1

BARLY A INÉ ZDRAVOTNÉ POMÔCKY DOSTANÚ PACIENTI PO ÚRAZE UŽ PRIAMO V NEMOCNICI

Od februára 2018 sme rozšírili služby v našej verejnej lekárni o výdaj zdravotníckych pomôcok.
Pacienti po úraze si tak môžu priamo po ošetrení na urgentnom príjme vyzdvihnúť pomôcky ako barly, goliere, ortézy, bedrové pásy ešte v nemocnici. Našim cieľom je uľahčiť situáciu pacientom tak, aby po úrazoch odchádzali domov už aj s potrebnou zdravotnou pomôckou a nemuseli absolvovať ďalšiu cestu po meste.
Od marca vydávame aj stomické pomôcky.