Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk bola oznámená uchádzačom o realizáciu zákazky –  REKONŠTRUKCIA FNSP FDR BANSKÁ BYSTRICA

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk bola oznámená uchádzačom o realizáciu zákazky – REKONŠTRUKCIA FNSP FDR BANSKÁ BYSTRICA

Radi by sme Vás informovali, že dňa 02.12.2019 bola po vyhodnotení ponúk oznámená Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom, ktorí predložili ponuku vo verejnej súťaži s názvom REKONŠTRUKCIA FNSP FDR BANSKÁ BYSTRICA a zároveň bola zverejnená v profile verejného obstarávateľa Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk na stránke ÚVO https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3068829 (ide o verejne dostupnú, publikovateľnú informáciu). Toho času plynie desaťdňová lehota na podanie námietok proti vyhodnoteniu ponúk. Po uplynutí tejto lehoty a po poskytnutí súčinnosti víťazného uchádzača bude kompletná dokumentácia vrátane zmluvy pred podpisom zaslaná verejným obstarávateľom na konanie o preskúmanie úkonov v procese verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie....

Čítať viac
Obnovujeme transplantačný program

Obnovujeme transplantačný program

Pandémia koronavírusu skomplikovala prácu aj nášmu Transplantačnému centru. Koronavírus predstavoval pre pacientov po transplantácii s výrazne oslabenou imunitou riziko závažných komplikácii. Transplantácie pečene, obličiek ale aj odbery orgánov boli od polovice marca obmedzené. Keďže sa epidemiologická situácia vyvíja pozitívne, odborníci z transplantačného centra od pondelka 18.5.2020 opätovne rozbiehajú procesy na obnovenie orgánových transplantácii aj odberov orgánov. Transplantácie sa rozbehnú, avšak prísne protiepidemiologické opatrenia bude nutné dodržiavať aj naďalej. Transplantácia orgánu predstavu pre mnohých pacientov jediné možné riešenie ich ochorenia a naši odborníci už „počítali dni“,  aby mohli tieto život zachraňujúce výkony znovu rozbehnúť.

Čítať viac
Výnimky k zákazu návštev

Výnimky k zákazu návštev

ZÁKAZ NÁVŠTEV V NEMOCNICI STÁLE PLATÍ, ALE SÚ POVOLENÉ VÝNIMKY Na základe vývoja epidemiologickej situácie vydal Hlavný hygienik SR odporúčania, na základe ktorých môžu byť udelené výnimky zo zákazu návštev v nemocnici. Povolenie• Návštevu pacienta môže povoliť prednosta/primár kliniky/oddelenia, na ktorej je pacient hospitalizovaný. Povolenie musí byť písomné.• Príbuzný / blízka osoba pacienta deň vopred telefonicky požiada o vystavenie povolenia na sekretariáte kliniky/oddelenia. Sekretariát mu vystavené povolenie zašle na návštevou uvedený e-mail.• Ak žiadateľ o návštevu e-mail nemá, bude mu formulár s povolením odovzdaný na recepcii Oddelenia urgentného príjmu. Vstup návštevy• Príbuzný / blízka osoba pacienta pacienta musí pred vstupom...

Čítať viac
Sprievodná osoba počas pôrodu je už povolená

Sprievodná osoba počas pôrodu je už povolená

Budúce mamičky iste poteší, že vývoj epidemiologickej situácie nám umožnil zmierniť opatrenia aj na II. Gynekologicko – pôrodníckej klinike SZU a počas pôrodu už opäť môže rodičku sprevádzať blízka osoba. Vaša sprevádzajúca osoba však musí dodržať nasledovné podmienky⬇️ Sprievodná osoba musí mať negatívnu epidemiologickú anamnézu na COVID-19 (vyplní Čestné prehlásenie) a nesmie mať žiadne príznaky akútnej infekcie dýchacích ciest. Sprievodná osoba musí používať osobné ochranné pomôcky, ktoré budú poskytnuté nemocnicou. Sprievodná osoba bude zaevidovaná do zoznamu sprievodov pri pôrode. Sprievodná osoba sa bude striktne zdržiavať vo vymedzených priestoroch s minimalizáciou pohybu na oddelení a v ústavnom zdravotníckom zariadení. ▶️Na II....

Čítať viac
Dnes je medzinárodný deň sestier

Dnes je medzinárodný deň sestier

 V dnešný deň mávajú každý rok slávnostné stretnutie a ocenia niektoré z nich. Aktuálna epidemiologická situácia ovplyvnila aj slávenie ich zaslúženého sviatku, napriek tomu na vyjadrenie našej úcty nemôžeme zabudnúť. Milé sestry, pri príležitosti Vášho medzinárodného sviatku Vám chceme vysloviť obdiv a hlboké poďakovanie za Vaše nasadenie, úsmev a lásku s akou svoje povolanie vykonávate. Ďakujeme Vám za starostlivosť o každého jedného pacienta.Bez každodennej práce Vás sestier, by poskytovanie zdravotnej starostlivosti nebolo kompletné a v mnohých prípadoch ani možné. V našej nemocnici Vás pracuje viac ako 800 a ste nenahraditeľnou súčasťou tímu. Želáme Vám, úprimne a od srdca, veľa toho...

