Banskobystrické dni anestézie 2019 tentokrát aj s online prenosom

Banskobystrické dni anestézie 2019 tentokrát aj s online prenosom

V sobotu 27. apríla 2019 sa na pôde Fakulty zdravotníctva SZU BB stretlo viac ako 30 lekárov a sestier z celého Slovenska na podujatí Banskobystrických dní anestézie, ktoré už tradične organizuje II.KAIM SZU FNsP FDR BB s KPAIM DFNsP BB. Ďalších viac ako 30 lekárov a sestier zo Slovenska a zahraničia sledovalo tento workshop online s možnosťou interaktívne vstupovať do diskusie, čo naše kolegyne a kolegovia aktívne využívali.

Tento rok boli BBDA venované problematike Predoperačnej optimalizácii pacienta v príprave na operačný výkon. Multidisciplinárna téma bola diskutovaná za prítomnosti kardiológa, internistu, pneumológa, chirurga, anestéziológa, infektológa, psychológa, praktického lekára pre dospelých, praktického lekára pre deti a dorast, rehabilitačného lekára. Táto téma priniesla množstvo otázok a rovnako zaujímavých odpovedí. Odhalila aj mnohé nedostatky, ktoré bude potrebné spoločne ostrániť v snahe o čo najlepšiu optimalizáciu pacienta pred operačným výkonom.

Touto cestou sa chceme poďakovať MUDr. Patrícii Sokáčovej, MUDr. Miroslavovi Steruskému, MUDr. Erikovi Flaškovi,PhD., MUDr. Pavelovi Mrázovi, Mgr. Petre Hlásnej, MUDr. Márii Záriš-Vachalíkovej, MUDr. Martine Flaškovej, MUDr. Jakubovi Hlásnemu, MUDr. Robertovi Nagypálovi, MUDr. Tatiane Jankovičovej a MUDr. Michalovi Almášimu za ich aktívnu účasť na tohtoročných BBDA. Veríme, že kolegyne a kolegovia prijmu opäť naše pozvanie na BBDA 2020.

MUDr. Michal Venglarčík, PhD.
II.KAIM SZU FNsP FDR BB

image_pdfimage_print