Anestéziológovia organizovali už piaty ročník Bystrického Mikulášského kurzu

Domov / Uncategorized @sk / Anestéziológovia organizovali už piaty ročník Bystrického Mikulášského kurzu
Anestéziológovia organizovali už piaty ročník Bystrického Mikulášského kurzu

Anestéziológovia organizovali už piaty ročník Bystrického Mikulášského kurzu

Viac ako 57 anesteziológov a algeziológov z celého Slovenska, Poľska, Rakúska, Českej republiky a Veľkej Británie privítal počas víkendu 8.-9.12.2018 už piaty Bystrický Mikulášsky Kurz (BMK) regionálnej anestézie, ktorý už tradične organizuje II. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica v spolupráci s FZ SZU Banská Bystrica a Sekciou regionálnej anestézie SSAIM: SKARA.

Témou BMK 2018 boli techniky regionálnej anestézie krku a trupu ako aj problematika toxicity lokálnych anestetík a jej liečba. Tohtoročný kurz obohatili svojou prítomnosťou naši vzácni hostia: Dr. Luboš Beňo, KAIM Masarykovej nemocnice Ústi nad Labem, Česká republika; Dr. Dirk Karovič, PhD., ordinár pre regionálnu

anestéziu LK Mödling, Rakúsko; Dr. Ivan Grgač, LKH Wiener Neustand, Rakúsko , Dr. Andrzej Daszkiewicz , vedecký sekretár ESRA Polska a Dr. Peter Merjavý, prezident SKARA a NIRAS, EDRA Examiner a EDRA Board Member z Craigavon Area University Teaching Hospital Portadown Northern Ireland, United Kingdom a Dr. Radomír Gajdoš, prednosta Kliniky úrazovej chirurgie SZU FDR BB. Účastníci kurzu sa okrem teoretickej časti venovali aj praktickému nácviku blokád formou ultrazvukového workshopu vrátane možnosti vykonania jednotlivých techník na biomodely. Samostatná pozornosť bola venovaná problematike postpunkčnej bolesti hlavy a jej manažmentu v klinickej praxi.

Veríme, že o rok sa opäť stretneme spoločne v decembri na VI. BMK 2019.

MUDr. Michal Venglarčík, PhD.
II. KAIM SZU FDR BB
SKARA SSAIM

image_pdfimage_print