Ambulancia kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny

Domov / Ambulancia kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny

Tel. číslo: 048/ 441 3688

12:00 – 12:30 obedňajšia prestávka

Ambulancia pracuje bez objednávacieho systému s uprednostnením pacientov, ktorí majú termín prijatia v ten istý deň. Pred návštevou odbornej ambulancie je potrebné absolvovať interné predoperačné vyšetrenie, priniesť si so sebou poslednú ambulantnú správu (z oddelenia, na ktoré má byť pacient prijatý), vyplnený anestéziologický dotazník.