Aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti pred vyhlásením verejného obstarávania

Aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti pred vyhlásením verejného obstarávania

V zmysle §19a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme  aktualizáciu Štúdie uskutočniteľnosti plánovanej verejnej investície pred vyhlásením verejného obstarávania. 

Formulár na aktualizáciu štúdie uskutočniteľnosti pred vyhlásením verejného obstarávania

image_pdfimage_print