FNsP F. D. R.
 
PACIENTI SÚ S KVALITOU ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI VO FNSP F.D. ROOSEVELTA SPOKOJNÍ. UKÁZALI TO VÝSLEDKY ANKETY.
Manažment FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica sa pravidelne v polročných intervaloch zaoberá výsledkami Ankety spokojnosti  hospitalizovaných pacientov a ich slovnými  pripomienkami. Predložené údaje sumarizujúce výsledky za prvý polrok 2014 jasne ukázali, že hospitalizovaní pacienti majú najviac pripomienok k poskytovaným službám (ubytovacím, či stravovacím) a len minimálne k poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Pacienti FNsP F.D. Roosevelta majú možnosť od roku 2008 prostredníctvom anketových lístkov komplexne hodnotiť poskytovanú zdravotnú starostlivosť, správanie personálu, kvalitu  informácii, ako aj stravovacie služby, ubytovanie či upratovanie známkou od 1 do 5. Na druhej strane anketového lístka môžu pacienti slovne vyjadriť svoju spokojnosť a pochvalu alebo uviesť konkrétne pripomienky.
Za prvý polrok 2014 z celkového počtu 16 050 hospitalizovaných pacientov  anketové lístky vyplnilo 4603 pacientov, čo predstavuje takmer 29 % návratnosť. Na odovzdaných lístkoch svoju spokojnosť, či nespokojnosť vyjadrili pacienti slovne približne v 870 pripomienkach.

Vyhodnotenie slovných pripomienok pacientov v ankete spokojnosti - klikni
Posledná úprava Streda, 24 September 2014 10:24 Napísal Mgr. Ružena Maťašeje
Čítať celý článok...
 
Neurochirurg profesor Galanda medzi osobnostami regiónu v TV Hronka
Prof.Galanda
Posledná úprava Utorok, 23 September 2014 10:49 Napísal Mgr. Ružena Maťašeje
 
Zriedkavé choroby nie sú až také zriedkavé
Zriedkavé choroby 290Na Slovensku nimi trpí až 300 000 ľudí. Upozorňuje na to putovná výstava, ktorá odvčera hosťuje v priestoroch lôžkovej časti vo FNsP F.D.Roosevelta.
Výstava s názvom Zriedkavé choroby sú menej zriedkavé ako sa zdá odštartovala vo februári pri príležitosti dňa zriedkavých chorôb. Slovenská aliancia zriedkavých chorôb, ktorá je autorom výstavy, chce týmto spôsobom  zvyšovať povedomie o týchto chorobách tak u odbornej ako aj laickej verejnosti.
K zriedkavým chorobám zaraďujeme choroby, ktoré postihujú nie viac ako 1 osobu z 2 000, alebo 500 osôb na 1 milión obyvateľov. Medzi takéto ochorenia patria napríklad Pompeho choroba, Tourettov syndróm, fenylketonúria, ale aj cystická fibróza či choroba motýlích krídel. V odborných publikáciách ich je popísaných asi 1000. Ich diagnostika trvá často aj niekoľko rokov, pretože lekári s nimi majú málo skúseností. „Zriedkavé ochorenia vnášajú do života pacientov neistotu a beznádej a vystavujú ich pochybnostiam okolia. Až 90% pacientov pociťuje strach zo svojej budúcnosti,“ upozorňuje jeden s vystavených plagátov. 
Posledná úprava Streda, 10 September 2014 08:18 Napísal Mgr. Ružena Maťašeje
 
OCHORENIA PEČENE A OBEZITA SA ŠÍRIA CIVILIZOVANÝM SVETOM AKO EPIDÉMIA. LEKÁRI NA EDUKAČNOM STRETNUTÍ UČILI PACIENTOV SPRÁVNEJ ŽIVOTOSPRÁVE.
Občianske združenie Šanca pre pečeň v spolupráci s ďalšími pacientskýmiSliač290 združeniami Transplantovaná pečeň z Bratislavy, Liga zdravia Slovensko z Trnavy, Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie z Bardejova a Hepatologicko–gastroenterologickým a transplantačným oddelením FNsP F. D. Roosevelta zorganizovali 16.8. 2014 v Kúpeľoch Sliač verejné vzdelávacie stretnutie na témy vysoko aktuálne – PEČEŇ – OBEZITA – ZDRAVIE.
Ochorenia pečene, ako aj obezita u ľudí každého veku v súčasnosti dramaticky stúpajú.
Ako uviedol v úvode MUDr. Ľubomír Skladaný, prednosta II. Internej kliniky SZU: „Obezita sa šíri civilizovanými krajinami ako epidémia a berie si svoju daň. Pečeň je akýmsi mozgom tráviaceho traktu a aj  miernymi signálmi  môže poukazovať na to, že človek prestáva byť zdravý. “
Posledná úprava Utorok, 26 August 2014 09:53 Napísal Mgr. Ružena Maťašeje
Čítať celý článok...
 
Tri oddelenia majú od augusta nové vedenie

V súlade s kolektívnou zmluvou sa uskutočnili  vo FNsP FDR v období júna a júla výberové konania na pozíciu primárov oddelení. Ich výsledkom boli  zmeny na troch oddeleniach, kde s účinnosťou od 1. augusta 2014 primársku funkciu zastávajú:

MUDr. Jana Nikolínyová  - Oddelenie neonatológie a JIRS
MUDr. Marián Hlaváč, PhD. – Oddelenie ortopédie
MUDr. Ludvik Nábělek, PhD. – Oddelenie psychiatrie.

Posledná úprava Utorok, 12 August 2014 13:50 Napísal Mgr. Ružena Maťašeje