Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk bola oznámená uchádzačom o realizáciu zákazky –  REKONŠTRUKCIA FNSP FDR BANSKÁ BYSTRICA

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk bola oznámená uchádzačom o realizáciu zákazky – REKONŠTRUKCIA FNSP FDR BANSKÁ BYSTRICA

Radi by sme Vás informovali, že dňa 02.12.2019 bola po vyhodnotení ponúk oznámená Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom, ktorí predložili ponuku vo verejnej súťaži s názvom REKONŠTRUKCIA FNSP FDR BANSKÁ BYSTRICA a zároveň bola zverejnená v profile verejného obstarávateľa Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk na stránke ÚVO https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/3068829 (ide o verejne dostupnú, publikovateľnú informáciu). Toho času plynie desaťdňová lehota na podanie námietok proti vyhodnoteniu ponúk. Po uplynutí tejto lehoty a po poskytnutí súčinnosti víťazného uchádzača bude kompletná dokumentácia vrátane zmluvy pred podpisom zaslaná verejným obstarávateľom na konanie o preskúmanie úkonov v procese verejného obstarávania na Úrad pre verejné obstarávanie....

Čítať viac
Neuroaxiálne techniky regionálnej anestézie a riešenie ich komplikácií bolo témou už IV. Bystrického mikulášskeho kurzu

Neuroaxiálne techniky regionálnej anestézie a riešenie ich komplikácií bolo témou už IV. Bystrického mikulášskeho kurzu

Viac ako 48 anestéziológov z celého Slovenska, Poľska, Rakúska, Českej republiky a Veľkej Británie privítal počas víkendu 07.-08.12.2019 už šiesty Bystrický Mikulášsky kurz (BMK) regionálnej anestézie, ktorý už tradične organizuje II. Kliniky anestéziólogie a intenzívnej medicíny SZU FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica v spolupráci s II.KPAIM SZU DFNsP Banská Bystrica, FZ SZU Banská Bystrica a SKARA SSAIM.Témou BMK 2019 boli neuroaxiálne techniky regionálnej anestézie a riešenie ich komplikácií. Tohtoročný kurz obohatili svojou  prítomnosťou naši vzácni hostia : Dr. Ivan Grgač, LKH Wiener Neustand, Rakúsko, Dr. Andrzej Daszkiewicz, vedecký sekretár ESRA Polska, Dr. Peter Merjavý, prezident SKARA a NIRAS, EDRA Examiner a...

Čítať viac
Mikulášska nádielka neobišla ani detičky našich zamestnancov

Mikulášska nádielka neobišla ani detičky našich zamestnancov

Viac ako osemdesiat detí zamestnancov nemocnice sa zišlo minulú stredu v návštevnej hale lôžkovej časti, aby si počkali na príchod Mikuláša.O navodenie vianočnej atmosféry sa už tradične postaralo Divadlo pod balkónom, ktoré detičkám v úvode spríjemnilo čakanie na Mikuláša bábkovým predstavením Keď vyjde hviezdička. Po predstavení prišiel Mikuláš ako vystrihnutý z rozprávky. Nedočkavým drobcom rozdával balíčky plné sladkých dobrôt. Odvážnejšie deti mu poďakovali pesničkou alebo básničkou. Sviatočnú atmosféru návštevnej haly dotvorili výtvarnými prácami so zimnou a vianočnou tematikou žiaci Základnej umeleckej školy Róberta Tatára.

Čítať viac
Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie organizovalo IV. Mikrovaskulárny workshop

Oddelenie maxilofaciálnej chirurgie organizovalo IV. Mikrovaskulárny workshop

Súčasná medicína umožňuje rekonštruovať defekty v oblasti tváre, ktoré pred pár rokmi nebolo ešte možné operovať. Pacient nemal inú možnosť len žiť so znetvorenou tvárou. Boli to najmä defekty, ktoré vznikli následkom úrazu, alebo po odstránení nádoru. Dnes chýbajúcu oblasť mäkkej časti tváre dokážu chirurgovia nahradiť odobratým lalokom z inej časti tela pacienta. Náročnou časťou zákroku je prišiť cievy laloku tak, aby boli funkčné a pretekala cez ne plynule krv.Takéto mikrovaskulárne lalokové rekonštrukcie v oblasti tváre a krku patria ku ťažiskovej náplni Oddelenia maxilofaciálnej chirurgie, ktorého odborníci práve tento týždeň organizujú už IV. Mikrovaskulárny workshop. Svoje bohaté skúsenosti odovzdávajú počas...

