Ambulancie kliniky úrazovej chirurgie

Domov / Ambulancie kliniky úrazovej chirurgie

Tel. číslo: 048/441 3657
Sestra: Štefánia Bušányová, Beáta Antošová

7:00 – 8:30 Príprava ambulancie, 08:30-14:30 ordinačné hodiny lekára,
12:00-12:30 obedňajšia prestávka, 14:30-15:30 administratívna činnosť

Telefonické objednávanie pacientov: 07:00-10:00 a 13:00-15:30

Ambulancie úrazovej chirurgie ambulancie
Na kontrolné vyšetrenie na  ambulanciu úrazovej chirurgie I a II je potrebné sa objednať buď osobne,
alebo na vyššie uvedených telefónnych číslach počas pracovnej doby.
Charakter vykonávanej ambulantnej činnosti nám, žiaľ, neumožňuje objednať pacienta na presný časový termín.
Na časový interval 1 hodiny sa objednáva niekoľko pacientov, ktorí sú zvyčajne v tomto časovom úseku aj vyšetrení, prosíme preto o trpezlivosť zo strany pacientov.

Tel. číslo: 048/441 2659
Sestra: Iveta Kvasnová, Beata Sliacka

7:00 – 8:30 príprava ambulancie, 08:30-14:30 ordinačné hodiny lekára,
12:30-13:00 obedňajšia prestávka, 14:30 – 15.30 administratívna činnosť

Telefonické objednávanie pacientov: 07:00-10:00 a 13:00-15:30

Ambulancie úrazovej chirurgie ambulancie
Na kontrolné vyšetrenie na  ambulanciu úrazovej chirurgie I a II je potrebné sa objednať buď osobne,
alebo na vyššie uvedených telefónnych číslach počas pracovnej doby.
Charakter vykonávanej ambulantnej činnosti nám, žiaľ, neumožňuje objednať pacienta na presný časový termín.
Na časový interval 1 hodiny sa objednáva niekoľko pacientov, ktorí sú zvyčajne v tomto časovom úseku aj vyšetrení, prosíme preto o trpezlivosť zo strany pacientov.