FNsP F. D. R.
 
Poďakovanie za dary

V mene pacientov a zamestnancov FNsP F.D.Roosevelta ďakujeme spoločnostiam NEMAK Slovakia, s.r.o. a SLOVENKA – Silver, s.r.o za darovanie výpočtovej techniky pre lekárov a prádla pre pacientov II. Internej kliniky SZU.
Dary prispeli k skvalitneniu práce našich lekárov na lôžkovom oddelení a k skvalitneniu starostlivosti o našich pacientov.  
Srdečne ďakujeme!slovenka logo

logo Nemak Slovakia

Posledná úprava Pondelok, 07 Júl 2014 10:13 Napísal Mgr. Ružena Maťašeje
 
Prestížne ocenenie pre pôrodnú asistentku z FNsP F.D.Roosevelta

Phdr. Drapáčová290Prestížne ocenenie „BIELE SRDCE“, ktoré každoročne udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier, získala toho roku aj pôrodná asistentka z FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica, PhDr. Elena Drapáčová.
Z rúk generálneho riaditeľa Sekcie zdravia Ministerstva zdravotníctva SR Mária Miklošiho a prezidentky SKSaPA Ivety Lazorovej si cenu  v kategórii sestra – manažér prevzala na regionálnej konferencii komory dňa 20.6.2014.  Návrh na jej ocenenie podala Sekcia manažmentu SKSaPA.

Ocenenie BIELE SRDCE každoročne získa v troch kategóriách : sestra/pôrodná asistentka manažér, sestra/pôrodná asistentka v praxi a mimoriadne ocenenie 31 zdravotníckych pracovníkov z celého Slovenska. Cena je odmenením vyjadrujúcim charakter starostlivosti, vedomosti a humanitu, ktorá napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva. „ Ocenenie za dobre odvedenú prácu dokáže pohladiť na duši, motivovať do ďalšej práce a tak trochu utvrdiť v tom, že to, čo robím, má zmysel. Napriek všetkým ťažkostiam a problémom s ktorými sa musím denne stretávať má táto práca zmysel a tvorí veľkú súčasť môjho života. Prináša mi  radosť každá spokojná pacientka a šťastná mamička. Toto ocenenie patrí všetkým mojim kolegyniam – pôrodným asistentkám na našej klinike, ktorým ďakujem za korektnú spoluprácu a podporu, vážim si to,“ vyjadrila svoje dojmy naša kolegyňa.

Posledná úprava Piatok, 04 Júl 2014 11:59 Napísal Mgr. Ružena Maťašeje
Čítať celý článok...
 
Zamestnanci zveľaďovali okolie nemocnice
Brigáda3 290Zamestnanci nemocnice v rámci akcie "Naša nemocnica" kosili trávniky, postrekovali burinu vyrastajúcu pomedzi kamenné kocky na nádvorí, a okopali trávnatú plochu pred poliklinikou, kde sa posadí čerstvá tráva a kríky.  Pracovníci z prevádzky zabezpečili pracovné nástroje, ostatní si priniesli dobrú náladu a chuť urobiť niečo prínosné pre prostredie v ktorom sa každodenne pohybujú. Ruku k dielu priložil kosením trávy aj riaditeľ nemocnice MUDr. Vladimír Baláž, PhD. „Chcel by som, aby sme to zaviedli ako každoročnú tradíciuBrigáda5 290 pre celú nemocnicu. Inšpirovali nás k tomu podobné akcie,  ktoré robia občania rôznych miest, pre skrášlenie prostredia v ktorom žijú. Ako zamestnanci prežijeme v nemocnici veľkú časť života a malo by nám záležať na prostredí v ktorom tento čas trávime. A je to aj signál pre našich pacientov, že naše srdcia neovláda ľahostajnosť,“ vysvetľuje riaditeľ dôvody pre ktoré sa brigáda konala.  
Prekvapenie vzbudila aj v kolegoch odchádzajúcich z práce okolo. Tí ľudí, ktorých denne stretávajú na chodbách, s motykami a hrablami v rukách nespoznali:-).
Posledná úprava Streda, 02 Júl 2014 15:56 Napísal Mgr. Ružena Maťašeje
 
Ďakovný list
Ďakovný list290
Posledná úprava Štvrtok, 26 Jún 2014 14:49 Napísal Mgr. Ružena Maťašeje
 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ - KRÁSA OKAMIHU DORAZILA DO BANSKEJ BYSTRICE. MÁ PODPORIŤ TRANSPLANTAČNÝ PROGRAM NA SLOVENSKU.
Krása okamihu290Vo FNsP F.D. Roosevelta (FNsP FDR) sa dňa 20. júna 2014 uskutočnila vernisáž výnimočnej putovnej výstavy fotografií KRÁSA OKAMIHU. Nevšednosť tejto výstave dodávajú práve autori fotografií, ktorými sú pacienti po orgánovej transplantácii.
V dvadsiatich piatich víťazných fotografiách zachytili pacienti svoje pocity, ako vnímajú svet pred  a  po transplantácii.
Cieľom tohto jedinečného projektu, ktorého autorom je Občianske združenie Dar Života v spolupráci s Občianskymi združeniami Transplantovaná pečeň, Šanca pre pečeň, Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou a Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných je podpora transplantačného programu na Slovensku a zvyšovať  povedomie verejnosti  o darcovstve orgánov. Pretože ako hovorí MUDr. Eva Lacková, PhD. prezidentka Slovenskej transplantologickej spoločnosti a zároveň vedúca Transplantačného centra vo FNsP FDR: “Bez orgánov niet tranplantácií!“ Počet transplantácií orgánov v posledných rokoch klesá, a jedným z hlavných dôvodov je nedostatok orgánov. „Pomôcť by mohlo aj zlepšenie odberovej aktivity a prístup zdravotníckych zariadení pri identifikácii potenciálnych darcov,“ dodáva MUDr. Lacková.  Na čakacích listinách v SR je v súčasnosti takmer 500 pacientov, ktorí potrebujú transplantáciu obličky, srdca, či pečene.
Posledná úprava Streda, 25 Jún 2014 13:57 Napísal Mgr. Ružena Maťašeje
Čítať celý článok...