Vyhodnotili nás ako najtransparentnejšiu nemocnicu v SR

Vyhodnotili nás ako najtransparentnejšiu nemocnicu v SR

Transparency International Slovensko (TIS) dnes zverejnil blog, v ktorom hodnotil nemocnice z pohľadu transparentnosti. Veľmi si ceníme, že sa nám aj v tejto oblasti podarilo zaujať prvé miesto.

Na transparentnosti svojej činnosti veľmi zakladáme a považujeme ju za jednu z našich priorít.

Vo veľkej miere TIS hodnotilo zverejňovanie informácií na webových stránkach, ktorý považujú za dôveryhodný informačný kanál nielen pre hodnotenie transparentnosti, ale aj vo vzťahu k pacientom.

  • Od roku 2015 zverejňujeme nad rámec našej povinnosti na webovej stránke výročné správy, priebežné ekonomické výsledky, počty personálu, životopisy vedúcich zamestnancov, atď .
  • Prizvali sme zástupcov zamestnancov na pravidelné porady vedenia nemocnice, aby sa mohli aktívne podieľať na rozhodovacích procesoch a rozvoji nemocnice.
  • Snažíme sa byť viac otvorení aj voči našim pacientom a načúvať ich spätnej väzbe na nami poskytnutú zdravotnú starostlivosť. 
  • Pod otvorenosťou rozumieme snahu aktívne zdieľať informácie.

 Sme presvedčení, že ako štátna nemocnica, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť z verejných zdrojov a nakladá s majetkom štátu a občanov, je záujem aj kontrola  verejnosti prirodzená a je našou povinnosťou byť im otvorení.

Myslíme si, že aktivity  a zlepšovanie sa v tejto oblasti nie sú finančne ani časovo náročné a platí tu len jednoduché „kde je vôľa, tam je cesta.“

Celé hodnotenie Transparency International Slovensko nájdete tu: https://transparency.blog.sme.sk/c/552464/preco-by-nemocnice-mala-zaujimat-transparentnost-aj-v-case-pandemie.html

image_pdfimage_print