10. Sympózium o portálnej hypertenzii za účasti zvučných mien z oblasti svetovej hepatológie

10. Sympózium o portálnej hypertenzii za účasti zvučných mien z oblasti svetovej hepatológie

Špičkových odborníkov nevychováva len prax pri lôžku pacienta, lekári sa musia vzdelávať a sledovať rýchlo meniace sa trendy v medicíne počas celého svojho pôsobenia. Takmer stovka lekárov rôznych odborností nielen z našej nemocnice získavala v dňoch 7.- 8. júna 2019 najnovšie poznatky v liečbe ochorení pečene na 10. SYMPÓZIU O PORTÁLNEJ HYPERTENZII v historických priestoroch Starého zámku v Banskej Štiavnici. Podujatie sa konalo pod záštitou EASL – European Association for the Study of the Liver, čo je významná európska spoločnosť a  dodalo to celému podujatiu punc najvyššej úrovne. Organizátorom bola Slovenská hepatologická spoločnosť. 
Svoje skúsenosti s liečbou cirhózy, alkoholovej a tukovej choroby pečene, hepatocelulárneho karcinómu ale aj skúsenosti so závažnými komplikáciami ochorení pečene ako je krvácanie z portálnej žily, či zlyhávanie pečene tu prezentovali svetové špičky z Indie, Kanady, Chorvátska, Talianska, Belgicka, Veľkej Británie, ale aj skúsení lekári našej nemocnice.
Bezpochyby medzi najzaujímavejšie osobnosti z radov prednášajúcich patril profesor Shiv Kumar Sarin z Indie, ktorý skúmal a popísal účinky fekálnej mikrobiálnej transplantácie od zdravého darcu pacientom s akútnou alkoholovou hepatitídou. Je to pomerne nová metóda a pre postihnutých pacientov často jediná možná liečba. Vďaka profesorovi Sarinovi, ktorý odovzdal svoje skúsenosti odborníkom z FNsP FDR je táto metodika dostupná už aj pacientom na Slovensku. V našej nemocnici túto metódu zavádzame ako prví v SR pod vedením MUDr. Ľubomíra Skladaného, PhD., prednostu II. Internej kliniky SZU. Profesor Sarin mal na sympóziu svoje prednášky venované témam endotoxémie a novým možnostiam liečby alkoholovej hepatitídy.

Nemenej zaujímavou súčasťou sympózia bola aj LETNÁ ŠKOLA HEPATOLÓGIE. Je to odborné vzdelávacie podujatie zamerané na postgraduálnu výučbu hepatológie a je venované najmä mladým lekárom z interných a gastroenterologických oddelení a kliník, alebo lekárom so špeciálnym záujmom o hepatológiu. Podujatie sa už tradične konalo pod záštitou Hepatogastroenterologického oddelenia vo FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica. Program bol rozdelený na klinickú časť, ktorá prebiehala priamo na oddelení a teoretickú časť ktorú účastníci absolvovali v Banskej Štiavnici.

image_pdfimage_print