Zrekonštruovali sme druhú časť anestéziologickej kliniky. Zavádzame nové trendy v zdravotnej starostlivosti o akútnych pacientov.

Zrekonštruovali sme druhú časť anestéziologickej kliniky. Zavádzame nové trendy v zdravotnej starostlivosti o akútnych pacientov.

Zrekonštruovali sme druhú časť II. Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU. Na tejto časti kliniky budú centralizovaní pacienti po operačných výkonoch, vyžadujúci nepretržitý dohľad. V priebehu októbra sa tak dokončila rekonštrukcia celého pracoviska, ktorá významne zlepší logistiku poskytovanej starostlivosti o pacientov, u ktorých je potrebné monitorovanie životných funkcií podpora dýchania, alebo vyžadujú neustále sledovanie. „Klinika pred rekonštrukciou fungovala niekoľko rokov na dvoch od seba vzdialených poschodiach, čo komplikovalo nielen logistiku pacienta, ale zvýšený bol aj nárok na počet personálu“, vysvetľuje MUDr. Jozef Valky, PhD., CETC, prednosta kliniky. Do vynovenej, druhej časti kliniky s deviatimi lôžkami sa zo vzdialeného poschodia presťahovala...

Čítať viac
OZNAM

OZNAM

Vážení pacienti, z dôvodu zásadných technických obmedzení vo Všeobecnej nemocnici Zvolen môže dôjsť vo FNsP FDR BB  v dňoch  8. – 9.11.2019  (najmä na Oddelení urgentného príjmu a na CT) k nadmernému zvýšeniu počtu pacientov.  Napriek vzniknutej situácii sme tu pre Vás a budeme sa snažiť poskytnúť komplexnú zdravotnú starostlivosť všetkým pacientom.  Ďakujeme za pochopenie.     Tím FNsP   FDR BB

Čítať viac
Stanovisko k procesu VO

Stanovisko k procesu VO

Veľmi si vážime verejný dohľad nad fungovaním Rooseveltovej nemocnice, ktorý bol sprostredkovaný článkom v denníku SME. Ďakujem za túto spätnú väzbu, pretože to jasne svedčí o tom, že existuje verejný záujem o našu prácu. Práve preto, že rešpektujeme zákon, by sme chceli na tomto mieste upriamiť pozornosť na fakt, že proces verejného obstarávania sa riadi ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a teda verejný obstarávateľ má v jeho priebehu povinnosť sa vysporiadať so všetkými skutočnosťami, ktoré v tomto procese nastanú. Je nevyhnutné brať tento zákonný rámec na zreteľ aj v tomto prípade, rovnako ako skutočnosť, že o samotnom priebehu verejného obstarávania...

Čítať viac
Stanovisko k procesu VO

Stanovisko k procesu VO

Veľmi si vážime verejný dohľad nad fungovaním Rooseveltovej nemocnice, ktorý bol sprostredkovaný článkom v denníku SME. Ďakujem za túto spätnú väzbu, pretože to jasne svedčí o tom, že existuje verejný záujem o našu prácu. Práve preto, že rešpektujeme zákon, by sme chceli na tomto mieste upriamiť pozornosť na fakt, že proces verejného obstarávania sa riadi ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a teda verejný obstarávateľ má v jeho priebehu povinnosť sa vysporiadať so všetkými skutočnosťami, ktoré v tomto procese nastanú. Je nevyhnutné brať tento zákonný rámec na zreteľ aj v tomto prípade, rovnako ako skutočnosť, že o samotnom priebehu verejného obstarávania...

Čítať viac
Pozývame Vás na KONCERT VĎAKY

Pozývame Vás na KONCERT VĎAKY

Tam, kde je na konci cesty človek, tam, kde sa podarí naplniť múdrosť a rozvahu do konkrétnej podoby, tam, kde sa nehľadí na to, či sa to oplatí alebo nie, tam patrí vďaka❤️. Srdečne Vás pozývame všetkých priaznivcov klasickej hudby na KONCERT VĎAKY HEGITO, ktorý organizuje Hepatogastroenterologické oddelenie II. Internej kliniky SZU ako poďakovanie ľuďom, ktorí podporili ich vedecko-výskumnú činnosť.⏩Koncert sa uskutoční v sobotu 19.10.2019 o 19.00 v Katedrále sv. Františka Xaverského na námestí SNP 27 v Banskej Bystrici.Účinkujú: Zuzana Podmanická, Karol Bartakovic, Martin Kelemen, Lenka Frankova, Alena Cecília Hermanová, Viktória Podmanická, Katarina Cizmarova, Martin Dubníček

