Bezpečnejší urgentný príjem vďaka novým čističkám vzduchu od TIPOSU

Bezpečnejší urgentný príjem vďaka novým čističkám vzduchu od TIPOSU

Jedným z kľúčových opatrení boja so šírením nákazy koronavírusu v nemocnici je dezinfekcia. Oddelenie urgentného príjmu je od začiatku pandémie miestom s vysokým pohybom pacientov s ochorením Covid-19, preto sú na zabezpečenie hygienicko-epidemiologického režimu na tomto oddelení kladené vysoké nároky.  

Sme radi, že ochranu a bezpečnosť pacientov aj personálu zvyšujú nové plazmové dezinfikátory vzduchu.  Na „covidovej“ časti  majú  mobilný a nástenné sú nainštalované na „čistej“ časti.

Dezinfikátory vzduchu nie sú vôbec lacná záležitosť, preto si veľmi vážime finančný dar od spoločnosti Tipos, a. s., ktorá nám na zakúpenie dvoch kusov  venovala 18.500 € a vyjadrujeme im na tomto mieste našu obrovskú vďaku.

Z daru sme zakúpili už spomínaný mobilný, ktorý je veľmi praktický, lebo sa dá v prípade potreby presunúť aj na iné oddelenie. A jeden nástenný, ktorý je inštalovaný na urgentnej traumatologickej ambulancii.

Vzduch v ostatných priestoroch urgentného príjmu filtrujú ďalšie nástenné dezinfikátory, ktoré sme dokúpili z vlastných zdrojov.

Zariadenia pomáhajú znižovať vírusovú záťaž vo vzduchu až o 99,99%  v režime 24/7.

image_pdfimage_print