FNsP F. D. R.
 
Ocenené sestry z FNsP FDR

Ako už býva každoročným zvykom, aj počas tohtoročného slávnostného seminára pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier, ktorý sa konal 13. mája 2015 v hoteli Dixon, boli odmenené sestry zo zdravotníckych zariadení v Banskej Bystrici. Z FNsP F. D. Roosevelta boli za svoju obetavú prácu ocenené:Odmenené z FDR290

Jurkovcová Alžbeta, CHIR
Rafanidesová Izabela
Valachová Soňa, OUCHT
Živická Margita, INF
Poláková Ivana, NEU

 

Na obr: (zľava) prvá p. Jurkovcová, tretia p. Rafanidesová, štvrtá p. Valachová, šiesta p. Poláková a posledná p. Živická.

Posledná úprava Utorok, 26 Máj 2015 13:12 Napísal Mgr. Ružena Maťašeje
Čítať celý článok...
 
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V CENTRE PRE LIEČBU ČREVNÝCH ZÁPALOVÝCH OCHORENÍ VO FNSP F. D. ROOSEVELTA
Gastroenterologické ambulancie vo FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystica (FNsP FDR) budú v piatok 22. mája  2015 v čase od 8.00 do 13.00 hod. jedným z pracovísk na Slovensku, ktoré otvoria dvere verejnosti a budú zdarma vykonávať preventívne vyšetrenia črevných zápalových ochorení.
Záujemca po príchode do FNsP FDR vyplní dotazník, ktorého výsledok identifikuje riziko prítomnosti ochorenia, testom vzorky stolice sa zistí prítomnosť zápalových látok a v prípade pozitívneho nálezu absolvuje odborné vyšetrenie u gastroenterológa.
Celoslovenská kampaň, konajúca sa pod záštitou Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a Slovak Crohn Club, je zameraná na šírenie osvety, prevencie a včasné odhalenie ochorení ako ulcerózna kolitída alebo Crohnova choroba. Obe ochorenia sa vyskytujú najmä u mladých ľudí vo veku od 20 do 30 rokov. Príčiny ich vzniku sú nejasné, dlhodobé neliečenie však môže viesť ku závažným komplikáciám. Črevné zápaly môžu prebiehať aj bez výraznejších ťažkostí, ale často sú spojené s bolesťami brucha, nechceným úbytkom hmotnosti, problémami s dlhotrvajúcimi hnačkami či únavou a vyčerpanosťou bez zjavnej príčiny.
FNsP F.D. Roosevelta poskytuje pacientom s črevnými ochoreniami okrem širokého spektra diagnostiky aj komplexné možnosti liečby pod dohľadom interdisciplinárneho tímu gastroenterológov, chirurgov a rádiológov. Nemocnica je jedným z centier biologickej liečby, kde nájdu pomoc aj komplikovaní pacienti s ulceróznou kolitídou a Crohnovou chorobou a je jedným z mála zariadení, kde pacientom dokážu poskytnúť kompletnú chirurgickú liečbu.
Posledná úprava Streda, 20 Máj 2015 14:55 Napísal Mgr. Ružena Maťašeje
 
Oznam o zrušení verejnej súťaže
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta oznamuje, že verejná súťaž na predmet zákazky: Digitálny angiografický systém so stropným závesom C-ramena s integrovaným ultrasonografickým prístrojom na vykonávanie intervenčných rádiologických výkonov pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica bola zrušená v súlade s § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní dňa 04. 05. 2015 (verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak nebolo predložených viac než dve ponuky). V predmetnej súťaži bola predložená len jedna ponuka, napriek tomu že verejný obstarávateľ na základe výsledkov prieskumu trhu mal overené, že zariadenie požadovaných technicko-medicínskych parametrov môže dodať viac uchádzačov.
Oznámenie o zrušení verejného obstarávania bola zaslané uchádzačovi, ktorý predložil ponuku a všetkým záujemcom, ktorí si vyžiadali súťažné podklady. Po uplynutí zákonných lehôt (10 dní na podanie námietky) bude oznámenie o zrušení verejného obstarávania zaslané na zverejnenie do Úradného vestníka Európskej únie a následne do Vestníka verejného obstarávania Úradu pre verejné obstarávanie.
Nová verejná súťaž bude vyhlásená po zverejnení oznámení o zrušení verejného obstarávania v oboch vestníkoch.
Predpokladaný termín vyhlásenia nového verejného obstarávania: 22. týždeň
Posledná úprava Piatok, 15 Máj 2015 15:28 Napísal Mgr. Ružena Maťašeje
 
BEZPEČNÝ SPÁNOK BÁBÄTIEK NA NOVORODENECKOM ODDELENÍ FNSP F.D. ROOSEVELTA CHRÁNIA ĎALŠIE MONITORY DYCHU

monitory dychu290Oddeleniu neonatológie a JIRS FNsP F. D. Roosevelta darovala Nadácia Križovatka ďalšie dva monitory dychu, ktoré sú účinným prostriedkom monitorovania porúch dýchania u novorodencov a pomáhajú v prevencii  Syndrómu náhleho úmrtia dojčiat (SIDS). „Oddelenie neonatológie je súčasťou Perinatologického centra, kde hospitalizujeme predčasne narodených a kriticky chorých novorodencov z celého Banskobystrického kraja. Práve tí sú syndrómom náhleho úmrtia najviac ohrození. Počet bábätiek, ktoré majú po narodení nejaký zdravotný problém alebo sa narodia priskoro, každým rokom pribúda, a práve preto budeme potrebovať stále viac monitorov,“ hovorí primárka Oddelenia neonatológie a JIRS Jana Nikolinyová. Nadácia darovala od začiatku svojej činnosti Oddeleniu neonatológie a JIRS už 16 monitorov. Oddelenie disponuje 33 lôžkami a aj vďaka tejto pomoci je už každé lôžko vybavené monitorom dychu. Nadácia v spolupráci s Oddelením neonatológie a JIRS zabezpečuje aj zapožičiavanie monitoru dychu pri odchode novorodenca z pôrodnice. Dokonca je možné monitor doručiť aj priamo domov. Túto možnosť už využilo 413 mamičiek, ktoré sa rozhodli rodiť vo FNsP F.D.Roosevelta.

Posledná úprava Utorok, 12 Máj 2015 11:28 Napísal Mgr. Ružena Maťašeje
Čítať celý článok...
 
ŠPIČKOVÝ SLOVENSKÝ NEUROCHIRURG PROFESOR GALANDA OSLAVUJE VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEUM

Prof. Galanda290Jeden z najvýznamnejších slovenských neurochirurgov profesor Miroslav Galanda sa 8. mája dožíva významného životného jubilea – sedemdesiatky.
„V mene vedenia nemocnice, ale aj jeho kolegov a pacientov mu úprimne blahoželáme a želáme mu pevné zdravie, mnoho síl a ešte veľa vyliečených pacientov. Je pre nás veľkou cťou, že práve v našej nemocnici pracujú takýto špičkoví odborníci. Rada by som vyjadrila aj hlbokú vďaku za to, že vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica založil a vybudoval také uznávané pracovisko, akým Neurochirurgická klinika bezpochyby je a rovnako vďaku za roky oddanej práce pre svojich pacientov,“ vyjadrila riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.

Posledná úprava Štvrtok, 07 Máj 2015 22:16 Napísal Mgr. Ružena Maťašeje
Čítať celý článok...
 
Viac článkov...