1,3 milióna eur z dotácie použije nemocnica na rekonštrukciu

Domov / Nezaradené / 1,3 milióna eur z dotácie použije nemocnica na rekonštrukciu

1,3 milióna eur z dotácie použije nemocnica na rekonštrukciu

FNsP F. D. Roosevelta bola na februárovom výjazdovom rokovaní vlády, pridelená dotácia vo výške 1,3 milióna eur. Zriaďovateľom pridelené prostriedky plánuje nemocnica použiť na niekoľko rekonštrukčných projektov zameraných na zvýšenie komfortu pacientov a zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti o transplantovaných pacientov.

InfocentrumAko prvou začnú s rekonštrukciou cestnej komunikácie vo vnútri areálu nemocnice, ktorá je dlhodobo v havarijnom stave. Denne po nej prechádzajú sanitky, pacienti, zásobovanie a aj zamestnanci. Oprava cesty pomôže mierne rozšíriť aj počet parkovacích miest, pretože niektoré voľné plochy sa pre svoj zlý technický stav nemohli na tento účel využívať. Ďalej je plán investovať prostriedky do výmeny vstupných dverí do polikliniky a lôžkovej časti, ktorých používanie je v súčasnosti pre pacientov veľmi nepohodlné. V poliklinike na prízemí budú vymenené podlahy, pretože tadiaľ sa počas dňa pohybuje asi najviac ľudí. Rekonštrukciou prejde aj vstupná hala a informačné centrum v poliklinike. Vybudovaním transplantačnej jednotky na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny sa skvalitní poskytovanie zdravotnej starostlivosti o transplantovaných a ťažko chorých pacientov. Všetky rekonštrukčné projekty plánuje nemocnica zrealizovať do konca roka. Prostriedky z dotácie sa nachádzajú od konca marca na účte nemocnice. Časť prác si zabezpečí vo vlastnej réžii, niektoré prostredníctvom dodávateľských subjektov.

image_pdfimage_print