Aktuality

Domov / Aktuality
Výberové konania na miesta prednostov kliník
Článok

Výberové konania na miesta prednostov kliník

Slovenská zdravotnícka univerzita v spolupráci s Fakultnou nemocnicou F.D. Roosevelta Banská Bystrica uskutočňuje výberové konania na miesta prednostov kliník.   Viac informácii nájdete:   http://www.szu.sk/printpage.php?menu=&id=21&tid=1&egid=8&eid=9974 http://www.szu.sk/index.php?id=21&action=show&page=16&mid=1&menu=&wid=&egid=8&page=1   Podklady k vypracovaniu projektu  – ukazovatele výkonnosti kliník sú dostupné na: https://www.fnspfdr.sk/nemocnica/otvorena-nemocnica/ukazovatele-vykonnosti/   Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru. Žiadosti s prílohami prosíme zaslať v zalepenej obálke...

Viac času pre návštevy
Článok

Viac času pre návštevy

Trvalo to viac ako dva roky, čo sme boli nútení z dôvodu šíriaceho sa ochorenia Covid-19 obmedziť možnosť návštev a stretávania sa hospitalizovaných pacientov s príbuznými. Bolo to však nevyhnutné nielen pre bezpečie pacientov, ale aj personálu.   Od 1. mája 2022 sú návštevy aj v našej nemocnici opätovne povolené a radi by sme našim pacientom toto...

Od prvej transplantácie pečene na Slovensku ubehlo dnes 25. rokov
Článok

Od prvej transplantácie pečene na Slovensku ubehlo dnes 25. rokov

mája 1997 sa uskutočnila v SR vôbec prvá transplantácia pečene. Pred dvadsiatimi piatimi rokmi ju uskutočnili odborníci z  FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica.   Súčasťou operačného tímu boli ďalej vtedajší primár kardiocentra MUDr. Vršanský, CSc., ktorý obsluhoval mimotelový obeh krvi, hepatológov zastupoval MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. ktorý je dnes prednostom II. Internej kliniky SZU a anestéziu...

Nové pravidlá: Do nemocnice bez testu, návštevy sú už povolené
Článok

Nové pravidlá: Do nemocnice bez testu, návštevy sú už povolené

Epidemiologická situácia s Covid-19 sa neustále zlepšuje a Úrad verejného zdravotníctva SR spolu s Ministerstvom zdravotníctva SR vydali nové pravidlá a usmernenia aj pre nemocnice.   V súhrne platí: Do nemocnice je povolený vstup len s respirátorom. Ak nemáte príznaky Covid-19, nič viac pri návšteve lekára alebo nemocnice nepotrebujete (žiadny test, doklad o očkovaní). V prípade, že máte nejaké príznaky, ktoré by mohli...

Pozvánka pre odbornú verejnosť – 14. DEŇ KLINIKY ALGEZIOLÓGIE
Článok

Pozvánka pre odbornú verejnosť – 14. DEŇ KLINIKY ALGEZIOLÓGIE

Slovenská lekárska spoločnosť Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti pod odbornou garanciou Algeziologickej kliniky SZU FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica   Vás pozývajú na 14. DEŇ KLINIKY ALGEZIOLÓGIE, ktorý sa bude konať v piatok, dňa 6. mája 2022 o 14.00 hod. v hoteli Dixon, Banská Bystrica   Organizátor: Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti,...

Prebytočný majetok na predaj – hematologický analyzátor
Článok

Prebytočný majetok na predaj – hematologický analyzátor

FNsP FDR ponúka na predaj nasledovný prebytočný hnuteľný majetok: zdravotnícky Analyzátor ADVIA 2120 hematologický plnoautomatický, výrobné  číslo IR 128511110, rok výroby: 2011. Minimálna ponúknutá cena: 3597,60 Eur. V prípade záujmu je potrebné predložiť cenovú ponukou v minimálnej výške 3597,60 Eur v uzatvorenej obálke s označením „PREDAJ-NEOTVÁRAŤ“ do 5.5.2022 do 11.00 hod, pričom rozhodujúci je čas prijatia ponuky. FNsP FDR vstúpi...

Zmodernizované pracovisko a kvalitnejšia rádioterapia pre onkologických pacientov
Článok

Zmodernizované pracovisko a kvalitnejšia rádioterapia pre onkologických pacientov

Onkologickí pacienti Banskobystrického kraja sa dočkali zmodernizovaného rádioterapeutického pracoviska s dvomi novými lineárnymi urýchľovačmi. Vo FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica ho dnes otvorili za prítomnosti ministra zdravotníctva SR Vladimíra Lengvarského. Rádioterapeutické pracovisko Onkologickej kliniky SZU prešlo počas dvoch rokov komplexnou rekonštrukciou priestorov a modernizáciou prístrojového vybavenia. Jedná sa o jednu z najväčších investícii za posledné...

Rekonštrukčné mikrovaskulárne operácie si vyžadujú tréning a cvik. skúsenosti odborníci naberajú aj nácvikom šitia na kuracích stehienkách.
Článok

Rekonštrukčné mikrovaskulárne operácie si vyžadujú tréning a cvik. skúsenosti odborníci naberajú aj nácvikom šitia na kuracích stehienkách.

Klinika maxilofaciálnej chirurgie SZU pri FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica v spolupráci s Asociáciou mikrochirurgie a mikroskopickej medicíny organizovali na pôde nemocnice v dňoch 11. – 14. apríla 2022 už VIII. Mirkovaskulárny workshop. Mikrovaskulárne prenosy voľných lalokov sú neoddeliteľnou súčasťou rekonštrukčných operácií v oblasti hlavy, krku, ale i vo všetkých ostatných anatomických oblastiach ľudského teľa....

Zriadili sme ukrajinské ambulantné centrum
Článok

Zriadili sme ukrajinské ambulantné centrum

Od pondelka 11.4.2022 je u nás otvorená ambulancia pre utečencov z Ukrajiny, kde im poskytneme ambulantné vyšetrenie a predpíšeme lieky.   Ambulancia bude fungovať v pracovné dni v priestoroch Ambulancie pohotovostnej služby v lôžkovej časti na -1. poschodí, ktoré sú v tom čase nevyužité.   Ordinačné hodiny pondelok – piatok 8.00 – 15.00.   Kontakt:...

Vakcinačné centrum sa sťahuje do infektologickej ambulancie v starom nemocničnom areáli
Článok

Vakcinačné centrum sa sťahuje do infektologickej ambulancie v starom nemocničnom areáli

Vakcinačné centrum prevádzkované FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica sa od 13. apríla 2022 sťahuje zo vzdelávacie centra Eduka do starého nemocničného areálu na ulicu Cesta k nemocnici 1, kde bude očkovanie proti Covid-19 zabezpečovať Infektologická ambulancia. Očkovať sa bude vždy v stredu. V čase od 9.00 – 10.00 budú očkovaní registrovaní záujemcovia a od 10.00...

image_pdfimage_print