30. výročie nemocničného areálu

Domov / Nezaradené / 30. výročie nemocničného areálu
30. výročie nemocničného areálu

30. výročie nemocničného areálu

Nový nemocničný areál FNsP F. D. Roosevelta, alebo ľudovo zaužívané staršie pomenovanie Nová nemocnica, slúži svojim pacientom už 30 rokov.

Až do osemdesiatych rokov minulého storočia sídlila banskobystrická nemocnica na kopci Bánoš v širšom centre mesta. V šesťdesiatych rokoch prestali kapacity Starej nemocnice postačovať a Ministerstvo zdravotníctva rozhodlo o výstavbe novej…

Pôvodný areál bol svojim rozsahom obmedzený, preto bolo pre novú nemocnicu „vybraté nové stavenisko západne od centra mesta, pri obci Podlavice, pod Laskomerom. Tento areál má výhodné spojenie s mestom a má výhodné krajinné aj klimatické podmienky, tak dôležité pre pohodu a pobyt pacientov,“ uvádza sa v projektovej štúdii z roku 1982.
Výstavba sa začala v roku 1968. Hlavným architektom rozsiahleho projektu bol Ing. Arch. Štefan Imrich, stavbu realizovali Pozemné stavby, n.p. Vynaložené prostriedky dosiahli výšku 850 miliónov Kčs. Stavba trvala trinásť rokov. Nemocnica bola skolaudovaná v roku 1981 a pásku počas otváracieho ceremoniálu slávnostne prestrihol Peter Colotka, vtedajší predseda vlády SSR. Dostavaný objekt mal kapacitu 1108 postelí.
Na tú dobu špičkové zariadenie európskej úrovne ponúkalo možnosti, ktoré znamenali veľký posun vo vývoji a kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti v bývalom Stredoslovenskom kraji. „Boli tu moderné a nové technické zariadenia, dvojnásobný počet operačných sál, striktne rozdelených na septické a aseptické, čo umožnilo zavedenie dôslednejšieho hygienicko- epidemiologického režimu. Priestranné oddelenia poskytovali pacientom vyšší komfort, pretože už neboli na izbách po 6 až 8, ale max. po 3. Zvýšením kapacít, dostalo príležitosť aj množstvo mladých lekárov.“ spomína na toto obdobie prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc., prednosta II. Chirurgickej kliniky SZU.
Hoci dnes už areál pociťuje ťarchu svojich rokov na každom kroku, stále patrí medzi najvýznamnejšie zdravotnícke zariadenia na Slovensku, v ktorom je ročne hospitalizovaných okolo 30 000 pacientov a na špecializovaných ambulanciách lekári vyšetria viac ako 400 000 chorých.

image_pdfimage_print