56 účastníkov z celého Slovenska sa zišlo na prvom  sympózium o Miniinvazívnej chirurgii pri ochoreniach gastrointestinálneho traktu

56 účastníkov z celého Slovenska sa zišlo na prvom sympózium o Miniinvazívnej chirurgii pri ochoreniach gastrointestinálneho traktu

Ústrednou témou podujatia, organizovaného II. Chirurgickou klinikou SZU boli miniinvazívne možnosti riešenia ochorenia hrubého čreva, konečníka a rôznych ochorení žalúdka.
Sympózium sa uskutočnilo 25. júna 2020 v modernom vzdelávacom centre FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici – EDUKA. Sympózium pozostávalo z ôsmich prednášok obohatených o krátke videá z praxe . Zúčastnilo sa ho 56 účastníkov z celého Slovenska. Cieľom je, vytvoriť zo sympózia podujatie, ktoré sa bude konať pravidelne každý rok.
Chirurgia za posledných 30 rokov nezmenila výrazne indikácie (dôvod prečo sa má operácia vykonať) na operačné výkony, ale v snahe čo najviac zlepšiť výsledok operácie, došlo k rapídnemu pokroku najmä v 3 oblastiach, a to miniinvazívny prístup, výrazne lepšia perioperačná starostlivosť o pacienta (ERAS odporúčania), sústredenie pacientov do “High volume” špecializovaných centier.
Dodržaním týchto postupov sa snažíme na II. Chirurgickej klinike SZU poskytnúť pacientom čo najlepšiu kvalitu života, excelentný kozmetický výsledok, urýchliť čo najskôr návrat do bežného produktívneho života a pri ochoreniach s rakovinou hrubého čreva, konečníka a žalúdka samozrejme potrebnú onkologickú radikalitu a kvalitnú onkochirurgickú operáciu,” povedal odborný garanta podujatia – doc. MUDr. Ľ. Marko, PhD., prednosta II. Chirurgickej kliniky SZÚ
Okrem toho sústreďujeme pacientov z celého Slovenska s potrebou operačného výkonu pri refluxnej chorobe pažeráka a hiátovej hernii. Vykonávame miniinvazívne operácie na žalúdku pri všetkých nezhubných ale aj nádorových ochoreniach. II. Chirurgická klinika SZU patrí taktiež medzi jedno z mála pracovísk, ktoré vykonávajú rutinné chirurgické operácie pre morbídnu obezitu.

image_pdfimage_print