadom na stabilizáciu situácie s ochorením Covid-19 je potreba vakcinácie nižšia, ale bude pravdepodobne potrebná ešte značné obdobie. Prevádzkovanie vakcinačného centra v priestoroch EDUKY nám blokovalo personál z oddelení a zároveň priestory pre organizáciu vzdelávania,“ vysvetľuje dôvody zmeny Ing. Miriam Lapuníková, MBA, riaditeľka nemocnice.

Zmena miesta je dohodnutá aj s NCZI, takže registrovaným záujemcom príde do SMS okrem termínu aj aktuálna adresa, kam sa majú na očkovanie dostaviť,“ doplnila MUDr. Martina Flašková, koordinátorka vakcinačného centra.

Plán očkovania proti Covid – 19 na najbližšie obdobie:

Kde: Infektologická ambulancia, Oddelenie infektológie, Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica

Kedy: Streda od 9.00 – 10.00 h registrovaní, 10.00 – 11.00 h neregistrovaní

Vakcíny:

Streda 13.4.2022 – Janssen (len dospelí)
Streda 20.4.2022 – Nuvaxovid (len dospelí)
Streda 27.4.2022 – Comirnaty (dospelí, deti 12 – 17 rokov)