Späť na všetky ambulancie

Pediatrická ambulancia /Ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom/

Poschodie 3.
Číslo dverí 364
Kontakt
Sestra
Alica Horská 8:00 - 15:00
048/441 3609
primárka
MUDr. Jana Nikolinyova
Pediatrická ambulancia /Ambulancia pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom/

Ordinačné hodiny

Deň Ord. hodiny Lekár Ord. hodiny Lekár
Utorok 9:00 - 13:00 MUDr. Mošková 13:30 - 15:00 MUDr. Mošková
Streda 9:00 - 13:00 MUDr. Mošková 13:30 - 15:00 MUDr. Mošková

1. Poisťovne
Zdravotnú starostlivosť poskytujeme poistencom zdravotnej poisťovne
• Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
• Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
• Union poisťovňa, a.s.

2. Objednávanie pacientov

Pacienti sa na vyšetrenie na našej ambulancii objednávajú: na predvolanie
• Osobne u ambulantnej sestry
• Telefonicky na čísle 0484413609 v čase 12:00 – 13:00 hod.

Pacientov na konkrétny časový termín: Neobjednávame

V prípade potreby konzultovať stav dieťaťa s naším pracoviskom ( úsek patologických novorodencov ): telefonicky – 0484412902.
Objednávanie pacientov začiatkom septembra na uvedenom telefonickom kontakte.