FNsP F. D. R.
 
Mikulášsky beh na podporu onkologických pacientok

Mikulášsky beh290Podporte svojou účasťou na Charitatívnom Mikulášskom behu onkologické pacientky.

 

Beh sa uskutoční 5.12.2014. Hromadný štart sa koná pred Europa SC a cieľom behu je Mariánsky stĺp na Námestí SNP.

 

Len sedieť nestačí!

Posledná úprava Utorok, 11 November 2014 14:09 Napísal Mgr. Ružena Maťašeje
 
Onkologickí pacienti mali v piatok veselú návštevu
klauni290Pacientov Onkologickej kliniky SZU vo FNsP F.D. Roosevelta prišli v piatok 24. októbra 2014 po prvýkrát rozosmiať zdravotní klauni z občianskeho združenia Červený Nos Clowndoctors v rámci ich špeciálneho programu. So sebou priniesli nielen radosť a smiech, ale aj obľúbené “Koše plné humoru“ plné milých darčekov.
Zdravotní klauni v zložení sestrička Róza a doktor Ján Koala svojím nákazlivým humorom rozveselili nejedného ťažko skúšaného pacienta. Pacientom zaspievali s niektorými si dokonca aj zatancovali a na záver im odovzdali „Kôš plný humoru“.  Dospelí pacienti v nich našli rôzne knihy, krížovky, hlavolamy a masážne loptičky, ktoré im spestria dlhý pobyt v nemocnici. Špeciálny „liek Humorin“ (krabička s červenými klaunovskými nosmi), by mal zlepšiť náladu pacientov aj po odchode veselých klaunov.  „Vítame aktivitu občianskeho združenia Červený Nos Clowndoctors rozšíriť svoje návštevy aj na dospelých onkologických pacientov. Verím, že čas ktorý u nás strávili a rovnako koše ktoré tu nechali, rozptýlili myšlienky našich pacientov a aspoň na  chvíľu na svoju chorobu zabudli“, povedal MUDr. Vladimír Malec, PhD., prednosta Onkologickej kliniky SZU vo FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica.
Posledná úprava Pondelok, 27 Október 2014 16:10 Napísal Mgr. Ružena Maťašeje
Čítať celý článok...
 
Sestry pracujúce v ORL prezentovali na konferencii najnovšie trendy ošetrovateľskej starostlivosti
Novým smerom vývoja ústavnej starostlivosti a novým metódam a trendom ambulantnej starostlivosti pri ušných, nosových a krčných ochoreniach bola venovaná XVII. Konferencia sestier pracujúcich v otorinolaryngológii, ktorá sa konala 10. a 11. októbra 2014 v Hoteli LUX v Banskej Bystrici.
Odznelo 32 kvalitných prednášok  so širokým rozsahom tém venovaným napríklad ošetrovateľskej starostlivosti, legislatíve, komunikácii, či témam týkajúcim sa stratám sluchu. Sestry z FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica okrem iných príspevkov,  prezentovali výsledky novej metódy, ktorú lekári využívajú na záchranu sluchu pri jeho náhlej senzorineurálnej strate.
Konferencie sa zúčastnilo 140 sestier z celého Slovenska a Čiech.
Na jej organizácii sa podieľali Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Sekcia sestier pracujúcich v ORL, Oddelenie otorinolaryngológie FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica a Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica. „Práca s otorinolaryngologickým pacientom je špecifická v osobitosti ošetrovateľskej starostlivosti zahŕňajúcej pacienta s nádchou až po pacientov s dusením“, uviedla v príhovore jedna z pozvaných hostí PhDr. Monika Trnovcová, námestníčka pre ošetrovateľstvo FNsP F. D. Roosevelta.
    Pozvanie prijali aj hostia PhDr. Zvalová Dana, PhD., zo Sekcia zdravia – oddelenie ošetrovateľstva na  MZ SR, Mgr. Daniela Jarabová – SKSaPA, predsedníčka sekcie otorinolaryngologických sestier, PhDr. Macková Anna, MPH, Sestra  Banskobystrického samosprávneho kraja, za FNsP F.D. Roosevelta MUDr. Ján Šulaj, PhD., námestník LPS a MUDr. Martin Švec, primár ORL oddelenia, za DFNsP BB sa zúčastnila Mgr. Ľubica Pohorelá – NOŠ DFNsP B.B.
   Už v poradí osemnásta konferencia sa v budúcom roku uskutoční v Prešove.
Posledná úprava Streda, 22 Október 2014 12:23 Napísal Mgr. Ružena Maťašeje
 
PACIENTI SÚ S KVALITOU ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI VO FNSP F.D. ROOSEVELTA SPOKOJNÍ. UKÁZALI TO VÝSLEDKY ANKETY.
Manažment FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica sa pravidelne v polročných intervaloch zaoberá výsledkami Ankety spokojnosti  hospitalizovaných pacientov a ich slovnými  pripomienkami. Predložené údaje sumarizujúce výsledky za prvý polrok 2014 jasne ukázali, že hospitalizovaní pacienti majú najviac pripomienok k poskytovaným službám (ubytovacím, či stravovacím) a len minimálne k poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Pacienti FNsP F.D. Roosevelta majú možnosť od roku 2008 prostredníctvom anketových lístkov komplexne hodnotiť poskytovanú zdravotnú starostlivosť, správanie personálu, kvalitu  informácii, ako aj stravovacie služby, ubytovanie či upratovanie známkou od 1 do 5. Na druhej strane anketového lístka môžu pacienti slovne vyjadriť svoju spokojnosť a pochvalu alebo uviesť konkrétne pripomienky.
Za prvý polrok 2014 z celkového počtu 16 050 hospitalizovaných pacientov  anketové lístky vyplnilo 4603 pacientov, čo predstavuje takmer 29 % návratnosť. Na odovzdaných lístkoch svoju spokojnosť, či nespokojnosť vyjadrili pacienti slovne približne v 870 pripomienkach.

Vyhodnotenie slovných pripomienok pacientov v ankete spokojnosti - klikni
Posledná úprava Streda, 24 September 2014 10:24 Napísal Mgr. Ružena Maťašeje
Čítať celý článok...
 
Neurochirurg profesor Galanda medzi osobnostami regiónu v TV Hronka
Prof.Galanda
Posledná úprava Utorok, 23 September 2014 10:49 Napísal Mgr. Ružena Maťašeje