FNsP F. D. R.
 
PF 2015
PF2015

 

Posledná úprava Piatok, 19 December 2014 17:09 Napísal Mgr. Ružena Maťašeje
 
Koncert vniesol do nemocnice atmosféru Vianoc
Vianočný koncert2014 290Pacientom, ktorým zdravotný stav neumožnil tráviť predvianočné chvíle v kruhu svojich blízkych, sme vo FNsP F.D. Roosevelta spríjemnili usporiadaním Vianočného koncertu. O sviatočnú atmosféru sa v stredu 17. decembra 2014 v návštevnej hale nemocnice postarali spevák Samuel Lorinčík, heligonkárka Vlasta Mudríková a Spevácky zbor Mladosť z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.Vianočný koncert2014 2 290
  
Vianočný koncert sa konal  vo  FNsP F.D. Roosevelta už po druhý krát. Návštevníci si počas koncertu mohli pochutnať aj na  vianočnej kapustnici a medovníkoch.
    Veríme, že naši pacienti aj zamestnanci na chvíľku zahodili starosti, zabudli na chorobu a pocítili vo svojich srdciach radosť z blížiacich sa najkrajších sviatkov v roku.
Posledná úprava Piatok, 19 December 2014 16:49 Napísal Mgr. Ružena Maťašeje
Čítať celý článok...
 
Prvý bystrický Mikulášsky kurz SKARA Periférne nervové blokády hornej končatiny
Kurz SKARA290Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica v spolupráci s Fakultou zdravotníctva SZU Banská Bystrica a  Slovenskou akadémiou regionálnej anestézie SSAIM (SKARA) zorganizovalo v dňoch 05. - 06. decembra 2014 Mikulášsky kurz SKARA venovaný  periférnym nervovým blokádam hornej končatiny.
Teoretické časti kurzu boli doplnené  praktickým nácvikom intervencií na medicínskych modeloch Bluephantom a praktickým nácvikom ultrazvukovému mappingu periférnych nervov hornej končatiny na figurantoch z radov študentov FZ Banská Bystrica.  Prínosom bola nielen rozsiahla odborná diskusia k téme podujatia, ale aj časť kurzu venovaná problematike informovanému súhlasu k periférnej blokáde a komunikácii s pacientom o tejto anesteziologickej technike. Frekventanti si mohli prakticky vyskúšať komunikáciu s pacientami, ktorých dokonale stvárnili poslucháči herectva Fakulty dramatických umení AUBB. To všetko pod dohľadom lektorov SKARA, právnika a klinického psychológa. Naše poďakovanie patrí všetkým lekárom OAIM FNsP FDR BB, ktorí sa lektorsky a organizačne podielali na tomto kurze SKARA.
Posledná úprava Piatok, 19 December 2014 16:22 Napísal Mgr. Ružena Maťašeje
Čítať celý článok...
 
Bývalý riaditeľ nemocnice Vladimír Baláž o okolnostiach okolo obstarávania stravovania hovoril v štúdiu TV Hronka
MUDr. Baláž v TV Hronka290

         Pozn.:Cenu za stravnú jednotku, ktorú uviedol MUDr. Baláž je vrátane DPH.

Posledná úprava Streda, 17 December 2014 11:06 Napísal Mgr. Ružena Maťašeje
 
Vyjadrenie MUDr. Vladimíra Baláža, PhD.

Po zvážení celej situácie okolo procesu verejného obstávania na liečebnú výživu a stravovanie som dňa 10.12.2014 oznámil ministrovi zdravotníctva SR, že sa vzdávam funkcie riaditeľa FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica.
    Nie som si vedomý nášho pochybenia. Právny názor ktorým disponujeme, sa  nestotožňuje s názorom Ministerstva zdravotníctva SR. Ak bolo podmienkou platnosti zmluvy s dodávateľom služby stravovania predložiť zmluvu Vláde SR, bolo to povinnosťou Ministerstva zdravotníctva SR, nie nemocnice.
    Riešením havarijného stavu stravovacej prevádzky sa už niekoľko rokov zaoberali spolu tri vedenia nemocnice. Avšak nebolo reálne ubrať na jej rekonštrukciu len tak   jednorázovo niekoľko miliónov z rozpočtu nemocnice. Preto nás potešilo, že sa našla ochotná spoločnosť, investovať do rekonštrukcie. Považovali sme to za prínosné riešenie, pretože pacienti tak budú vďaka novým technológiám a tabletovému systému dostávať počas hospitalizácie stravu pripravenú vo vyhovujúcich podmienkach, teplú a esteticky naservírovanú. Naši zamestnanci sa budú stravovať v dôstojných priestoroch. Počas celého procesu výberu dodávateľa a príprav zmlúv sme konali obozretne, aby sme dodržali všetky zákonné postupy. Cenu, ktorú nám ponúkol víťazný uchádzač, bola najnižšia a  porovnateľná s našimi prepočtami za stravnú jednotku aká by nám vyšla, keby sme do rekonštrukcie investovali vlastné zdroje.
    S nechuťou odmietam spôsob a formu akou médiá a niektorí politici vykonštruovali celú kauzu a očiernili meno nemocnice, mňa, kolegov z ostatných nemocníc aj samotného dodávateľa.  


    S úctou

                                                                       MUDr. Vladimír Baláž, PhD. 

Posledná úprava Piatok, 12 December 2014 11:09 Napísal Administrator
 
Viac článkov...