Čítať viac
Obhájili sme hodnotenie NEMOCNICA ROKA

Obhájili sme hodnotenie NEMOCNICA ROKA

Podľa najnovšie zverejnených výsledkov hodnotenia INEKO sa naša nemocnica umiestnila medzi štátnymi fakultnými a univerzitnými nemocnicami na 1. mieste🙏🔝.Vnímame ako obrovskú česť, že sa nám podarilo hodnotenie Nemocnica roka obhájiť aj v roku 2019. Naša nemocnica prešla za posledné roky dlhý kus cesty vo všetkých oblastiach vplývajúcich na efektivitu procesov a kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Našou víziou je však moderná nemocnica, orientovaná na pacienta a jeho potreby, otvorená transparentnosti. To, čo je v našej nemocnici najcennejšie, je tím 2300 ľudí – zamestnancov, ktorí fungujú ako zohratý orchester. Dosiahnuté hodnotenie je výsledkom ich každodennej, neraz až mravčej práce, ktorú vykonávajú na...

Čítať viac

Výberové konanie na dodávateľa komplexnej rekonštrukcie predpokladáme ukončiť do konca roka 2019

FNsP F. D. Roosevelta zahájila v máji 2019 proces verejného obstarávania na Komplexnú rekonštrukciu FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica. Verejné obstarávanie predpokladáme ukončiť do konca roka. Po podpísaní zmluvy s úspešným uchádzačom bude nasledovať vyhotovenie projektovej dokumentácie. Predpokladáme, že prvé rekonštrukčné práce by mohli začať v polovici roka 2020.Predmetom rekonštrukcie  je dokončenie rekonštrukcie sekcie starostlivosti o akútneho pacienta, tzv. „hot floor“, vybudovanie endoskopického centra, centrálnej JIS a  stroke unit.Ďalej bude kompletne zrekonštruovaná  takzvaná  „hotelová časť“ (teda oddelení, kde ležia pacienti) vrátane sociálnych zariadení  a technické prevádzky kúrenie a chladenie, fasády, okná, strechy, inštalácie a štrukturovaná kabeláž. Rekonštrukciou prejde aj poliklinická časť.Investícia  bude mať obrovský prínos pre  pacientov ...

Čítať viac
Dnes je deň mnohopočetného myelómu. Vedeli ste, že postihuje najmä ľudí po 50-tke?!

Dnes je deň mnohopočetného myelómu. Vedeli ste, že postihuje najmä ľudí po 50-tke?!

Edukačno – informačné podujatie, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o tomto nádorovom ochorení prebieha na Slovensku práve v týchto dňoch od 24.-28.9.2019. Informačný stánok nájdete v utorok 24.9.2019 aj v Banskobystrickom nákupnom centre. Diagnostikou a liečbou (vrátane autológnej transplantácie kmeňových krvotvorných buniek) pacientov s mnohopočetným myelómom sa vo veľkej miere podieľa aj naše Oddelenie heatológie . Myelóm je niekedy nazývaný aj mnohopočetný myelóm, plazmocytóm alebo myelomatóza. Je to druhé najčastejšie hematologické ochorenie a predstavuje približne 1% zo všetkých nádorových ochorení. Na svete žije s mnohopočetným myelómom približne 230-tisíc ľudí, každoročne v Európe pribudne 38-tisíc nových prípadov.Na Slovensku týmto ochorením trpí...

Čítať viac
Oznam: Rekonštrukcia premostení pod lôžkovou časťou

Oznam: Rekonštrukcia premostení pod lôžkovou časťou

Vážení pacienti a návštevníci Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica V termíne od 14. 09. 2019 do 31. 01. 2020 bude realizovaná prvá etapa rekonštrukcie premostení Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica – Blok B. Z tohto dôvodu dôjde k nasledovným dočasným obmedzeniam: 1. vstup do návštevnej haly pod lôžkovou časťou na úrovni 0. podlažia bude uzatvorený, teda vstup do lôžkovej časti – budovy blokov B1 a B2 bude možný len z areálu na úrovni -1 podlažia. Zamestnanci a návštevníci nemocnice sa tam dostanú cez schodisko pri poliklinike, prípadne schodiskom za objektom MEDIKLINIK (bývalá...

Čítať viac