Banskobystrický deň transplantácie krvotvorných buniek

Domov / Nezaradené / Banskobystrický deň transplantácie krvotvorných buniek

Banskobystrický deň transplantácie krvotvorných buniek

Pri príležitosti 15. výročia autológnych transplantácií krvotvorných kmeňových buniek usporiadalo Hematologické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta Banskobystrický deň transplantácie krvotvorných buniek. Sympózium sa uskutočnilo v dňoch 19. – 20.1.2012 na Donovaloch a konalo sa pod záštitou Hematologickej a transfuziologickej spoločnosti SLS.
Hlavným cieľom bolo podľa slov MUDr. Alexandra Wilda, primára Hematologického oddelenia: „rozšírenie a výmena vedomostí nielen medzi lekármi transplantačných centier, ale aj medzi okresnými hematológmi, ktorí pacientov do centier posielajú a v niektorých prípadoch sa o nich následnej aj starajú.“ …

Prednášajúci sa najviac venovali témam: indikácie v autológnej a alogénnej transplantácii krvotvorných kmeňových buniek, včasné a neskoré komplikácie po alogénnej transplantácii, stav transplantácii krvotvorných kmeňových buniek na Slovensku a vlastné skúsenosti z činnosti Slovenských transplantačných centier.
Okrem Bystričanov MUDr. Evy Králikovej a MUDr. Imricha Markuliaka z FNsP F. D. Roosevelta a MUDr. Mirka Peprného z Národnej transfúznej služby SR na sympóziu prednášali aj odborníci z Prahy, Bratislavy a Košíc. Prednášky boli sprevádzané bohatou diskusiou.

image_pdfimage_print