Čítať viac
Darovali vitamín C na podporu imunity zdravotníkov

Darovali vitamín C na podporu imunity zdravotníkov

Prejavy podpory a solidarity pre našu nemocnicu stále nekončia. Dnes nám zvolenský výrobca výživových doplnkov STILL MASS StillMass odovzdal dar v podobe Vitamínu C na podporu imunity pre všetkých zamestnancov nemocnice. „V tejto neľahkej situácii sme sa rozhodli poďakovať Vám za Vašu statočnú prácu, ktorú pre nás občanov vo Vašej nemocnici odvádzate v neľahkých podmienkach s nasadením vlastného zdravia“, vysvetlili konatelia spoločnosti Ľubomír Priatka a Ján Kopček. Vitamín C je silný antioxidant, zabraňuje zápalom, zlepšuje hojenie rán a hlavne posilňuje imunitu. Má samozrejme aj množstvo iných pozitívnych účinkov na naše zdravie a našim zdravotníkom nepochybne padne vhod. Za dar zo ❤ ĎAKUJEME.

Čítať viac
Pôrodné asistentky majú 5. mája svoj medzinárodný deň

Pôrodné asistentky majú 5. mája svoj medzinárodný deň

Pôrodná asistentka sprevádza ženu počas najkrajšieho okamihu. Dennodenne zažívajú zázrak narodenia nového života.Sú sprievodkyňami ženy, počas dlhých a bolestných hodín pôrodu, kým sa stanú matkami. Sú im oporou a poskytujú jej potrebnú podporu, starostlivosť a radu aj v priebehu tehotenstva a v popôrodnej dobe. V našej nemocnici pracuje na II. Gynekologicko – pôrodníckej klinike SZU 47 pôrodných asistentiek a ročne pomôžu na svet vyše tisícke detí. Ďakujeme im za starostlivosť a želáme im k ich sviatočnému dňu veľa entuziazmu, empatie a radosti z ich krásneho povolania.K prianiu sa pripája aj ich vedúca pôrodná asistentka PhDr. Elena Drapáčová:„Prajem nám všetkým – pôrodným asistentkám,...

Čítať viac
Teplotu bude pacientom na urgentnom príjme merať hybridná kamera

Teplotu bude pacientom na urgentnom príjme merať hybridná kamera

Pacientom, prichádzajúcim počas pandémie na urgentný príjem, bude merať teplotu nová hybridná termo kamera. Vďaka daru od spoločností  GAMO a. s. a ELIS plus  sme prvá nemocnica v SR. Meranie teploty doteraz vykonával službukonajúci personál ručne, čím sa musel k pacientovi priblížiť pod úroveň bezpečnostnej vzdialenosti.Odteraz bude tento úkon vykonávať miesto personálu termo kamera, ktorá ich na rizikového pacienta zvukovo aj svetelne upozorní.Hlavnou výhodou tejto technológie je zvýšenie bezpečnosti personálu aj ostatných pacientov a zrýchlenie vstupného vyšetrenia, pretože termo kamera na monitore zobrazuje všetkých ľudí v zábere, a nad každým človekom svieti jeho teplota.Takto dokážu zamestnanci rozoznať človeka s vyššou...

Čítať viac
S pomocou Slovnaftu sme získali 100 litrov dezinfekčného prostriedku

S pomocou Slovnaftu sme získali 100 litrov dezinfekčného prostriedku

Vďaka spoločnosti Slovnaft máme zabezpečenú dezinfekciu priestorov nemocnice na 2️ dni. Skupina SLOVNAFT začala v dcérskej spoločnosti VÚRUP s výrobou vlastnej dezinfekcie Slovnaft HYGI Fluid.Výrobné kapacity im umožňujú darovať každý deň 1000 litrov tohto prípravku proti šíreniu koronoavírusu, tam kde je to najviac potrebné.Naša nemocnica získala z tejto pomoci 100 litrov. Srdečne ĎAKUJEME

Čítať viac
Rúška, respirátory a dezinfekciu na ruky si môžete zakúpiť aj v našej verejnej lekárni

Rúška, respirátory a dezinfekciu na ruky si môžete zakúpiť aj v našej verejnej lekárni

Dôležité osobné ochranné prostriedky, ktoré vám pomôžu chrániť sa počas pandémie koronavírusu dostanete kúpiť aj v našej verejnej lekárni NAŠA LEKÁREŇ. ✅RÚŠKO – klasické chirurgické rúško, na gumičku, garantuje 95% nepriepustnosť počas 2-3 hodín. ✅RESPIRÁTOR – FFFP 2, garantuje nepriepustnosť počas 8 hodín používania. Dávame ale do pozornosti, že podľa platných predpisov môže byť respirátor predaný len zdravotníckym pracovníkom a pacientom s vyhradenými ochoreniami. ✅DEZINFEKCIA – dezinfekčný gél na ruky so zložkou alkoholu. Lekáreň nájdete vo vstupnej hale v poliklinike na prízemí.Otvorená je v obvyklom čase 7,30 do 16,00 h.Kontakt: 048/441 2185.

Čítať viac
Ďakujeme zo srdca

Ďakujeme zo srdca

Toľko podpory, spolupatričnosti, solidarity a snahy pomôcť s akou sa stretávame v týchto dňoch nás hreje pri srdci a na vyjadrenie našej vďaky slová ani nestačia.Mnoho spoločností a jednotlivcov, ktorí to sami nemajú teraz jednoduché, myslia na našich odvážnych zdravotníkov a snažia sa im nezištne a zdarma spríjemniť ich náročnú prácu zabezpečením pitného režimu , dostatku energie či komfortu. 🍀Ďakujeme 🔸Coca-Cola, 🔸Pepsi, 🔸Kofola a 🔸COOP Jednota, Najlepšie domáce potraviny za zabezpečenie pitného režimu. 🍀Ďakujeme 🔸 Zvolenský, 🔸Novofruct SK a 🔸Max Sport, advanced nutrition za chutné smoothie, DayUP a energetické tyčinky. 🍀Ďakujeme 🔸Cartel, BB a 🔸Pierre Baguette Original za dennú dodávku...

Čítať viac