Čítať viac
Venujme modlitbu tým, ktorí darovaním orgánu umožnili iným žiť

Venujme modlitbu tým, ktorí darovaním orgánu umožnili iným žiť

Pozývame Vás v mene Transplantačného centra Banská Bystrica uctiť si tichou modlitbou pamiatku tých, ktorí svojim nečakaným odchodom a darovaním životne dôležitého orgánu umožnili žiť iným nevyliečiteľne chorým pacientom.V nedeľu 15.12.2019 o 18.00 sa v Katedrále sv. Františka Xaverského uskutoční svätá omša za všetkých zosnulých darcov, ktorí darovaním orgánov umožnili iným žiť.Omše sa budú konať aj v ďalších 3 mestách na Slovensku, v ktorých sú transplantačné centrá Bratislava, Martin a Košice. Myšlienka svätých omší vznikla v Bratislave, ale už niekoľko rokov si ju počas adventu všetky centrá spoločne pripomínajú.

Čítať viac
Ocenenie Moja sestra pre Beátu Bachovú

Ocenenie Moja sestra pre Beátu Bachovú

Ocenenie Moja sestra aj tento rok získala jedna zo sestier našej nemocnice.Beatu Bachovú poznajú najmä pacienti Hepatologickej ambulancie, ktorým je nápomocná. Ocenenie získala za profesionálny a ľudský prístup pri prekonávaní zložitého obdobia počas ochorenia pacientov, vzdelávanie verejnosti, zavádzanie inovácií a skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti v prospech pacientov. Za jej prácu jej takýmto spôsobom vyslovili veľké ďakujem. SRDEČNE BLAHOŽELÁME! 🎊Ocenenie udeľuje Asociácia na ochranu práv pacientov a Beatu Bachovú nominovalo pacientske združenie Šanca pre pečeň. Ocenenie udelila asociácia spolu desiatim sestrám a desiatim lekárom. Ceny si víťazi prevzali na Tretej celoslovenskej pacientskej konferencii AOPP, ktorá sa uskutočnila minulý víkend v Bratislave za...

Čítať viac
Ocenenie Purpurové srdce pre neonatologičku MUDr. Miladu Moškovú

Ocenenie Purpurové srdce pre neonatologičku MUDr. Miladu Moškovú

Pre väčšinu rodičov je narodenie dieťatka tým najkrajším a najvzácnejším životným okamihom. Niekedy sa však veci skomplikujú a dieťatko sa na svet vypýta predčasne. Ešte pred desiatimi rokmi, by niektoré bábätká nemali šancu na prežitie. Dnes dokážu odborníci za asistencie modernej medicíny zachrániť aj extrémne nezrelých novorodencov. Jedna z týchto úžasných ľudí, neonatologička MUDr. Milada Mošková získala ocenenie Purpurové srdce 2019. Ocenenie, ktoré každoročne udeľuje OZ Malíček osobnostiam, ktoré významne prispeli k zlepšeniu podmienok v starostlivosti, osvety o predčasných pôrodoch a následnej starostlivosti o predčasne narodené deti. Milada Mošková bola ocenená v kategórii osobnosť Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti. MUDr....

Čítať viac
Daniel Petelen, banskobystrický lekár s veľkým srdcom. Pripomíname si na 50. výročie jeho úmrtia.

Daniel Petelen, banskobystrický lekár s veľkým srdcom. Pripomíname si na 50. výročie jeho úmrtia.

V uplynulých dňoch sme si pripomenuli 50-te výročie úmrtia významného banskobystrického, ale aj slovenského lekára s veľkým srdcom, Daniela Petelena. Už za svojho života bol legendou banskobystrickej chirurgie, preslávil Banskú Bystricu svojim lekárskym umením a ľudskosťou. Vyhľadávali ho pacienti zo širokého okolia i z cudziny. Dr. Daniel Petelen študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici. Medicínu vyštudoval na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Internistickú lekársku prax nadobudol na polročnom študijnom pobyte vo Viedni u profesora Schlesingera. Odtiaľ prešiel pracovať na gynekologicko-pôrodnícku kliniku profesora Šeligu v Bratislave, kde získal gynekologicko–pôrodnícku špecializáciu. Chirurgickú prax získal počas študijného pobytu vo Viedni a na...

Čítať viac
Prvý živý prenos z operácie v našom edukačnom centre

Prvý živý prenos z operácie v našom edukačnom centre

Špičkové technické možnosti novootvoreného edukačného centra využili mladí urológovia z II. Urologickej kliniky SZU, ktorí pod záštitou Slovenskej urologickej spoločnosti organizovali IX. Slovenský endourologický workshop. Predchádzajúce ročníky organizovali v priestoroch urologickej kliniky, avšak edukačné centrum ponúka na vzdelávacie podujatia vhodnejšie podmienky, vďaka ktorým sa tohto ročníka mohlo zúčastniť aj viac lekárov. Perkutánnu extrakcii konkrementu, mini – perkutánnu extrakciu a flexibilnú ureteroskopiu s laserovou dezintegráciou konkrementu uskutočnili MUDr. Kováčik, MUDr. Chudý a MUDr. Kňazík. Počas dvoch dní mohlo naraz 15 lekárov z celého Slovenska sledovať priamy priebeh operácií, klásť operatérovi otázky a porovnávať výhody týchto miniinvazívnych techník odstránenia obličkových kamienkov. „Po...

Čítať viac