Ambulantná pohotovostná služba bude pre Banskobystričanov od júla zabezpečená vo FNsP F.D.Roosevelta

Domov / Aktuality / Ambulantná pohotovostná služba bude pre Banskobystričanov od júla zabezpečená vo FNsP F.D.Roosevelta
Ambulantná pohotovostná služba bude pre Banskobystričanov od júla zabezpečená vo FNsP F.D.Roosevelta

Ambulantná pohotovostná služba bude pre Banskobystričanov od júla zabezpečená vo FNsP F.D.Roosevelta

Obyvatelia Banskej Bystrice v prípade zhoršenia zdravotného stavu nájdu od 1. júla 2018 pomoc na jednom mieste. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica otvára od tohto dátumu na Oddelení urgentného príjmu aj Ambulanciu pohotovostnej služby.

Banskobystričania v prípade náhlej potreby vyhľadať lekársku pomoc pre dospelých nebudú musieť riešiť, či ísť do nemocnice alebo na pohotovosť do mesta. Na základe legislatívnej zmeny týkajúcej sa fungovania pohotovostnej služby iniciovanej Ministerstvom zdravotníctva SR bude pohotovosť pre Banskú Bystricu zabezpečovať v spolupráci so všeobecnými lekármi FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

Dospelý pacient bez ohľadu, či má zvýšenú teplotu alebo vážnejší úraz príde na Oddelenie urgentného príjmu a nahlási sa na recepcii.

V súvislosti s touto zmenou očakávame na urgentne vyšší pohyb pacientov. Aby sme urýchlili poskytovanie zdravotnej starostlivosti, zriadili sme pre našich pacientov pri príchode na urgentný príjem nový systém triedenia chorých. Stav pacienta prvotne preverí zdravotnícky záchranár alebo sestra a podľa akútnosti ho nasmeruje buď na pohotovostnú ambulanciu, alebo na príslušnú ambulanciu urgentného príjmu,“ vysvetľuje Miriam Lapuníková, generálna riaditeľka nemocnice .

Ambulancia pohotovostnej služby bude k dispozícii počas pracovného týždňa v čase od 16.00 h do 22.00 h a počas víkendov a dní pracovného pokoja od 7.00 h do 22.00 h. Ambulancia sa nachádza v zrekonštruovaných priestoroch v blízkosti Oddelenia urgentného príjmu na -1. podlaží pod lôžkovou časťou B1.
Poplatok za vyšetrenie na Ambulancii pohotovostnej služby je stanovený legislatívou na dve eurá.

Aký je rozdiel medzi pohotovosťou (APS) a urgentom (OUP)?

Ambulantná pohotovostná služba (APS) je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti v rozsahu poskytovania všeobecnej ambulantnej starostlivosti pri náhlej zmene zdravotného stavu osoby, ktorá bezprostredne neohrozuje jej život alebo bezprostredne neohrozuje niektorú zo základných životných funkcií. APS nie je určená na vyšetrovacie a liečebne úkony, ktoré je možné vykonať v čase riadnej prevádzky zdravotníckeho zariadenia. Ambulancia nebude vykonávať návštevnú pohotovostnú službu.

Oddelenie urgentného príjmu poskytuje nepretržite neodkladnú zdravotnú starostlivosť
pacientom pri náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje ich život a bez
rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť ich zdravie. Spôsobuje im
náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny ich správania a konania, pod
ktorých vplyvom bezprostredne ohrozujú seba alebo svoje okolie. Neodkladná starostlivosť je
aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode.
Slúži k plynulému prechodu poskytovania prednemocničnej fázy neodkladnej zdravotnej
starostlivosti do nemocničnej.

image_pdfimage_print